2024.gada 26. februāris

Aurēlija, Evelīna, Mētra

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada ziņas 2023.gada 30.augustā

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada ziņas 2023.gada 30.augustā

Radio1 Preiļu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

Riebiņu parks ir populāra vieta brīvā laika pavadīšanai, pastaigām, kultūras pasākumiem vasaras sezonā, foto sesijām un citām aktivitātēm. Pateicoties atjaunotajiem tiltiņiem, kas ved uz saliņām, Riebiņu parks ir kļuvis par apstāšanās vietu arī kāziniekiem. Preiļu novada pašvaldības un nodibinājuma "Viduslatgales pārnovadu fonds" projekta konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi 2023” tika īstenots iedzīvotāju iniciatīvas grupas projekts “Metāla arkas uzstādīšana Riebiņu parkā uz saliņas”. Projekta realizācijai tika piešķirts finansējums 621 eiro. Arka sirds formā būs kā mīlestības vēstījums uz saliņas ne tikai jaunajiem pāriem, bet arī citiem parka apmeklētājiem, kur būs iespēja apsēsties un nobildēties sirds formas arkā un izbaudīt parka burvību.

Vides objekts tika atklāts 12. augustā Riebiņu pagasta svētkos, kuru norisē ir svarīgs ikviena padarītais darbs un sniegtais atbalsts. Pašvaldība pateicas visiem, kuri iesaistījās vides objekta īstenošanā un izveidē: uzņēmējam Aināram Lācim, Preiļu novada pašvaldībai, Riebiņu pagasta strādniecei Verai Soboļevai, kā arī Lauku teritoriju komunālo pakalpojumu daļai: Artūram Meluškānam, Ivanam Beļajevam, Erikam Gūtmanim, Jurim Tučam, Pēterim Bivmanim, Genādijam Zagrebajevam un Valērijam Titovam.

Līdz šī gada beigām Vārkavas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā ir apskatāma banerizstāde par Vārkavas baznīcu, tās vēsturi, draudzes prāvestiem un Vārkavas apkaimes ceļmalu krucifiksiem. Izstādi var aplūkot dievkalpojumu laikā vai iepriekš sazinoties ar draudzes prāvestu Fēliksu Šneveļi. Gatavojot šo izstādi, Vārkavas novadpētniecības muzeja pārstāvji un Upmalas bibliotēkas vadītāja Alda Upeniece devās apsekot zināmos ceļmalu krucifiksus Rožkalnu, Upmalas un Vārkavas pagastos. Ekspedīcijas laikā atklājās, ka vairāki krucifiksi diemžēl vairs neeksistē un daži ir ļoti sliktā stāvoklī, savukārt vairākums – atjaunoti, aprūpēti un sakopti.

Ceļmalu krucifiksi ir neatņemama Latgales novada ainavas sastāvdaļa, tāpēc ja Jums ir zināms kāds izstādē nepieminēts krucifikss vai ir pieejamas kādas fotogrāfijas vai stāsti par krucifiksa uzstādīšanu vai atjaunošanu, lūgums sazināties ar Vārkavas novadpētniecības muzeju – tālr. 27059046, e-pasta adrese: varkavasmuzejs@preili.lv

Turpinām aktualitātes

Viduslatgales pārnovadu fonds sadarbībā ar biedrībām “Sabiedriskais centrs “Aizkalne”” un “Sabiedriskais centrs “Smelteriešu cimdiņš”” no 4. līdz 30. septembrim pagastu iedzīvotājiem piedāvā iesaistīties Lauku labumu brīvbodēs. Lauku labumu brīvbodes nav gluži parastas bodes. Tajās nav ikdienas garantēta preču pieveduma un cenas. Brīvbodes ir pašu iedzīvotāju veidota un uzturēta labdarības vieta, kur cilvēki var atdot, mainīties, sarunāt rudens ražas augļus – to, kas izaudzis uz lauka, dārzā, kas ievākts mežā un bišu dravā. Brīvbodes notiks Aizkalnē, koordinēs Ingrīda 26525851 un Saunas pagasta Smelteros, koordinēs Velta 28615914.

30. septembrī no pulksten astoņiem līdz vieniem dienā Preiļos tiek rīkots Rudens gadatirgus. Dalībai tirgū aicina pieteikties mājražotājus, amatniekus, zemniekus un dārzkopjus, kā arī visus, kuri izdomājuši, radījuši un izaudzējuši paši savām rokām. Jautājumu gadījumā aicina sazinieties ar vecāko komercdarbības speciālisti Ingūnu Bramani, zvanot uz tālruņa numuru 20610484 vai rakstot uz e-pasta adresi inguna.bramane@preili.lv. Pieteikuma anketa pieejama Preiļu novada pašvaldības mājaslapā.

 Un vēl

Līdz 29. septembrim ikviens ir aicināts pieteikt pretendentus pašvaldības apbalvojumiem Preiļu novada Goda pilsonis, Goda zīme “Par nopelniem Preiļu novada attīstībā” un Atzinības raksts. Preiļu novada Goda pilsonis ir augstākais Preiļu novada pašvaldības apbalvojums, ko piešķir fiziskām personām par sevišķiem/īpašiem nopelniem Preiļu novada labā valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, uzņēmējdarbības vai citā jomā. Goda zīme “Par nopelniem Preiļu novada attīstībā” ir Preiļu novada pašvaldības apbalvojums, ko piešķir fiziskām personām par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu pašvaldības attīstībā. Atzinības raksts ir fiziskas vai juridiskas personas darbības un nopelnu augsta novērtējuma rakstisks apliecinājums, ko piešķir par nozīmīgu ieguldījumu un sasniegumiem Preiļu novada labā uzņēmējdarbībā, izglītībā, kultūrā, sportā, veselības aprūpē, sociālajā darbā, sabiedriskajā darbībā, mecenātismā, labdarībā vai citā jomā.

Kandidātus šiem apbalvojumiem var izvirzīt Preiļu novada domes deputāti, domes komitejas, komisijas, valsts un pašvaldību institūcijas, Preiļu novadā reģistrētas juridiskas personas, biedrības, nodibinājumi vai iedzīvotāji, ne mazāk kā 20 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Preiļu novada administratīvajā teritorijā, un kuri parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu un deklarētās dzīvesvietas adresi. Kandidātus var pieteikt rakstiskā veidā, iesniedzot aizpildītu pieteikuma veidlapu Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai iesūtot aizpildītu anketu elektroniskā veidā Preiļu novada pašvaldībai uz oficiālo e-pasta adresi dome@preili.lv.

Atstājiet komentāru