2024.gada 21. aprīlis

Anastasija

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2023.gada 1.februārī

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2023.gada 1.februārī

Radio1 Preiļu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

26. janvāra domes sēdē deputāti apstiprināja grozījumus nolikumā “Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”, kas nosaka kārtību, kādā Preiļu novada pašvaldība līdzfinansē biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju aktivitātes, un kādā tiek kontrolēts līdzfinansējuma izlietojums. Pašvaldības līdzfinansējuma kopējā summa tiek noteikta apstiprinot tekošā gada budžetu. Līdzfinansējumu būs iespējams pieprasīt sabiedriski nozīmīgu projektu realizēšanai Preiļu novadā saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības stratēģiju šādās jomās: izglītība; sociālā joma un veselība; kultūra, māksla un reliģija; sports un vide. Noteikumi ar grozījumiem stāsies spēkā ar domes sēdes protokola parakstīšanas dienu un būs pieejami pašvaldības mājaslapā preili.lv.

Preiļu novada pašvaldība apstiprinājusi teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumus, kas nepieciešami, lai veidotu pašvaldības teritorijā apdzīvotās vietās sakoptu, vizuāli pievilcīgu ainavu, noteiktu īpašnieku atbildību par ēku uzturēšanu un sakopšanu. Šādu noteikumu pieņemšana palīdzēs pašvaldībai īstenot uzraudzību un  kontroli  par  noteikumu  ievērošanu. Pēc  saistošo  noteikumu darbības pirmā gada būs iespēja precīzāk izvērtēt ieguvumus un nepieciešamos pašvaldības finanšu resursus mērķu īstenošanai. Noteikumos definētas prasības dzīvojamo māju teritoriju un nekustamajam īpašumam piegulošo teritoriju uzturēšanai un kopšanai, būvju fasādēm un citām ārējām konstrukcijām, noteikti atvieglojumi un atbildība par noteikumu neievērošanu. 

Preiļu novada pašvaldība piedalīsies pārrobežu sadarbības programmas trešajā projektu konkursā ar pieteikumiem  “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” un  “Parki bez robežām – plašāk”. Tiek plānots realizēt vairākas kopīgas aktivitātes ar projekta partneriem, kā arī organizēt pasākumus un iegādāties inventāru Preiļu muižas kompleksā un parkā un Vārkavas muižā. Tāpat plānots parkā  uzstādīt informatīvās norādes zīmes uz objektiem, izgaismot parka tiltiņus, organizēt zaļās klases izglītojošu aktivitāti, sporta svētkus bērniem un ģimenēm, parka apmeklētājus priecēt ar instalācijām “Sajūtu mežs” un koncertprogrammu parkā, kā arī organizēt Izaugsmes un sarunu forumu iedzīvotājiem. Domes sēdē deputāti nobalsoja par dalību un projektu apstiprināšanas gadījumā tiks piešķirts priekšfinansējums 60 % apmērā no kopējām projektu izmaksām.

Turpinām aktualitātes 

27. janvārī uz pirmo kopīgo sanāksmi pulcējās Preiļu novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija, kurā nozares attīstībai kopīgas idejas virzīs pašvaldības speciālisti, t. sk. pārstāvji no policijas, Labklājības pārvaldes, jauniešu centriem u. c., kā arī biedrību un nevalstiskā sektora pārstāvji, un brīvprātīgie. Tikšanās laikā tika skatīts komisijas darbības nolikuma projekts. Tāpat klātesošie no sava vidus balsojumā izraudzījās komisijas priekšsēdētāju un vietnieku. Vienbalsīgi par priekšsēdētāju tika izraudzīta biedrības “Jaunvide” pārstāve ar vairāku gadu pieredzi jaunatnes lietās Dagnija Dudarjonoka, bet vietnieka amatu ieņems aktīvs jaunietis, Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes brīvprātīgais Raivis Žihars. Par komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu domes deputātiem februārī būs jābalso Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā un domes sēdē.

Aicinām pieteikt pretendentus balvai “Preiļu novada sporta laureāts 2022”.  Pērn Preiļu novada sportisti ir pierādījuši, ka spēj sasniegt augstvērtīgus rezultātus gan individuālajos, gan komandu sporta veidos. Lai kopīgi varētu izcelt 2022. gada spilgtākos brīžus un augstvērtīgākos sasniegumus, aicina trenerus, sporta klubu vadītājus, sportistus un līdzjutējus līdz 10. februārim aizpildīt anketas un iesniegt Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolā. Preiļu novada “Sporta laureāta” pasākums notiks 2023. gada 24. februārī Riebiņu Kultūras namā. Nolikums un pieteikuma anketa atrodama internetvietnē preili.lv.

Un vēl

11. februārī Preiļu novadā Rušonas pagastā tiks atklāts pludmales volejbola klubs Vasara. Atklāšanā piedalīsies Aleksandrs Samoilovs, Mārtiņš Pļaviņš, Mihails Samoilovs un Jānis Šmēdiņš. No pulksten 9 sāksies turnīrs vīriem amatieriem, pulksten 12 meistarklase, bet jau pulksten 13.30 kompleksa svinīgā atklāšana. Aktuālā informācija pieejama kompleksa sociālo tīklu lapās facebook.com/vasara.club un instagram.com/vasara.club/. Plašāka informācija, sazinoties ar kompleksa pārstāvi Mārtiņu Civkoru, tālrunis 29429293, e-pasta adrese martins.civkors@gmail.com.

Atstājiet komentāru