2022.gada 5. jūlijs

Andžejs, Andžs, Edīte, Esmeralda

Jēkabpils Radio1 Līvānu novada ziņas 2022.gada 5.maijā

Jēkabpils Radio1 Līvānu novada ziņas 2022.gada 5.maijā

Radio1 Līvānu novada ziņas pulkstwn 11.00 un 16.00 

Līvānu novada pašvaldība izsludinājusi Mazo grantu projektu konkursu un aicina iedzīvotājus realizēt idejas, saņemot Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējumu līdz tūkstoš eiro. Iesniegt projektus var gan biedrības, gan nereģistrētas iedzīvotāju iniciatīvas grupas, vismaz 10 cilvēki. Šogad projektu idejas vērtēs ne vien konkursa komisija, bet arī iedzīvotāji, balsojot par 1. atlases kārtu izturējušajiem projektiem pašvaldības informatīvajos kanālos. Plašāk par konkursa nosacījumiem lasiet Līvānu novada pašvaldības tīmekļa vietnē livani.lv.

Tikmēr  “Viduslatgales pārnovadu fonds” informē, ka noslēdzies tā administrēto mazo grantu projektu konkurss Līvānu un Preiļu novados. Līvānu novadā atbalstīti 11 projekti.

Iedzīvotāju iniciatīvas grupas “Rožupieši” projektam “Izjūti ģimenes spēku!” atvēlēti 537 eiro. Jersikas pamatskolas bērnu deju kolektīvu vecāku iniciatīvu grupai “Aud, māsiņ, platas jostas!” atvèlēti 500 eiro, lai  iegādātos 12 tautiskās jostas Jersikas pamatskolas deju kolektīva dejotājām. Biedrība “Pomorje” “Autostāvietas ierīkošanai pie Vecticībnieku baznīcas Līvānu novada Rudzātu pagasta Mālkalnā”; saņems 550 eiro. 

Atbalstīti arī citu iniciayīvu projekti.  “Rudzātu muižas vēsturiskās izpētes un folkloras materiālu par muižu apkopošanai atvēlēti  550 eiro. “Apsildes un ventilācijas sistēmas uzstādīšanai  mednieku kluba “Ašinieki” saieta namā” -  550 eiro. Bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanai un pārstrādei Rožupes pamatskolā - 430 eiro. Norāžu izgatavošanai Grīvas takas marķēšanai - 506 eiro.

 “Publisko afišu stendu atjaunošanai Līvānu pilsētā” piešķirti 550 eiro. Atjaunoti 3 afišu stendi, kas atrodas pie Vecā tirgus laukuma, kultūras centra sānā un pie veikala “Monikas beķereja”. Jersikas piemiņas akmens nacionālajiem partizāniem teritorijas apzaļumošanai piešķirts -  301 eiro. Tualetes pie bērnu rotaļu laukuma “Pirātu kuģis” Līvānos iegādei un uzstādīšanai piešķirti  500 eiro. Savukārt biedrības “Baltā māja” 25 dzimšanas dienas svinībām 28. maijā, koncerta nodrošināšanai - atvēlēti 324 eiro. 

Un vēl

Pagājušajā nedēļā Līvānos noslēdzās apkures sezona. Pašvaldības informācija liecina, ka saskaņā ar turpmāko laikapstākļu prognozi, sākot ar piektdienu, 29.aprīli, Līvānu pilsētas daudzdzīvokļu mājas un iestādes sāka atslēgt no centralizētās apkures. Apkures sezona tiek izbeigta arī novada pagastu teritorijās. Jau ziņots, ka 2021./2022. gada apkures sezona Līvānu novadā tika uzsākta 2021. gada 20. septembrī.

Atstājiet komentāru