2023.gada 4. decembris

Baiba, Barba, Barbara

SIA “Ošukalns celtniecība” jauns pakalpojums – saules elektrostaciju izbūve

SIA “Ošukalns celtniecība” jauns pakalpojums – saules elektrostaciju izbūve

Pieaugot elektroenerģijas cenām, arvien vairāk iedzīvotāju interesējas par saules paneļu uzstādīšanu. Tie ļauj ne tikai samazināt ikmēneša izmaksas ilgtermiņā, garantēt sev zināmu energoneatkarību, bet ir arī solis pretī zaļākai nākotnei mums visiem. Jēkabpilī saules paneļu montāžu mājsaimniecībām un komerciālajiem objektiem piedāvā SIA “Ošukalns celtniecība”.

Lai uzzinātu, kādi ir būtiskākie soļi līdz saules paneļu uzstādīšanai klienta īpašumā, “Ceturtdiena” uz sarunu aicināja uzņēmuma pārstāvi Armīnu  Gailumu.

Kāds ir SIA “Ošukalns celtniecība” piedāvājums un, cik plaša spektra risinājumu sniedzat?  

AG.: Ejam līdzi laikam, attīstamies un klāt citiem pakalpojumiem, piedāvājam jaunu iespēju – saules paneļu uzstādīšanu gan privātām, gan juridiskām personām. Mēs piedāvājam pilna spektra risinājumu - gan iekārtas - saules paneļus, invertoru, stiprinājumus, papildmateriālus, gan arī tās uzstādām uz jumtiem, zemes vai citām visu veidu konstrukcijām. Montāžas darbus veic kvalificēti un sertificēti elektroietaišu izbūves speciālisti. Tāpat arī, ja nepieciešams  sniedzam konsultācijas un veicam aprēķinus. Pēc klienta lūguma veicam arī saskaņošanas procesu ar A/S “Sadales  tīkls”, būvvaldi un citām institūcijām.  Mūsu speciālisti nodrošina tehniskās dokumentācijas sagatavošanu un objekta nodošanu ekspluatācijā. Mēs ne tikai veicam tehnisko darbu kas saistīts ar paneļu uzstādīšanu, bet lielu nozīmi pievēršam tam, lai  klients var atgūt ieguldītos līdzekļus no dažādām valsts atbalsta programmām,  palīdzam  iesniegt dokumentus ALTUM vai VARAM atbalstam.

• Kurā brīdī klients var nākt pie jums ar lūgumu uzstādīt saules paneļus, kad pieņem lēmumu vai arī ir vajadzīgi kādi priekšdarbi?

AG.: Ir klienti, kas atnāk ar jau izstrādātiem projektiem un tehniskajiem noteikumiem.  Tās biežāk ir juridiskās personas, kas nāk jau ar skaidriem risinājumiem un  mums ir jāpiedāvā tikai sava pakalpojuma izmaksas. Taču ir klienti, kas vēlās uzstādīt saules paneļus, pat nezinot, cik liela saules mikrostacija viņiem  ir nepieciešma. Šajā brīdī darbu sāk mūsu komanda,  veicam izpēti un analīzi esošajam elektrības patēriņam un sniedzam atzinumu, cik jaudīga saules enerģijas stacija klientam ir nepieciešama, kādas ir izmaksas un risinājums. Mēs strādājam ar klientiem individuāli, ja klients izrāda vēlmi, sniedzam visu nepieciešamo palīdzību, sākot ar konsultācijām un noslēdzot ar objekta nodošanu ekspluatācijā.
Mēs piedāvājam dažādu ražotāju produkciju, ko uzstādam un montējam, bet, viennozīmīgi iesakam un rekomendējam tikai kvalitatīvu, sertificētu produkciju. Citādāku produkciju mēs nemaz nemontētu, jo to neatļauj mūsu godaprāts un k1ompetence. Mūsu pieredzē ir bijuši gadījumi, kad klienti ir pārpirkuši  lietotus saules paneļus no  citām valstīm, kuru lietderība un kvalitāte ir diezgan apšaubāma. Mūsu praksē bija gadījums, kad klients bija iegādājies lietotus saules paneļus, kas bija gadiem nostāvējuši kādā Vācijas mājsaimniecībā un gatavojās tos uzstādīt. Šajā gadījumā bija daudz jautājumu par paneļu efektivitāti un lietderību. Cilvēks bija samaksājis naudu un ieguvums nebija cerētais. Tādēļ tas ir liels risks – iegādāties jau lietotus saules paneļus, jo tas cerētā efekta vietā var nest vilšanos.

• Vai saules paneļus var uzlikt visām mājām vai arī šai vēlmei ir zināmas robežas?

AG.: Tādu robežu nav, ir tikai izdevīgākas un neizdevīgākas situācijas. Mums ir izstrādāti  pamatkritēriji, ko nosūtam klientam un cilvēkam uz šiem jautājumiem jāspēj atbildēt, sākot ar elektrības patēriņa apjomu, fāžu skaitu mājā, privātīpašumā vai objektā, kā arī citiem jautājumiem. Pēc tam  vērtējot klienta sniegto informāciju, kopīgi izrunājam iespējas, kādas jaudas paneļus uzstādīt, kādi risinājumi ir  visizdevīgākie.  

• Cik liela ir interese par iespēju uzstādīt saules paneļus ?

AG
.: Interese ir liela, atšķirās cilvēku informētība gan par pieejamajiem valsts atbalstiem, gan arī par iespējamajiem ieguvumiem. Nereti klienti ir dzirdējuši, ka ir tāda iespēja, bet neko vairāk nezina un pēc sarunas ar mūsu speciālistu kļūst saprotams, kādi ir paredzamie ieguldījumi un kādi būs ieguvumi. Tāpat arī ar klientiem runājam par iespējamo saules paneļu kombināciju kopā ar citām iespējām, piemēram,  siltumsūkņiem, kas energoresursu taupības ziņā ir ļoti efektīvs risinājums.  

Saistībā ar saules paneļu uzstādīšanu, elektrības ražošana ir dažāda, piemēram, tiek izmantota gan Sadales tīkla, gan no saules paneļiem iegūtā elektroenerģija, bet ir iespēja izmantot tikai saules bateriju ražoto enerģiju un būt pašpietiekamai saimniecībai.  Mēs arī piedāvājam izvietot gan manuālu, gan automātisku slēdzi jeb pāreju no viena uz otru elektroenerģijas veidu, atkarībā no situācijas mājsaimniecībā. Tāpat arī elektroenerģijas ražošanu var apvienot ar apkures risinājumiem. Iespējas ir visnotaļ plašas  un dažādas.Nereti nonākot pie vienošanās, ka montējam saules paneļu staciju, secinām, ka klientam jau esošās elektroenerģijas sistēmas tehniskais stāvoklis ir neatbilstošs normatīviem vai arī nav ievērota ugunsdrošība. Mēs piedāvājam veikt mērījumus un rast risinājumu.

• Ko jūs ieteiktu tiem, kuri ir domājuši par iespēju uzstādīt saules paneļus, bet līdz lēmumam nav nonākuši?

AG.: Nav jākautrējās par lietām, kas varbūt sākumā šķiet sarežģītas, svešas un jaunas. Zvaniet, interesējieties. Mūsu uzņēmuma speciālisti atbildēs uz visiem jautājumiem. Ir  jāiet līdzi laikam, jāizmanto mūsdienu tehnoloģijas un iespējas, kas ļoti ātri attīstās. Turklāt patlaban, kad strauji aug dzīves dārdzība, ceļas energoresursu cenas, ikvienam ir jāmeklē risinājumi, kā samazināt izdevumus, kā ieekonomēt un dzīvot kvalitatīvāk.  

Tāpat arī gribu pieminēt, ka šobrīd saules paneļu tirgū ir daudz negodprātīgu komersantu. Nereti paneļu izcelsme nav pārbaudāma un, ja klients ir iegādājies nesertificētu produkciju vai tādu, kuras izcelsmi nav iespējams pārbaudīt, tad cerēt uz VARAM vai ALTUM atbalstu vairs nevar.  Mūsu mērķis ir  kvalitatīvs gala produkts, lai klients ir apmierināts, lai saules paneļu stacija strādā un ja viņš ir vēlējies saņemt atbalstu, lai to saņem. Mēs strādājam, lai ir maksimālais izdevīgums visām procesā iesaistītajām pusēm.

• Paldies par sarunu!
 
Parūpējies par savu energoneatkarību, rakstot: ocenergija@osukalns.lv  osukalnsceltnieciba.lv
Bezmaksas konsultācijas un Jums piemērota risinājuma izstrāde. T.: 22 023 889


Sandra Mikanovska
Radio1 . Ceturtdiena

Atstājiet komentāru