2022.gada 26. jūnijs

Ausma, Ausmis, Inguna, Inguns

Saņemts apstiprinājums Eiropas finansējumam saules elektrostacijas būvniecībai Jēkabpilī

Saņemts apstiprinājums Eiropas finansējumam saules elektrostacijas būvniecībai Jēkabpilī

Saņemts  CFLA apstiprinājums projekta “Saules paneļu uzstādīšana SIA "Jēkabpils ūdens" ūdens atdzelžošanas stacijā "Veseļi" elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņa vajadzībām” Eiropas fondu finansējuma saņemšanai. Elektrostacijas kopējā jauda paredzēta 60 kilovati. 

Kā ziņots iepriekš, līdz ar straujo cenu kāpumu elektrībai uzņēmums meklēja alternatīvas iespējas, lai samazinātu izdevumus. Projektētājs ir izrēķinājis, ka šīs investīcijas atmaksāsies 6–7 gados.

Projekta īstenošanas rezultātā samazināsies arī emisiju izmešu daudzums, kā arī izbūvēs saules paneļu elektrostaciju elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņa vajadzībām Veseļu ielā 1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā.

Projekta ieviešanas ilgums plānots astoņpadsmit mēnešu garumā, kas sastāv no projektēšanas, būvniecības, autoruzraudzības būvuzraudzības un iekārtu iegādes. Projekta kopējās izmaksas sastāda 62 401,48 EUR, kur plānotais ERAF līdzfinansējums ir 53 041,26 EUR.

Ūdens un attīrīšanas stacija "Veseļi" – SIA "Jēkabpils ūdens" lielākā ūdens ieguves un attīrīšanas stacija. Veseļi patērē aptuveni ceturto daļu no uzņēmuma elektroenerģijas patēriņa. Veseļos elektroenerģija tiek izmantota, lai no urbumiem iegūtu ūdeni un nogādātu to līdz ūdens attīrīšanai, kā arī pēc ūdens attīrīšanas elektroenerģija nepieciešama, lai ūdenim paceltu spiedienu un nogādātu uz pilsētu.

SIA “Jēkabpils ūdens” centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus nodrošina 19 762 iedzīvotājiem jeb aptuveni 87,8% Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem. Dzeramā ūdens ieguvei Jēkabpils pilsētā tiek izmantoti pazemes ūdeņi, kuru ieguvei dažādos laika posmos izbūvētas četras ūdensgūtnes (viena Daugavas labajā, trīs – kreisajā krastā), no kurām pašlaik tiek ekspluatētas trīs. Lielāko ūdens apjomu tīklā nodrošina no Veseļu ūdensgūtnes, kas veido apmēram 92% apjoma.

Avots: jekabpilsudens.lv


Saistīta ziņa: Jēkabpilī plāno būvēt saules elektrostaciju

Atstājiet komentāru