2022.gada 9. decembris

Sarmīte, Tabita

Fotostāsts: Jēkabpils Sv.Miķeļa ev.lut. draudze svin Miķeļdienu

Foto: Spodra un Voldis Purviņi

Atstājiet komentāru