2024.gada 26. februāris

Aurēlija, Evelīna, Mētra

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada ziņas 2023.gada 23.augustā

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada ziņas 2023.gada 23.augustā

Radio1 Preiļu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

9. augustā Preiļu novada pašvaldības izpilddirektors saņēma SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” valdes priekšsēdētāja Ivara Indriksona iesniegumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu veselības apsvērumu dēļ. Pamatojoties uz iesniegumu, 18. augustā tika sasaukta ārkārtas dalībnieku sapulce, lai lemtu par turpmāko uzņēmuma darbību. Sēdē nolemts, ka turpmāk SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” valdē būs trīs locekļi. Līdzšinējais valdes priekšsēdētājs turpinās darbu līdz 22. augustam, pēc tam I. Indriksons pildīs pagaidu valdes locekļa pienākumus tehniskajos jautājumos. Ārkārtas dalībnieku sapulcē lemts par SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju no 22. augusta iecelt Ingu Zelču. Viņa ieguvusi maģistra grādu ekonomikā, ir vairāku gadu pieredze tieši finanšu un vadības jomā, tāpat arī dažādu attīstības stratēģiju izstrādē un personāla vadības jautājumos.

Īstenojot Preiļu novada pašvaldības Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursā “Esošo produktu efektivitātes paaugstināšana un jaunu produktu, pakalpojumu piedāvājums ZS “Vilkači””, tika iegādāti pamatlīdzekļi:Sulas pasterizators – produkcijas apjomu kāpināšanai un roku darba atvieglošanai produkcijas pārstrādē; Zāles pļaušanas traktoriņš – infrastruktūras sakopšanai, tūrisma aktivitāšu īstenošanas procesā; Stikla šķiedras kubls – tūrisma aktivitāšu īstenošanai un jaunu pakalpojumu sniegšanai. Projekta kopējās izmaksas bija paredzētas 6 tūkstoši 60 eiro, no tām Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējums 2 tūkstoši 504 eiro.

Viss iegādātais inventārs un iekārtas jau tiek izmantotas reālā darbībā un ir atvieglojums gan roku darbam, gan var palielināt ražošanas apjomus sulu, sīrupu pasterizācijas procesos. Interesenti var pieteikties uz ekskursijām saimniecībā, lai gūtu priekšstatu par bio produkcijas ražošanas procesiem, tāpat arī tiek piedāvātas degustācijas iespējas un atpūta klusā dabas vidē.

Turpinām ziņas

2023. gada pavasarī Galēnu Kultūrvēstures biedrība sadarbībā ar Roberta Mūka muzeju piedalījās “Viduslatgales pārnovadu fonda” organizētajā Mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2023” ar projektu “Vides dizaina uzlabošana. Roberta Mūka muzeja Galēnos ēkas un ieejas atpazīšana un nolasīšana Galēnu ciema vidē.” Projekts tika apstiprināts un rezultātā izveidots informatīvs baneris, kas informē apmeklētājus par to, kur atrodas muzeja ieeja.

2022. gads parādīja to, ka apmeklētājus ne tikai mulsina tas, ka Roberta Mūka muzejs Galēnos ir Līvānu tipa mājā, bet vēl vairāk apmeklētāji apmulst par to, kur muzejam atrodas ieeja. Projekts kļuva par lielisku iespēju kļūt par atspēriena punktu vides nolasāmības dizainā. Banera iesvētības notika 7. augustā – dienā, kurā to ne tikai atklāja publikas apskatei, bet arī pievakares vētrainie laika apstākļi pārbaudīja tā izturību! Atklāšana tika noslēgta ar ceļa meklēšanu uz muzeja ieeju pēc jaunās norādes, lai piedalītos Roberta Mūka muzeja Galēnos organizētajā literārajā pēcpusdienā ar jauno literāti Ligiju Purinašu.

Pēc preilieša Raimonda Šņepsta, Boxclub 13Th Round dibinātāja iniciatīvas no jauna darinātas trīs ozolkola zirga galvas, kas vēsturiski atradušās pie staļļiem. Lai tās varētu tapt, nodibinājuma Viduslatgales pārnovadu fonds kampaņā “Ziedotāju aplis” 2023. gada 30. martā šīs idejas atbalstītāji saziedoja vairāk nekā 3 tūkstoši 100 eiro. Atlikušo summu, vairāk nekā 800 eiro ziedoja Preiļu uzņēmēji Juris Jaundzems, Ivans Daņilovs un Intars Veigulis. Tēlnieku, kurš būtu gatavs paveikt šo darbu, Raimonds sameklēja Lietuvā – liels paldies tieši Tautvils Poviļonis par paveikto darbu. Svinīgā atklāšana notika Preiļu pilsētas svētku ietvaros, 18. augustā plkst. 20.00 pirms opermūzikas koncerta.

Un vēl

Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs turpina pulciņu komplektāciju 2023./2024. mācību gada interešu izglītības jomas programmās. Katru darba dienu no pulksten. 10. līdz 18. ikvienam interesantam, vecumā no 3 līdz 20 gadiem, ir iespējams iesniegt pieteikumus pulciņu nodarbībām. Atvērto durvju dienas “Iepazīsti Preiļu novada Bērnu un jauniešu centru” notiks no 4. līdz 8. septembrim no pulksten 14. līdz-18.. Tiekoties ar pulciņa skolotāju būs iespēja uzzināt visu nepieciešamo informāciju par pulciņa mācību programmu, precīzu nodarbību laiku un vietu, nepieciešamajiem mācību materiāliem, līdzfinansējuma apmēru un apmaksas kārtību, u. tml.

Pulciņu saraksts un iesnieguma veidlapa pieejama Preiļu novada pašvaldības mājaslapā preili.lv un Bērnu un jauniešu interešu centrā, Kooperatīva ielā 6, 4. stāvs. Tiek pieņemti iesniegumi, kas ir parakstīti pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu! Ja interesentam vēl nav 18 gadu, iesnieguma veidlapu aizpilda un paraksta viens no vecākiem vai aizbildnis. Kontaktinformācija tālākai saziņai: tālr. 65381397, 29221574, e-pasta adrese preilubjc@preili.lv.

Atstājiet komentāru