2022.gada 17. augusts

Oļegs, Vineta

2.sezonas 15.raidījumā ,,Ir Latgale mūsu’’ par jaunāko un aktuālāko latgaliešu literatūrā

Dodamies uz Viļāniem pie žurnālistes, žurnāla ,, Katōļu Dzeive" ilggadējās redaktores un latgaliešu grāmatu pārzinātās Marutas Latkovskas. Par šogad izdoto pasaku grāmatu ,,Meikuleņš īpazeist omotus’’ sarunājamies ar tās autori Meldru Gailēni un mākslinieci Līgu Mundu.

,,Es cenšos izlasīt visu latgaliešu jaunākajā literatūrā, lai zinātu’’, tā norāda Maruta Latkovska. Arī pati viņa ir iesaistījusies vairāku grāmatu tapšanas procesā. Pērn iznāca žurnālistes no latviešu valodas uz latgaliešu valodu pārliktā Kārļa Skalbes pasaka ,,Kačeiša patmalis” (,,Kaķīša dzirnavas’’) ar mākslinieces Ievas Jurjānes brīnišķīgajām ilustrācijām. Kā viena no literārajām redaktorēm klāt bija pie Evikas Muiznieces no oriģinālvalodas uz latgaliešu iztulkotās grāmatas ,,Mozais priņcs’’ (Antuans De Sent-Ekziperī ,,Mazais princis’’). Maruta Latkovska novērtē arī Lidijas Leikumas, Raibo un bērnu autoru kā Inetas Atpiles-Juganes un Meldras Gailānes darbus pagājušajā gadā. Arī pašai Marutai Latkovskai iznāca viņas kopotie raksti ,,Unuceita’’. Žurnāliste ir pārliecināta, ka latgaliešu valodā ir tapuši vērtīgi darbi, tomēr latgalieša lielāka nelaime – neprot sevi reklamēt. Grūtības sagādā arī latgaliešu rakstu valodas nezināšana. Līdz ar to rakstošo autoru nav daudz, jo viņi neprot rakstīt latgaliski. Veidojas apburtais loks – nav arī lasītāju. Maruta Latkovska atzinīgi novērtē grāmatas, kur līdzās latgaliskajam ir arī teksts latviešu valodā. Lasītājs ne vien var salīdzināt, bet arī mācīties lasīt un rakstīt latgaliski. Labs piemērs ir Meldras Gailānes pasakas ,,Meikuleņš īpazeist omotus’’, kuru viņa ir izlasījusi kopā ar savu unuceiti jeb mazmeitiņu. Pasakas ir ļoti saistošas un pamācošas, ļaujot bērniem lācēna Meikuliņa piedzīvojumu laikā iepazīt dažādus amatus un amatniekus.

Ar grāmatas ,,Meikuleņš īpazeist omotus’’ autori Medru Gailāni un mākslinieci Līgu Mundu tiekamies Rēzeknes novada rīkotajos Grāmatu svētkos Silmalas pagastā. Līdzi kopā ar rotaļu lācīti ir arī Meldras jaunākajā meita Irbe, kurai mammas pasakas ir ļoti mīļas. Pasakas par lācēnu Meikuliņu aizsākās pirms 15 gadiem, kad Meldras vecākajai meitai bija tikai pieci gadiņi. ,,Pasakas vienmēr būs aktuālas, jo tās ļauj ar bērnu runāt viņam saprotamā valodā, tās pamāca,’’ teic grāmatas autore. Meldra Gailāne raksta gan dzeju, gan pasakas. Turpmāk solās, ka vairāk būs tieši latgaliski, jo dzeja dzimtajā mēlē top jau tagad. Māksliniecei Līgai Mundai ,, Meikuleņš īpazeist omotus’’ bija pirmā ilustrētā un veidotā grāmata. Viņa piebilst, ka radoši vienmēr gribas labāk, tomēr ir gandarījums par paveikto. Līga lasa arī latgaliski, sakot, ka grāmatas paliek aizvien pievilcīgākas arī vizuāli.