2022.gada 28. novembris

Olita, Rita, Vita

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2022.gada 30.maijā

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2022.gada 30.maijā

Radio1 Novadu ziņas pulksten 11.00 un 16.00 

 Likteņdārzā arī šogad tūrisma sezona iesākas ar bruģēšanas darbiem. Likteņdārza Draugu alejā ieklāta jauna kārta personalizēto bruģakmeņu – kopskaitā to ir jau 30 tūkstoši 567. Bet joprojām aicina izmantot iespēju un iemūžināt savu dzimtu Likteņdārza Draugu alejā. Nākamā iebruģēšana paredzēta ap 18. novembri. Likteņdārzā šogad pirmie rosījās aktīvie Aizkraukles novada seniori, kas darbojās visā dārza teritorijā, apkopjot to pēc garās ziemas, bet 30. aprīlī Lielās talkas dienā pie darba rīkiem ķērās Latvijas skauti un gaidas, sakopjot Likteņdārza parka daļu pie Skatu terases. 

No 1. maija Likteņdārza informācijas centrs ir atvērts katru dienu, jo  aktīvā apmeklējumu sezona Likteņdārzā ir no maija līdz novembrim.

 Biedrība “Bauskas vecpilsēta” šogad turpinās darbu pie Bauskas Sv. Gara luterāņu baznīcas dārza labiekārtošanas. Līdz rudenim plānots iestādīt 4 tūkstoši sīpolpuķes un atjaunot dievnama dārza žoga posmus. Tādējādi tiks turpināta Bauskas Sv. Gara baznīcas dārza sakārtošana atbilstoši 2019. gadā izstrādātajai teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu koncepcijai. Darbu veikšanai iecerēts organizēt talku. Projektu plānots īstenot līdz 30. septembrim un tā kopsumma sasniedz 981 eiro.

 No 12. līdz 17. maijam aizvadīts Starptautiskais akordeona spēles konkurss “Concord of Sounds 2022”, ko rīkoja Mārupes Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar citiem atbalstītājiem. Tas notika attālināti divās kārtās. Konkursā piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieku no Latvijas, Polijas, Igaunijas, Lietuvas, Ķīnas un citām valstīm. Jaunākajā grupā otrā vieta Mārai Džeriņai no Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas, bet trešā vieta Pļaviņu Mūzikas skolas jaunajiem akordeonistiem Maksimam Šlemam un Kirilam Kostinam. Savukārt Pētera Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas audzēkņu Lauras Potašes un Roberta Freivalda duets ieguva 2. vietu. 

 Turpinām ziņas 

 Pagājušās nedēļas nogalē Latvijas universitates Jēkabpils filiālē notika svinīgs pasākums, kurā augstskola slēdza Sadarbības līgumus ar Ludzas, Krāslavas, Aizkraukles un Preiļu pašvaldībām. Līgumu slēgšana notiks arī ar Jēkabpils, Rēzeknes un Līvānu pašvaldībām. Līgums nosaka vienošanos par sadarbību minēto pašvaldību iedzīvotāju izglītības līmeņa paaugstināšanai, mūžizglītības koncepcijas īstenošanai un novadu ekonomikas straujākai attīstībai. Savukārt pašvaldībām jāveicina un jāatbalsta universitātes studentiem nepieciešamo prakses vietu nodrošināšana un pašvaldības bibliotēkas resursu pieejamība. Tāpat, iespēju robežās jācenšas finansiāli atbalstīt studentus izglītības iegūšanā. 

 Lai mazinātu Padomju armijas uzvaras un Padomju Savienības okupācijas laika liecības, Ogres novada pašvaldība bija nolēmusi Pionieru ielu Ciemupē pārdēvēt par Skautu ielu. Šādam lēmumam iebilda valsts valodu centrs, ierosinot Pionieru ielu nosaukt par Celmlaužu ielu, jo vārda pionieris būtība ir jaunatklājējs un vārds celmlauzis šim jēdzienam ir piemērotāks nekā vārds skauts. Pašvaldība nolēma ņemt vērā valodas centra ieteikumu un turpmāk Pionieru iela Ciemupē  tiks saukta par Celmlaužu ielu. 

 Un vēl 

 Preiļos “Zāļu dienas gadatirgus” notiks 22. jūnijā Svētku laukumā. Tirgotāji pieteikties dalībai “Zāļu dienas gadatirgū” var līdz 20. jūnijam, aizpildot pieteikuma anketu un nosūtot to pašvaldībai, anketa pieejama tīmekļavietnē preili.lv. Šeit atrodams arī nolikums “Par mājražotāju, amatnieku, zemnieku un dārzkopju gadatirgu rīkošanu”. Tālrunis uzziņām: 20610484. 

Foto: Spodra Purviņa

Atstājiet komentāru