2019.gada 18. janvāris

Antis, Antons

Kontakti

Ziņu portāls Radio1.lv ir informācija un diskusija par Jēkabpils pilsētas un reģiona novadu aktualitātēm. Svarīgākie notikumi un procesi Latvijā un pasaulē.

Adrese

  • Jēkabpils
  • Brīvības iela 116

Tālrunis

  • +371 22 320 220

Email

  • zinas@radio1.lv
  • www.companyweb.com