2023.gada 4. decembris

Baiba, Barba, Barbara

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2023.gada 25.janvārī

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2023.gada 25.janvārī

Radio1 Preiļu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

Janvāra beigās un februārī Preiļu novada pašvaldība nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem izsūtīs paziņojumus par nodokļa aprēķinu. Aicina iedzīvotājus, kuri maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli saņem pa pastu, pieteikties turpmākai to saņemšanai elektroniski. Tas ir ērti saņēmējiem, kā arī palīdz ietaupīt pašvaldības budžeta finanšu līdzekļus, vienlaikus nodrošinot videi draudzīgu pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu. Pieteikties maksāšanas paziņojumu saņemšanai elektroniski var: pakalpojumu portālā epakalpojumi.lv sadaļā “Mans nekustamā īpašuma nodoklis”; izveidojot savu e-adresi portālā latvija.lv, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi: dome@preili.lv; kā arī personīgi iesniedzot vai pa pastu nosūtot iesniegumu Preiļu novada pašvaldībai. 

Jau ziņots, ka no šī gada 1. janvāra e-adreses lietošana uzņēmumiem u.c. reģistros reģistrētiem tiesību subjektiem ir obligāta, tādējādi izslēdz maksāšanas paziņojumu nosūtīšanu aploksnē. Pašvaldība aicina uzņēmējus nekavējoties aktivizēt e-adresi.

Līdz ar jaunā “Pašvaldību likuma” stāšanos spēkā vairs nav aktuāli Ministru kabineta noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem, kas nozīmē, ka, veicot darījumus ar nekustamo īpašumu, turpmāk nav nepieciešams griezties pašvaldībā ar iesniegumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu. Gadījumos, kad tiek iegādāta lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kārtība paliek iepriekšējā.

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns 18. janvārī Rīgā tikās ar Zemkopības ministru Didzi Šmitu un SIA “Preiļu putni” pārstāvjiem. Tikšanās laikā tika apspriesta nozares kopējā attīstības perspektīva, kā arī SIA “Preiļu putni” darbības ietekmes uz vidi novērtējums, lai varētu attīstīt ieceri par jaunputnu un dējējvistu audzēšanas kompleksa izveidi un darbību Preiļos, Rietumu ielā. Par turpmāko procesu virzību aicinām sekot līdzi informācijai pašvaldības komunikācijas kanālos.

Turpinām aktualitātes

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aktualizē jautājumu par daudzdzīvokļu māju pilnvaroto personu jeb mājas vecākā iecelšanu, aicina būt aktīviem un atgādina, ka ikviens dzīvokļa īpašnieks ir atbildīgs par savu kopīpašumu, tāpat ikviens dzīvokļa īpašnieks var rosināt pārējiem mājas iedzīvotājiem sasaukt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, lai kopā izlemtu par pilnvarotās personas jeb mājas vecākā iecelšanu, lai starp mājas iedzīvotājiem un apsaimniekotāju būtu ilgtermiņā efektīva un pozitīva sadarbība. Šī persona ir kā starpnieks starp dzīvokļa īpašniekiem un apsaimniekotāju, kā arī ziņo dzīvojamās mājas apsaimniekotājam par konstatētajiem bojājumiem mājā vai kādā no tās daļām, pārzina mājas apsaimniekošanas finanses, seko remontdarbu kvalitātei, un pārstāv mājas dzīvokļu īpašnieku kopējās intereses. Savukārt, apsaimniekotājs no savas puses sniedz pilnvarotajai personai aktuālo informāciju par mājas apsaimniekošanu. 

Preiļu novada Kultūras un Tūrisma pārvalde izsludina konkursu uz Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja amatu. Ar pienākumiem, prasībām pretendentiem un konkursa nolikumu var iepazīties pašvaldības mājaslapā preili.lv.  Pieteikumu jeb motivācijas vēstuli ar dzīves aprakstu jeb CV un Preiļu muižas kompleksa, Preiļu pils un parka esošās situācijas analīzi un attīstības redzējumu vismaz uz vienas A4 formāta lapas lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: kulturas.parvalde@preili.lv vai pa pastu Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldei līdz 31. janvāra pulksten 16. Tālrunis uzziņām: 28001177.

Un vēl

2022. gadā Preiļu novada sportisti ir pierādījuši, ka spēj sasniegt augstvērtīgus rezultātus gan individuālajos, gan komandu sporta veidos. Lai varētu izcelt 2022. gada spilgtākos brīžus un augstvērtīgākos sasniegumus, aicina trenerus, sporta klubu vadītājus, sportistus un līdzjutējus līdz 10. februārim aizpildīt anketas un iesniegt Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolā.  Preiļu novada “Sporta laureāta” pasākums notiks 24. februārī pulksten 19. Riebiņu Kultūras namā. Nolikums un pieteikuma anketa atrodama internetvietnē preili.lv.

Atstājiet komentāru