2022.gada 10. augusts

Audris, Brencis, Inuta

2.sezonas 3.raidījumā ,,Ir Latgale mūsu’’ – Maija garīgie dziedājumi Latgalē

2.sezonas 3.raidījumā ,,Ir Latgale mūsu’’ – Maija garīgie dziedājumi Latgalē

Dodamies uz Viļakas novada Medņevas pagastu, kur maija mēnesī tiek dziedāts pie 14 krucifiksiem. Latvijas Kultūras kanonā iekļauto Maija dziedājumu kā vērtības un tradīcijas saglabāšanā un popularizēšanā liela loma ir Medņevas etnogrāfiskajam ansamblim un draudzes priesterim. Klausāmies garīgās dziesmas pie Loduma krusta un sarunājāmies ar Medņevas etnogrāfiskā ansambļa vadītāju Skaidrīti Šaicāni un Viļakas Romas katoļu draudzes prāvestu Guntaru Skutelu.

Baznīcas vēsturē maijs ir Dievmātes mēnesis. Dziedājumu būtība ir lūgties ārpus baznīcas, parasti pie ceļmalas krustiem, kad viss zied un smaržo – stāsta Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels. Maija dziedājumu tradīcija nav ļoti sena, taču vismaz 100 gadus tiek kopta un lolota. ,,Galvenais, ka ir joprojām. Mēs to cenšamies saglabāt,’’ norāda draudzes prāvests.

Medņevas etnogrāfiskā ansambļa sievām maija mēnesis ir piepildīts. Katru svētdienu viņas dzied vismaz pie 3 krustiem, dziedājumi notiek arī darbdienu vakaros. Šajā pusē īpašs ir Loduma ciema krusts. Pie tā dziedājumi notiek katru svētdienu. Kaut arī krusts atrodas 256 km attālumā no Rīgas, to pazīt daudzi. Krustu apmeklē arī ārvalstu tūristi. Dziedātājas atceras, ka pie Loduma krusta tika dziedāts vienmēr. Tam ir pat sava dziesma jeb himna, kuru raidījumā iedzied Skaidrīte, Leontija, Valentīna Anna, Malvīne, Helēna, Antoņina un Biruta. Tradīcija dziedāt pie Medņevas pārējiem krustiem tika ieviesta pirms 10 gadiem. Iniciatore bija Medņevas etnogrāfiskā ansambļa vadītāja Skaidrīte Šaicāne. Viņa sasēdina ansambļa dziedātājas savā automašīnā un apmeklē katru krucifiksu. Skaidrīte Šaicāne ir pārliecināta: ,,Kamēr būsim mēs, visu cieņu cienījamajām dziedātājām, tagad etnogrāfiskajā ansamblī dzied jaunākas meitenes, neizzudīs dziedājumi. Mēs varam trijatā, četratā un piecatā aizbraukt un dziedāt. Galvenais ir zināt melodiju un pareizo toni uzsākt...’’ Medņevas pagastā ceļmalas krustus atjauno katru gadu, vismaz izkopj apkārtni, nopļaujot zāli.

Maija dziedājumi savā ziņā ir arī improvizācija un radošums, jo pie katra krucifiksa ir ieviestas savas tradīcijas. Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels saredz interesi par Maija dziedājumiem arī jauniešos, norādot, ja ne šī jaunā paaudze, tad nākamā cels tos godā.

 

Atstājiet komentāru