2023.gada 8. februāris

Aldona, Česlavs

Ko novēlat, sākoties jaunajam mācību gadam, skolotājiem, skolēniem un vecākiem?

Ko novēlat, sākoties jaunajam mācību gadam, skolotājiem, skolēniem un vecākiem?Vanesa: Skolēniem, noteikti, labas sekmes mācībās, skolotājiem stiprus nervus, jo tikai ar pacietību var panākt rezultātus, bet vecākiem izturību skolojot bērnus.Ieva:
Skolēniem vēlu – veiksmi mācībās, skolotājiem izturību un pacietību, vecākiem – vairāk laika veltīt bērniem. Lai visiem izdodas!Kristīne: Galvenais, lai skolēniem veicas mācībās, lai skolotājiem izdodas savas zināšanas nodot bērniem, bet vecākiem pacietību. Visiem visu to labāko!Eduards: Skolēniem, lai pilda savu pienākumu un mācās, skolotājiem – profesionālo prasmi mācīt, bet vecākiem vairāk laiku pavadīt kopā ar bērniem, atbalstot mācībās.Maija: Skolotājiem, skolēniem un vecākiem, visiem vēlu izturību, savstarpējo sapratni un labu savstarpējo komunikāciju. Lai veiksmīgs jaunais mācību gads!

Atstājiet komentāru