2021.gada 27. novembris

Lauris, Norberts

Svetlana Zujeva: Manā komandā strādā tikai profesionāļi

Svetlana Zujeva: Manā komandā strādā tikai profesionāļi

Svetlana Zujeva jau vairāk nekā desmit gadus vada Nodarbinātības valsts aģentūras Jēkabpils filiāli. Iestādes klienti ir kādā dzīves posmā bez darba palikuši jēkabpilieši - tie, ko skārusi štatu samazināšana, uzņēmuma likvidācija, jaunieši, kas uzsāk pirmās darba pieredzes meklējumus, arī darbaspējas vecumā esoši cilvēki ar invaliditāti, kas saskaras ar grūtībām patstāvīgi atrast savām spējām atbilstošu darbu.

 

Kā Jūs raksturotu esošo situāciju nodarbinātības jomā Jēkabpilī?


Visprecīzākais raksturojums, protams ir skaitļi. Februāra sākumā pilsētā bija 1233 reģistrēti bezdarbnieki. Kopumā Jēkabpils reģionā bezdarba līmenis ziemas mēnešos veido ap 10-11% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotajiem. Analizējot situāciju vairāku gadu griezumā, varu apgalvot, ka bezdarbnieku skaits samazinās. Piemēram, ilgstošā bezdarba jomā pirms gada, diviem runājām par aptuveni pusi no visiem bezdarbniekiem. Šobrīd šis īpatsvars ir sarucis līdz 26%. Sarūk arī jauniešu bezdarbs. Protams, pastāv sezonalitāte – ziemā bezdarba līmenis tradicionāli ir augstāks, nekā citos mēnešos, kad notiek darbs lauksaimniecība un celtniecībā.

 

Kādi faktori ietekmējuši statistikas uzlabošanos?


Ļoti dažādi. Ir pārdzīvots krīzes periods, parādās jauni uzņēmumi, kuros darbu uzsāk mūsu klienti. Arī mūsu klienti paši dažkārt kļūst par darba devējiem. Protams, arī NVA aktīvi strādājusi, lai īstenotu virkni pasākumu bezdarbnieku sagatavošanas un apmācību jomā, jauniešu un cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšanai darba tirgū, intensīvi esam strādājuši ar darba devējiem, lai veicinātu subsidēto darba vietu izveidi un darba devēju iesaisti citu NVA pasākumu īstenošanā.


Mūsu aktīvā darba rezultātā ir izveidotas desmit subsidētās darba vietas jauniešiem, izveidotas un pielāgotas darba vietas četriem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, biznesa uzsākšanas jomā atbalstīti divu jauniešu biznesa projekti, tāpēc ceram uz divu jaunu darba devēju rašanos pilsētā.

 

Kā vērtējat darba meklētāju aktivitāti un iesaisti NVA pasākumos?


Tas, cik ātri bezdarbnieks atrod sev darba vietu, ir lielā mērā atkarīgs tikai no viņa paša. Paliekot bez darba, ir jāsaprot, kāpēc šāda situācija ir radusies un jācenšas pielāgoties jaunajiem apstākļiem – nebaidīties mācīties ko jaunu, un pat mainīt dzīvesvietu, ja tas nepieciešams. NVA ir starpnieks starp darba meklētājiem un darba devējiem. Mūsu konsultanti palīdz sagatavot CV, konsultē par pieejamajām apmācību programmām, varam piedāvāt, jurista, kā arī psihologa un psihoterapeita konsultācijas, jo ļoti bieži cilvēkam motivācijas un pārliecības atgūšanai ir nepieciešama tieši šāda palīdzība. Un tas viss mūsu klientiem ir bez maksas.


Īpaši intensīvi mēs strādājam ar jauniešiem. Tiem mēs neļaujam atvilkt elpu. Piedāvājam gan karjeras testēšanu, gan konsultācijas un apmācības. Aktīvi sadarbojamies arī ar izglītības iestādēm - Jēkabpils Valsts ģimnāziju un Agrobiznesa koledžu.

 

Kā jūs raksturotu pilsētas darba meklētājus?


Cilvēki ir ļoti dažādi, bet kopumā gribu teikt, ka lielais vairums ir kārtīgi un godprātīgi cilvēki, kas vienkārši konkrētajā brīdī ir nonākuši šādā situācijā. Nereti pie mums griežas arī negatīvi noskaņoti klienti, bet manā komandā strādā tikai īsteni profesionāļi, kas saprot, ka šīs negatīvās emocijas nav vērstas pret darbiniekiem, bet gan pret situāciju kopumā. Runājot, izprotot un palīdzot, mēs bieži vien panākam attieksmes maiņu.


Ikdienā es ar mūsu klientiem individuāli nestrādāju, bet nu jau vairākus gadus pati personīgi vadu iknedēļas tikšanās ar darba meklētājiem un bezdarbniekiem, kas notiek ik piektdienu plkst. 11.00 Agrobiznesa koledžas konferenču zālē. Tādējādi es redzu kopainu – kāds noskaņojums, kādas problēmas, kādi jautājumi. Tas ļauj analizēt mūsu darba rezultātus kopumā.

 

Kā NVA sadarbojas ar darba devējiem?


Darba devējiem pieejam ir mūsu CV un vakanču portāls, kur var gan izvietot darba sludinājumus, gan caurskatīt darba meklētāju kandidatūras. Organizējam arī personāla atlases saskaņā ar darba devēja prasībām. Arī darba devējiem mūsu sniegtie palapojumi ir bezmaksas.


Aktīvi informējam darba devējus par NVA pieejamajām atbalsta programmām, stāstām par pieejamo finansējumu subsidētajām darba vietām, par noteikumiem, kas jāizpilda, lai šo finansējumu saņemtu. Cenšamies motivēt darba devējus būt arī sociāli aktīviem, nodarbinot cilvēkus ar invaliditāti vai veidojot prakses vietas jauniešiem.


Sekmīga sadarbība ar uzņēmējiem mums ir ļoti būtiska, īpaši gadījumos, kad notiek štatu samazināšana. Ja uzņēmēji mūs informē laicīgi, mēs uzreiz sākam strādāt ar darbiniekiem, lai maksimāli saīsinātu viņu laiku bezdarbnieka statusā. Saprotam, ka bizness ir bizness, tomēr par cilvēkiem jādomā. Vēlos pateikties tiem darba devējiem, kas jau kļuvuši par mūsu partneriem un aicināt arī citus aktīvāk sadarboties ar Nodarbinātības valsts aģentūras Jēkabpils filiāli.

 

UZZIŅAI:

Nodarbinātības valsts aģentūras Jēkabpils filiāle

Jaunā iela 79e, Jēkabpils
Tālr.: 65231950
jekabpils@nva.gov.lv

Darba piedāvājumi Jēkabpilī un informācija par NVA pakalpojumiem:
www.nva.gov.lv

 

Interviju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece
Laura Afanasjeva

 

Foto: Jānis Lācis

Komentāri (0-1/1)

  • Sefferim soekanfris
    26.10.2021 19:09
    Svēta zuijeva ātrāksti man zīmīti uz manu mobilo telefonu sefferim Aleksandram

Atstājiet komentāru