2023.gada 28. septembris

Lana, Sergejs, Svetlana

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2023.gada 2.jūnijā

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2023.gada 2.jūnijā

Radio1 Novadu ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Ceturtdien Grundzālē atklāts atjaunotaiss Strūves ģeodēziskā loka punkts. Strūves ģeodēziskais loks ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā kā unikāla sava laika garākā un precīzākā ģeodēzisko mērījumu sistēma un izcila zinātnes vēstures attīstības liecība. Viens no šī loka punktiem - "Palzmar" - atrodas Smiltenes novada Grundzāles pagastā. Punkts "Palzmar" (Palsmane) uzmērīts no 1824.gada 3. līdz 4.jūlijam Frīdriha Georga Vilhelma Strūves vadībā. No tā tika veikti novērojumi uz trijiem punktiem Latvijas teritorijā - "Oppekaln" (Opekalns), "Kortenhof" (Kārtene), "Ramkau" (Ranka) - un uz Mariomagi Igaunijā. Punkta atjaunošanas projektā izveidots stāvlaukums un gājēju celiņš, atpūtas soliņš, divi informatīvie stendi ar aprakstu latviešu, igauņu, angļu un krievu valodā un uzstādīta divu līmeņu koka marga gar gājēju celiņa malu. Projekta kopējās izmaksas ir 31 tūkstotis 557 eiro, 

Liepājas ezerā mirušiem ķīriem apstiprināta putnu gripa. Pārtikas un veterinārais dienests saņēmis laboratorisko izmeklējumu rezultātus, kas apstiprina putnu gripu mirušiem ķīriem, kas atrasti Liepājas ezerā. Lai neapdraudētu savu veselību un nepieļautu slimības tālāku izplatību, PVD aicina nekādā gadījumā neaiztikt mirušus vai slimus putnus, nenest slimus un novārgušus putnus mājās, uz dzīvnieku patversmēm vai veterinārajām klīnikām, jo tādējādi var tikt veicināta slimības izplatība. Par mirušiem savvaļas ūdensputniem un dzīvniekiem, jāziņo Pārtikas veterinārajam dienestam. Kā vēstīts, saslimšana ar putnu gripu konstatēta putniem vairākās vietās Latvijā, tajā skaitā arī Jēkabpilī un Pļaviņās, kā arī pirmo reizi Latvijā slimība konstatēta mirušai lapsai Daugavpilī.

AS "Latvenergo" Rīgas HES ūdenskrātuvē no 3.j līdz 9.jūlijam būs pazemināts ūdenslīmenis hidrotehnisko būvju apsekošanai. Ūdenslīmeni pazeminās un noturēs augstuma atzīmju robežās no 16,25 līdz 16,45 metriem Latvijas augstuma sistēmā, nodrošinot projektam "Rīgas HES ūdens pārgāznes balstu virsmu no augšas bjefa puses atjaunošanas būvprojekta izstrāde" nepieciešamo mainīgās ūdens līmeņa zonas apsekošanu.  Daugavas HES ir stratēģiskas nozīmes būves ar neaizstājamu nozīmi valstij un sabiedrībai un pret tām ekspluatācijas gaitā jāizturas ar vislielāko atbildību. Rūpējoties par Daugavas hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu, "Latvenergo" 2023.gada vasaras sezonā īstenos būvju atjaunošanas un uzturēšanas darbus Pļaviņu HES un Rīgas HES, pazeminot ūdenslīmeni zem ikdienā ierastā uzstādinājuma.

Jau ziņots, ka Pļaviņu HES remontdarbi ar ūdens līmeņa pazemināšanu notiks vasaras otrajā pusē. No 14.augusta līdz 29.septembrim remontdarbu veikšanai Pļaviņu HES plānota ūdenslīmeņa pazemināšana un noturēšana no atzīmes 68,5 metri līdz 69,14 metri Latvijas augstuma sistēmā.

Turpinām ziņas

25.maija sēdē Tukuma domes deputāti vienbalsīgi atbalstīja Brīvības laukuma un tam piegulošās teritorijas labiekārtojuma pārbūves projektu, kura īstenošana iecerēta daļēji par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas līdzekļiem. Brīvības laukuma un tam piegulošās teritorijas labiekārtojuma pārbūvi plānots realizēt saskaņā ar SIA "Mark arhitekti" 2019.gadā izstrādāto būvprojektu. Pārbūvējot Brīvības laukumu, tiks saglabāta laukuma pilsētvides nozīme - galvenais pilsētas laukums. Lai gan šobrīd vēl nav zināms, vai projekts tiks atbalstīts un vai tam tiks piešķirts fonda finansējums, ir zināms, ka, arī nerealizējot projektu, jebkurā gadījumā pašvaldībai nāktos rast risinājumu laukuma teritorijā esošo komunikāciju sakārtošanai, strūklakas, pie tās esošās atbalsta sienas un citu elementu atjaunošanai, kas savu laiku ir nokalpojuši. Kopējās attiecināmās projekta izmaksas plānotas aptuveni 1,7 miljoni eiro. 

Ventspilī norisināsies daiļdārznieku konkurss "Pilsētas rota 2023". Konkursā aicināts piedalīties ikviens dārza īpašnieks un komersants, lai novērtētu ieguldīto darbu dārza ainavas veidošanā un sakopšanā. Piedaloties konkursā, daiļdārzniekiem tiek sniegta iespēja saņemt publisku atzinību un apbalvojumu par ieguldīto darbu dārza veidošanā un sakoptas pilsētas ainavas papildināšanā. Pieteikšanās konkursam ir iespējama līdz 15.jūnijam. Nominācijā "Skats no malas" - individuālo dzīvojamo māju teritoriju vērtēšana notiek laika līdz 14.jūlijam. Arī šogad kopējais balvu fonds ir noteikts tūkstoš 100 eiro, piešķirot 1.-3.vietu ieguvējiem dāvanu kartes pēc viņu izvēles kādā no stādu audzētavām vai profesionāliem dārzkopības centriem. 1.vietai piešķir 350 eiro, 2.vietai - 250 eiro, bet 3.vietai - 150 eiro.

Un vēl

Rīt, 3.jūnijā, Rundāles pils muzeja pasākumā "Randiņš dārzā" ekskursija kopā ar ornitologu Arni Zacmani sāksies jau pulksten piecos no rīta, lai rītausmā ieklausītos pils dārzā mītošo putnu dziesmās. Dienas gaitā varēs iepazīt putnus caur dziesmām un rotaļām, kā arī baudīt pikniku pils dārzā. No pulksten 12 līdz 14 būs iespējams piedalīties Rundāles pils muzeja darbnīcā ģimenēm ar bērniem, kur bērni varēs izveidot savu franču dārza maketu, iepazīt dārzā mītošās augu un dzīvnieku sugas, kā arī piedalīties orientēšanās spēlē. No plkst.14 līdz plkst.16 kopā ar Ilgu Reiznieci varēs iet rotaļās un dziedātu latviešu tautasdziesmas par putniem, kā arī iepazīt un pamēģināt spēlēt dažādus tautas mūzikas instrumentus un mācītos putnu valodas.

Atstājiet komentāru