2024.gada 23. aprīlis

Georgs, Jurģis, Juris

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2024.gada 1.martā

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2024.gada 1.martā

Radio1 Novadu ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Rēzeknes pilsētas domes ārkārtas sēdē vakar pieņemts lēmums samazināt budžeta izdevumus, lai stabilizētu pilsētas finanšu situāciju. Pilsētas tēriņus nolemts samazināt par 3,5 miljoniem eiro, pārskatot brīvprātīgās funkcijas un optimizējot budžeta izdevumus, kas ļaušot kādā no nākamajām sēdēm pieņemt bezdeficīta budžetu. Ietaupījumi rasti, atsakoties no brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem, sporta biedrību un profesionālo sportistu atbalsta, radošo pakalpojumu centra brīvās iniciatīvas pasākumiem un veicot citus taupības pasākumus. Pirmdien, 4.martā, plānota nākamā domes sēde, kurā, iespējams, beidzot tiks pieņemts Rēzeknes budžets.

Patlaban neviena pašvaldība vēl nav lūgusi īstermiņa aizdevumu pašvaldības uzturēšanas izdevumu segšanai. Pēc Finanšu ministrijas rīcībā esošās informācijas piecas pašvaldības ir paziņojušas par iespēju šogad iesniegt pieprasījumus īstermiņa aizdevumam pašvaldības uzturēšanas izdevumu segšanai - tie ir Līvānu, Balvu, Valkas, Gulbenes un Talsu novadi. Finanšu ministrijā skaidro, ka pašvaldību budžetos iztrūkumu var segt no diviem avotiem - naudas atlikuma un no aizņēmuma finanšu vadībai. Piecas pašvaldības šogad sev ir rezervējušas tādu iespēju, ka viens no finansējuma avotiem varētu būt Valsts kases aizdevums.

Siltumenerģijas tarifi martā samazināsies astoņiem komersantiem, bet trim komersantiem, kuriem iepriekšējos mēnešos tarifs saruka, palielināsies. Tarifs no šodienas, 1.marta samazināsies arī Aizkrauklē un Aizkraukles pagastā un būs 71,55 eiro par megavatstundu. Regulatots norāda, ka šobrīd kurināmā cenas īpatsvars tarifā veido vidēji 40-60%, bet pārējo daļu veido citas ar siltumapgādes nodrošināšanu saistītās izmaksas. Līdz ar to tarifi un to izmaiņas Latvijā atšķiras, neskatoties uz kurināmā cenas samazināšanos tirgū.

Turpinām ziņas

No šodienas līdz sestdienai Gārsenes pilī tiksies aktīvākie Sēlijas kopienu un nevalstisko organizāciju līderi. Šāda veida klātienes apmācības notiks jau trešo gadu, šajā reizē īpašu uzmanību veltot iedzīvotāju padomju izveidei.  Apmācību dalībniekiem būs iespēja apgūt gan padomju izveides teorētisko pusi, gan iepazīt praktisku darbības pieredzi no dažādiem Latvijas novadiem. Aizkraukles novada dome februāra sēdē nupat ir apstiprinājusi iedzīvotāju padomju nolikumu, ar ko iepazīstinās kultūras pārvaldes vadītāja Anta Teivāne. Savukārt Rēzeknes un Tukuma novadā šādas padomes darbojas jau ilgāku laiku, par ko pastāstīs padomju locekļi no šiem novadiem. Mācību programmā iekļautas arī tādas tēmas kā projektu vadība pilsoniskajā līdzdalībā, bibliotēka kā kopienas līdzdalības centrs, kopienas politiskajā līdzdalībā un citas formālās un neformālās izglītības aktivitātes. Apmācību dalībnieki ģeogrāfiski pārstāvēs teju visu vēsturisko Sēlijas zemi. 

Siguldas novada Lēdurgā norisinājās Piedaugavas un Vidzemes Piejūras novadu reģionālais sarīkojums/skate “Skanēt skan, vizēt viz”, kurā ar labiem panākumiem piedalījās Aizkraukles novada kolektīvi. Šis pasākums notiek saistībā ar Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmu “Pulkā eimu, pulkā teku 2024”, un tā mērķis ir bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana. Piedaugavas novadu pārstāvēja Aizkraukles puses bērnu un jauniešu folkloras kopas. Folkloras kopu dalībnieki ne tikai dziedāja un dejoja, bet varēja piedalīties dažādās nodarbībās un meistardarbnīcās. 18. un 19. maijā jau 40. reizi norisināsies Latvijas mēroga sarīkojums “Pulkā eimu, pulkā teku” sarīkojums, šoreiz tas būs Zasā.

Un vēl

No šodienas darbu sāk Madonas novada Madonas apvienības pārvalde. Šāds lēmums pieņemts, lai efektīvāk un lietderīgāk pārvaldītu Madonas novada teritoriālās vienības - Madonas pilsētu un Lazdonas pagastu. Lēmums paredz izveidot Madonas novada pašvaldības iestādi "Madonas novada Madonas apvienības pārvalde", apvienojot Lazdonas pagasta pārvaldi un Madonas pilsētas īpašumu uzturēšanas dienestu, kā arī iestādes sastāvā iekļaut Madonas novada pašvaldības iestādes "Bērnu un jauniešu centrs" struktūrvienību "Madonas novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "Kubs"". Ar šodienu beidz pastāvēt pašvaldības iestādes "Madonas novada pagasta pārvalde" un "Madonas pilsētas īpašumu uzturēšanas dienests".

Atstājiet komentāru