2023.gada 8. decembris

Gunārs, Gunis, Vladimirs

Jēkabpils Radio1 ziņas Līvānu novada ziņas 2022.gada 30.jūnijā

Jēkabpils Radio1 ziņas Līvānu novada ziņas 2022.gada 30.jūnijā

Radio1 Līvānu novada  aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

Uzņemšana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā  Inženieru fakultātē Līvānu filiālē izglītības programmā “Mašīnbūve”2022./2023.studiju gadam sāksies 5. jūlijā.  Inženieru fakultātē Līvānu filiālē izglītības programmā “Mašīnbūve” mācību laiks divi-ar-pus gadi . Mācības notiks sestdienās, svētdienās Līvānos, Rīgas 113/117 un Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā. Mācības ir par valsts līdzekļiem.  Pieteikties studijām iespējams e-pakalpojumu portālā latvija.lv vai klātienē dokumentu pieņemšanas punktos. 

Jūnija vidū norisinājās nometne Līvānu novada skolas vecuma bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Pasākums tika realizēts Eiropas Sociālā fonda projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem”. Projektā tika realizēta diennakts nometne Preiļu novada atpūtas bāzē “Zolva”. Šī nometne tika organizēta ar mērķi uzlabot bērnu vispārējo veselības stāvokli. Nometnes dalībnieki pozitīvi novērtēja nometnes saturu un vadītāju sniegumu.

Nākamā nometne - Līvānu novada skolas vecuma bērniem ar īpašām vajadzībām - tiek plānota no 15. līdz 19. augustam. Jautājumos, par iespēju reģistrēties dalībai lūdz zvanīt pa tālruni 26565211. Eiropas Sociālā fonda projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem” kopējās attiecināmās izmaksas ir 240 tūkstoši 223 eiro, no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums 85% jeb 204 tūkstoši 190 eiro un Valsts budžeta finansējums - 15% jeb  36 tūkstoši 33 eiro. 

Turpinām aktualitātes

Bēbīšu svētki – bēbīšu svinīgā sveikšana - šogad notiks Līvānu pilsētas svētku galvenajā dienā 23.jūlijā pulksten 12 pussalā pie Līvānu stikla un amatniecības centra. Tuvākajā laikā Līvānu novada jaundzimušo vecāki, kuru mazuļi dzimuši no 2021.gada 1. jūlija līdz 2022.gada 30.jūnijam un kuri ir deklarēti Līvānu novadā, saņems ielūgumus uz svinīgo sveikšanu. Ja jaundzimušā vecāki līdz 15. jūlijam nav saņēmuši ielūgumu, tad pašvaldība aicina sazināties ar Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Velgu Švirksti pa tālruni 26387438 vai e-pastu: dzim@livani.lv

Līvānu pilsētas svētku tirdziņš šogad būs 23. jūlijā. Aicinām tirgotājus pieteikt dalību. Dienas tirgus norisināsies no pulksten deviņiem rītā līdz četriem pēcpusdienā.  Savukārt Nakts tirgus - 23.jūlijā no pulksten astoņiem vakarā līdz da 24.jūlija pulksten sešiem no rīta. Tirgus  norises vieta – Līvānu pilsētas pussalas zaļā zona. Pieteikties dalībai Tirgū  var līdz  15. jūlijam. Atbildīgās personas par Tirgus norisi ir Līvānu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītājas vietniece vides pārvaldības jomā Gunita Vaivode, tālrunis – 29231055.

Un vēl

Svētdien, 3. jūlijā pulksten divos dienā Rožupes estrādē būs iespēja baudīt akustisku koncertu PārNovadnieki. Latgali pārstāvēs Andris Baltacis - Baltie Lāči, Kurzemi pārstāvēs Artis Šimpermanis jeb Rumbas Kvartets, Vidzemi pārstāvēs Silvestrs Lorencs jeb Zelta Kniede un Zemgali pārstāvēs Māris Sloka jeb Klaidonis. Biļetes: iepriekšpārdošanā Biļešu paradīzes kasēs - 5 eiro, pasākuma dienā norises vietā - 7 eiro.

Biedrība "Preiļu rajona partnerība" šobrīd ir uzsākusi Sabiedrībā virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. novērtējumu. Novērtējuma gaitā tiks veikta analīze par stratēģijas ieviešanu un pienesumu biedrības darbības teritorijas attīstībai, tiks formulēti priekšnoteikumi tālākai efektīvai partnerības un sadarbības partneru darbībai Preiļu un Līvānu novadu teritorijās, kā arī definēti turpmākie darbības virzieni 2021. – 2027. plānošanas periodam. Lai partnerība varētu izvērtēt stratēģijas ietvaros paveikto un definēt turpmākās darbības nākamās stratēģijas izstrādei, ir nepieciešams projektu iesniedzēju, īstenotāju viedoklis.

Līvānu novadā plānotās tikšanās norisināsies: Līvānos, 05.jūlijā pulksten 10 biedrības "Baltā māja" telpās un Sutros pulksten vienos dienā pagasta pārvaldes telpās. Savukārt Rudzātos tikšanās paredzēta 6.jūlijā pulksten 10 pagasta pārvaldes telpās.

Atstājiet komentāru