2022.gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

Jēkabpils novada domes vadība apmeklē objektu Jaunā ielā 39i. Būvuzņēmējam uzdod novērst nepilnības

Jēkabpils novada domes vadība apmeklē objektu Jaunā ielā 39i. Būvuzņēmējam uzdod novērst nepilnības

Šonedēļ Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis, domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kārlis Stars kopā ar Jēkabpils pilsētas Būvvaldi, speciālistiem un Būvniecības valsts kontroles biroja pārstāvjiem apmeklēja objektu Jaunā ielā 39i, pirms tā nodošanas ekspluatācijā, informē Jēkabpils novada domes Sabiedrisko attiecību nodaļa. 

Minētajā adresē tiek īstenots projekts “Pašvaldības ēkas Jaunā ielā 39i, Jēkabpilī, atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana”. Pēc apsekošanas domes vadība konstatēja dažas neatbilstības un pieņemts lēmums par papildus informācijas pieprasīšanu. 

“Apskatot objektu klātienē un ņemot vērā Būvniecības valsts kontroles biroja atzinumu, būvuzņēmējam uzdots novērst norādītās nepilnības, lai objektu varētu nodot ekspluatācijā atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām,” saka Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis.

Jau ziņots, ka 28.jūnijā Jēkabpils pilsētas domes vadība parakstīja Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par grozījumiem projektā  “Pašvaldības ēkas Jaunā ielā 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” un projekta termiņa pagarinājumu līdz 2021.gada 30.septembrim. Šajā termiņā jāpabeidz visi būvdarbi un objekts jāpieņem ekspluatācijā Būvniecības Valsts kontroles birojam.

Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā pašvaldības ēka Jaunā ielā 39I tiks pielāgota sociālā dienesta vajadzībām, ēkā tiks aprīkots dienas centrs un specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem, iekārtotas sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem nepieciešamās telpas.

Ēkas siltināšanas un pārbūves būvdarbus veic SIA “Jēkabpils PMK”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Būvrem” , autoruzraudzību nodrošina AS “Komunālprojekts”. Projekta kopējas izmaksas: EUR 2 029 975,43, plānotais ERAF līdzfinansējums EUR 718 218,68.

Avots: jekabpils.lv

Atstājiet komentāru