2024.gada 24. februāris

Diāna, Dina, Dins

Salā par 8 eiro un Līkumos par 17 eiro no nākamā gada pieaugs maksa par apkuri

Salā par 8 eiro un Līkumos par 17 eiro no nākamā gada pieaugs maksa par apkuri

Jēkabpils novada dome 23. novembra sēdē apstiprināja jaunu SIA “VĪGANTS” aprēķināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu katlu mājai Skolas ielā 2A, Salā un katlu mājai “Līkumi” Sēlpils pagastā. Katlu mājai Salā tarifs noteikts 94,84 eiro/ par 1 MWh (bez PVN), kas ir par 8 eiro vairāk kā pašreizējais tarifs, bet katlu mājai “Līkumi” - 87,73 eiro/ par 1 MWh (bez PVN), kas ir par 17 eiro vairāk kā pašreizējais tarifs. Jaunie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi stāsies spēkā 2024. gada 1. janvārī.

No katlu mājas Salas ciemā siltumenerģija tiek piegādāta pašvaldības sabiedriskajām ēkām, juridiskajām personām un 5 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (Skolas iela 1, Susējas iela 5, Susējas iela 10, Susējas iela 12, Susējas iela 14), izmantojot dabasgāzi, ko piegādā SIA “Elenger”. No katlumājas “Līkumi” ar jaunajiem granulu apkures katliem tiek apkurinātas daudzdzīvokļu un pašvaldības iestāžu ēkas Līkumu ciemā, izmantojot kokskaidu granulas no SIA “Kontekss”.

Oktobra beigās SIA “VĪGANTS” lūdza Jēkabpils novada domi pārskatīt 24. augustā apstiprināto siltumenerģijas tarifu abām katlu mājām.

Katlu mājai Salā tarifa pārskatīšana saistīta ar dabasgāzes biržas cenas svārstībām pasaulē, ko ietekmēja oktobra sākumā notikušais iebrukums Izraēlā un Somijā notikušais gāzesvada bojājums. Izvērtējot dabasgāzes biržas cenas kāpumu, SIA “VĪGANTS” ir pārslēdzis līgumu ar SIA “Elenger”, nosakot fiksēto dabasgāzes cenu no 2023. gada 1. novembra līdz 2024. gada 30. aprīlim. Savukārt katlu mājai “Līkumi” Sēlpils pagastā tarifa pārskatīšana saistīta ar jaunās katlu mājas darbību, kur uzstādīti divi jauni apkures katli, un pārrēķināto nepieciešamo kokskaidu granulu apjomu 2023./2024. gada apkures sezonai.

Atstājiet komentāru