2022.gada 30. septembris

Elma, Elna, Menarda

9. Marta raidījumā "Aktuāli Pļaviņās" par novada 2017. gada budžetu

9. Marta raidījumā "Aktuāli Pļaviņās" par novada 2017. gada budžetu

Daudz informācijas mūsdienās cilvēks uztver ar multimediju palīdzību, jo tas dod iespēju tai piekļūt jebkurā vietā, laikā, katru dienu 24 stundas diennaktī. Multimediji ļauj ekonomēt laiku, ko veltām informācijas lasīšanai, to vienkārši noskatoties video vai noklausoties audioformātā. Šī iespēja kļuvusi vēl pieejamāka, attīstoties sociālajiem tīkliem. Šo tendenci un iespējas novērtējis arī Radio1, attīstot multimediju sadaļu, kas piedāvā klausītājiem un skatītājiem pirmo raidījumu 9. martā pulksten 14.10 " Aktuāli Pļaviņas"

 Viens no pirmajiem tapis raidījums sadarbībā ar Pļaviņu novada pašvaldību - “Aktuāli Pļaviņās”. Sarunā ar Pļaviņu novada domes priekšsēdētāju Guntu Žildi un priekšsēdētāja vietnieku Aigaru Luksu analizējam šī gada pašvaldības budžetu, iepazīstinot ar lielākajām ieņēmumu un izdevumu pozīcijām, kā arī ar svarīgākajiem šogad veicamajiem darbiem un pilsētas 90-gadu jubilejas svinību pasākumiem.

Raidījumā:

Gunta Žilde un Aigars Lukss informē, ka Pļaviņu novada pamatbudžeta ieņēmumos šogad ieplānoti 4 851 199 eiro, kas ir par 310 511 eiro vairāk nekā 4 540 688 eiro izdevumi.

 Novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumos lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim - 2 532 821 eiro jeb 52,21% no kopējiem ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāna prognoze, salīdzinājumā ar 2016.gada izpildi, ir palielinājusies par 134 586 eiro jeb par 5,61%.

 Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa prognozēti 239 396 eiro apmērā, tie ir 4,93% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.

Valsts budžeta transferti paredzēti 1 575 319 eiro apjomā, to īpatsvars kopējos ieņēmumos ir 32,47%. Salīdzinājumā ar 2016.gada sākumā plānotajiem ieņēmumiem, tie ir par 131 278 eiro jeb 9,09% lielāki. Palielinājums saistīts ar jaunā pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanu.

Ieņēmumos ir iekļauta arī dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda - 909 734 eiro.

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai paredzēti 760 497 eiro jeb 17,78% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

149 375 eiro paredzēti ekonomiskajai darbībai. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, pieaugums šajā izdevumu sadaļā ir par 59,81%, jo šogad paredzēti līdzekļi pārrobežu projektu īstenošanai, biznesa ideju konkursa "Es varu būt uzņēmējs!" uzvarētājiem un Pļaviņu novada domes projektu konkursa uzvarētāju finansēšanai. Tūrisma informācijas centra izdevumi palielinājušies saistībā ar nozīmīga pasākuma organizēšanu novadā - Latvijas tūrisma tirgus šogad norisināsies Pļaviņās.

11,12% paredzēti teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem, nedaudz vairāk atpūtas, kultūras, reliģijas funkciju nodrošināšanai.

Izglītības nozarei plānotais izdevumu apjoms ir vislielākais - 1 794 547 eiro jeb 39,52%. Izdevumi ietver pedagogu un saimnieciskā personāla atlīdzību, izglītības iestāžu ēku un telpu uzturēšanu un remontu, bērnu un skolēnu ēdināšanu, skolēnu pārvadājumus, norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, izglītības iestāžu pakalpojumu apmaksu, krājumu, materiālu, energoresursu, inventāra, grāmatu un periodikas iegādi, kā arī kapitālieguldījumi. Šogad, tāpat kā iepriekšējā gadā, pašvaldība nodrošinās novada pagastu skolēniem un pilsētas skolēniem, kuri dzīvo Bebrulejas, Rīgas ielas rajonā un Gostiņos, bezmaksas nokļūšanu uz skolu. Brīvpusdienas Pļaviņu novada ģimnāzijā līdz mācību gada beigām pašvaldība nodrošinās 5.-8.klašu skolēniem.

Sociālās aizsardzības funkciju veikšanai paredzēti 743 932 eiro jeb 16,38%. Sociālo pabalstu izmaksu jomā šogad nekas nav mainījies - gan pabalstu veidi, gan izmaksājamās summas ir palikušas iepriekšējā gada līmenī.

Aigars Lukss norāda, ka ir izstrādāts būvprojekts Odzienas ielas trotuāram, tehniskais projekts siltināšanas darbiem Klintaines pagasta Kūlīšos. Ir veikti sagatavošanās darbi, lai realizētu Baltkrievijas un Krievijas pārrobežu projektus. 2017.gadā paredzēts veikt Rīgas ielas, Stacijas ielas rekonstrukcijas darbus un Dzelzceļa ielas un Pasta ielas krustojuma rekonstrukcijas darbus, kā arī Rīgas ielas 19 pārbūves darbus.

Tā kā ar pašvaldības budžeta līdzekļiem nav iespējams nodrošināt daudzu darbu realizēšanu, tiek plānots ņemt aizņēmumu no Valsts kases, lai pabeigtu kultūras centra skatuves rekonstrukcijas darbus, uzstādot skatuves mehānismu, priekškaru un gaismas tehniku, nobruģētu celiņus kultūras centra skvērā, pie Pļaviņunovada ģimnāzijas iebrauktuves un pie sociālā aprūpes centra "Pļaviņas", atjaunotu ielu apgaismojumu Meža un Odzienas ielā, izremontētu sporta zāli Daugavas ielā 50 un atjaunotu datortehniku Pļaviņu novada ģimnāzijā. Liels ieguldījums nepieciešams Mākslas skolā, lai veiktu ūdens novadīšanas darbus, siltinātu cokolu un noasfaltētu stāvlaukumu.

Par pašvaldības budžeta līdzekļiem paredzēts īstenot vairākus projektus, tostarp veikt kosmētisko remontu centrālajā bibliotēkā, uzstādīt lielas šūpoles pie kultūras centra, turpināt apgaismojuma izbūvi Odzienas centrā, Klintainē remontēt trenažieru zāli, izveidot jaunu rotaļu laukumu pie pārvaldes, atjaunot Rīteru kapličas sienu un kapu ieejas vārtus. Dažādas ieceres plānots īstenot arī pirmsskolas izglītības iestādēs, sociālās aprūpes centrā "Pļaviņas" un citur.

Kultūras dzīves spilgtākais notikums novadā šogad būs Pļaviņu pilsētas 90 gadu jubilejas svinības. Gunta Žilde raidījumā iepazīstina ar svētku programmu un paredzētajiem pasākumiem.

 

 

Komentāri (0-6/6)

 • Juris
  02.07.2018 18:34
  Mani interesē, kopš kura laika Luksa kungs ir kļuvis tik gudrs? Vai tad kad nokļuva deputātos, vai kad LATVENERGO izmeta par blēdīšanos.
 • Sveiki
  02.07.2018 18:34
  Palasot Pļaviņu novada mājas lapu, radās iespaids ka dome pilda savas funkcijas formāli, nelietderīgi izsaimniekojot finanšu līdzekļus. Pašvaldībā ir ļoti augsts korupcijas līmenis. Redzot kā realizē projektus par ERAF līdzekļiem, nākas secināt, ka domē nav neviena profesionāla speciālista.
 • ....
  02.07.2018 18:34
  Plavinjas celju nebij un nebuus.. Neko nevinji netaisis esu parliecinats par to.. Naudu kabatas sastukjes un viss
 • Igi
  02.07.2018 18:33
  Nu ceļi pļaviņås -tas ir katastrofa.Tàda sajūta kad paši deputāti lido pa gaisu nevis brauc pa ceļiem.protams-viņi jau mašīnas netaisa pa savu naudu-noraksta uz domes rēķina.vàjpràts.
 • Guest
  02.07.2018 18:33
  Budžeta atlikumu aizmirsa pieminēt. Atkal gada beigās to bagātīgi izdalīs darbiniekiem.
 • bļin
  02.07.2018 18:33
  Man liekās, ka Pļaviņās vispār budžeta nav bijis. Tik nolaistu pilsētu neesmu redzējusi. Pat gājēju pārejas bez trafareta uzzīmētas ar dzērāja drebošu roku. Kāds ir asfalta segums uz galvenās ielas. Katastrofa. Un kāds ceļš ir līdz A6 šosejai gar dolomītu, šausmas. Nekā tajās pļaviņās nav. Pat serviss viens, kur detaļu nav, uz Jēpili jāskrien. Par ko te vispār var runāt? Tik vien kā gudrus ģīmjus sataisīt un paklusēt. Vienīgais kas tur ir labs, tas ir maizes ceptuve Liepkalni.

Atstājiet komentāru