2024.gada 24. jūlijs

Krista, Kristiāna, Kristiāns, Kristīne

Bērnudārza “Kāpēcītis” vadītājas amatā apstiprināta Dace Kokoreviča

Bērnudārza “Kāpēcītis” vadītājas amatā apstiprināta Dace Kokoreviča

Šodien, 11. jūlijā, Jēkabpils novada domes sēdē par Jēkabpils novada pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcītis” vadītāju iecelta Dace Kokoreviča.

Dace Kokoreviča Daugavpils Universitātē ieguvusi profesionālo maģistra grādu sabiedrības pārvaldē un iestāžu vadītāja kvalifikāciju, kā arī profesionālo bakalaura grādu un pirmsskolas un sākumskolas pedagoga kvalifikāciju Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā.

No 2005. gada Dace Kokoreviča ir PII “Kāpēcītis” pirmsskolas skolotāja.

Dace Kokoreviča uzsver: “Es pirmsskolas izglītības iestādi “Kāpēcītis” redzu kā mūsdienīgu, inovatīvu izglītības iestādi, kur radošā un veselību veicinošā vidē veidojas bērna personība. Lai iestāde šādi darbotos, nepieciešams nodrošināt drošu vidi, daudzveidīgu sadarbību visos līmeņos – veicinot bērnu, vecāku un darbinieku sadarbību un efektīvu komunikāciju, akcentu liekot uz vecāku iesaisti izglītojamo ikdienas aktivitātēs, kā arī pedagogu un iestādes darbinieku regulāru pašattīstību un pilnveidi.”.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcītis” vadītājas amata pienākumu pildīšanu Dace Kokoreviča uzsāks no 19. augusta.

Atstājiet komentāru