2022.gada 26. maijs

Eduards, Edvards, Varis

Jēkabpils novada pašvaldība saņem atzinības rakstu par vides pieejamības nodrošināšanu (FOTO)

3.decembrī, Starptautiskajā personu ar invaliditāti dienā, Jēkabpils novada pašvaldība saņēma  Labklājības ministrijas atzinības rakstu par labās prakses īstenošanu vides piekļūstamības nodrošināšanai viesnīcā Brīvības ielā 187, Jēkabpilī, informē Jēkabpils novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Par viesnīcu ēka tika pārbūvēta pašvaldības projekta ietvaros un pašlaik ir nodota nomā SIA “RN Komponents”. Tajā atrodas viesnīca “RŪMĪ HOTEL”.

Šī gada novembrī ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu tika organizēta Labklājības ministrijas iniciēta konference “Iekļaujoša dizaina izaicinājumi pilsētvidē”. Tās mērķis bija veicināt sabiedrības izpratni un interesi par sasniegumiem un pielietojumiem iekļaujoša dizaina jomā, kas vērsti uz vides un IKT piekļūstamību ikvienam. Konferences ietvaros par labās prakses ieviešanu atzinīgi tika novērtēti vairāki projekti, kurus Latvijas pilsētu pašvaldības īstenojušas ESF finansēto programmu ietvaros.

Viesnīca Jēkabpilī ir viens no piecpadsmit nominētajiem labās prakses piemēriem Latvijā. Tās pārbūve tika veikta projekta Nr.5.6.2.0/16/I/021 “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros. Projekts tika īstenots laikā no 10.08.2018. līdz 09.10.2020. Kopējās projekta izmaksas sastādīja  3 680 576, 26 EUR.

Projekta ietvaros tika īstenotās 3 galvenās aktivitātes:

7 Ielu pārbūve (pārbūvētas  visas ietves, ielas braucamās daļas, izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, ierīkots LED apgaismojums, labiekārtota ielu teritorija, skvēri un stāvlaukumi pie ielām. Būtiski ir tas, ka ielās ir izbūvēti jauni inženiertīkli.)
Elektrības pieslēgumu izveidošana komersantiem
Degradētas ēkas pārbūve par viesnīcu Brīvības ielā 187.
Pārbūvētā ēka bija paredzēta komercdarbības atbalstam. Ēka tika pārbūvēta par viesnīcu, jo pilsētā vērojams pieejamo naktsmītņu trūkums. Vēsturiskā ēka ar plašu stāvlaukumu atrodas vecpilsētas daļā.

Pārbūve tika veikta tā, lai ēka būtu pieejama jebkuram  klientam - lai cilvēks ar pārvietošanās ierobežojumiem varētu saņemt pakalpojumu bez citu palīdzības. Tāpēc ēkā ir izbūvēts pacēlājs, viegli veramas durvis uz gaiteni un cilvēkiem ar kustību traucējumiem pielāgots viens viesnīcas numuriņš. Numuriņā atbilstoši standartiem ir izbūvēts sanitārais mezgls. Pie izlietnes spogulis ir novietos tādā augstumā, lai to varētu lietot cilvēks ratiņkrēslā.

Ņemot vērā, ka šī ir bezkontakta viesnīca, un tajā ikdienā neuzturas viesnīcas administrators, ir padomāts arī par to, kā labierīcībās ārkārtas gadījuma aizstāt trauksmes pogu. Durvis ir aprīkotas ar slēdzeni, ko krīzes situācijā var atvērt no ārpuses.

Saņemot atzinības rakstu, novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kārlis Stars uzsvēra: ”Šis projekts mums ir devis iespēju  padarīt iekļaujošu un pieejamu pilsētas ielu un ietvju infrastruktūru, esam atjaunojuši vizuāli nepievilcīgu ēku un devuši tai jaunu pielietojumu, kā arī  raduši sākotnējo risinājumu naktsmītņu trūkuma jautājumam pilsētā,  ko turpināsim risināt arī nākotnē. Esam pateicīgi arī SIA “RN Komponents”, kas ir uzņēmies ēkas nomas saistības, investējot gaumīga un ērta ēkas interjera izveidē, modernu ēkas pārvaldīšanas risinājumu ieviešanā un mārketingā, lai viesnīcu padarītu ērtu, mājīgu un pieejamu ikvienam pilsētas viesim.”

Foto: Jēkabpils novada pašvaldības arhīvs, "RŪMĪ Hotel"

Atstājiet komentāru