2022.gada 3. oktobris

Elza, Ilizana

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2022.gada 25.maijā

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2022.gada 25.maijā

Preiļu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00
    
Lai noskaidrotu Preiļu novada iedzīvotāju viedokli par apmierinātību ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, veiktajiem darbiem, realizētajiem projektiem, informācijas pieejamību un citiem iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem, sekmētu sadarbību ar pašvaldību un veicinātu iedzīvotāju līdzdalību novada attīstībā, Preiļu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā. Ikviens novada iedzīvotājs laikā līdz 13. jūnijam aicināts aizpildīt aptaujas anketu elektroniski vai drukātā formātā pagastu pārvaldēs bibliotēkās vai klientu apkalpošanas centros. Aptauja ir anonīma, un atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā. Pēc datu apkopošanas, aptaujas rezultāti tiks publicēti Preiļu novada pašvaldības mājaslapā www.preili.lv, pašvaldības sociālo mediju kontos un informatīvajā izdevumā “Preiļu Novada Vēstis”. 

Preiļu novada pašvaldībā notiek darbs pie investīciju projekta “Brīvdabas un aktīvās atpūtas parka “Vecvītoli” teritorijas labiekārtošana” Upmalas pagastā realizācijas, kā rezultātā plānots izveidot parku, nodrošinot drošu vides pieejamību, atpūtas iespējas un veselīgu, fiziski aktīvu dzīvesveidu novada iedzīvotājiem un viesiem. 

Projekta gaitā tiks labiekārtota dabas taka, piedāvājot objekta izmantošanu arī ziemas sezonā, izveidojot slēpošanas trasi, paredzētas piekļuves iespējas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, velonovietnes riteņbraucējiem un autostāvvieta apmeklētājiem, rotaļu laukuma ar gumijas segumu izbūve, aprīkojuma montāža, uzstādīšana. Būvniecības gaitā izbūvēs stāvlaukumu, ierīkoas taciņas un tiltiņus, izvietos solus un atkritumu urnas, ierīkos elektroapgādi, kā arī stādīs kokus un puķes, veiks apzaļumošanu. Tāpat paredzēts izbūvēt lapeni, ierīkot trenažieru un bērnu rotaļu laukumus.

19. maijā stājās spēkā grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz atlīdzību Latvijas iedzīvotājiem, kuri bez maksas savās mājās izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus. Mājsaimniecības jeb tās pārstāvošās fiziskās personas varēs saņemt kompensāciju par papildu izmaksām, kas tām radušās, savā mājoklī bez maksas izmitinot Ukrainas civiliedzīvotājus (nodrošinot gan izmitināšanu, gan iespēju robežās arī higiēnas preces un uzturu, kā arī izglītojošus un izklaides vai atpūtas pasākumus u.c. atbalsta pasākumus), par periodu līdz 90 dienām. 

Lai saņemtu atbalstu, Preiļu novadā iedzīvotājiem jāaizpilda pieteikuma veidlapa. To var iesūtīt elektroniski uz e-pasta adresi labklajibas.parvalde@preili.lv vai drukātā veidā iesniegt: Preiļu novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā, Klientu apkalpošanas centrā 1. stāvā (Raiņa bulvāris 19); Labklājības pārvaldē (Aglonas ielā 1, Preiļos) vai jebkurā no pagastu pārvaldēm visā novadā.

Turpinām aktualitātes

Preiļu novada pašvaldība 3.jūnijā aicina uzņēmējus, rokdarbniekus, māksliniekus un citus interesentus uz pasākumu Aglonas Radošo industriju centrā, lai visas dienas garumā caur dažādām aktivitātēm, stāstiem, diskusijām un praktiskām darbnīcām gūtu pieredzi un veidotu sadarbību, kas ļautu centru veidot par vietu, kur vienkopus satikties un mijiedarboties radošo nozaru uzņēmējiem.

Pirmajā tikšanās reizē, 3. jūnijā, paredzēta plaša programma, lai iepazīstinātu interesentus ar centra vīziju un dotu iespēju uzklausīt un diskutēt ar tādiem jomas speciālistiem kā Raimonds Platacis (“Grāmata par nonullēšanos” autors, 3Client Agency vadītājs, mārketinga speciālists un radošais uzņēmējs) un Karine Kalniņu (LIAA Rīgas Radošo industriju inkubatora vadītāja) par to, kā savu radošumu attīstīt par uzņēmējdarbību. Tāpat būs iespēja piedalīties inovatīvā darbnīcā kopā ar zīmola “Jašas podi” veidotāju Kristīni Nicmani. Visu pasākuma norisi foto un video veidā fiksēs Ēriks Upenieks (UpeArtist) – mūziķis ar fotoaparātu, kura radošums ir pašā radīšanas būtībā.

Pilna pasākuma programma un reģistrēšanās saite publicēta Preiļu novada pašvaldības mājaslapā www.preili.lv. Dalība ir bez maksas.

Lai informētu Preiļu novada iedzīvotājus par aktualitātēm un sniegtu atbildes uz jautājumiem, Preiļu novada pašvaldība rīko iedzīvotāju un pašvaldības vadības sapulces. Pirmā klātienes tikšanās notika martā - Aglonā, otrā 17. maijā Upmalas pagasta Vecvārkavā, trešā - 24. maijā Riebiņos. Nākamā tikšanās ar iedzīvotājiem ir plānota 30. maijā plkst. 16.00 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas aktu zālē (Kooperatīvā iela 6, Preiļos). Uz šo sapulci īpaši aicināti Preiļu pilsētas, Preiļu, Saunas, Aizkalnes, Pelēču pagastu iedzīvotāji, kā arī ikviens interesents.

Un vēl

4. jūnijā Aglonā norisināsies Latvijas Tautas sporta asociācijas rīkotā Latvijas Čempionāta nūjošanā otrais  posms. Starts 21 km distancē – pulksten 11, 5 km un 10 km distancēs – pulksten 12. Sacensības notiks Tautas, Sporta un Junioru klasēs, starts un finišs Daugavpils ielā (pie kafejnīcas “Somersēta”). Dalībnieku iepriekšēja reģistrācija veicama mājas lapā www.sporstsvisiem.lv.

Atstājiet komentāru