2023.gada 2. februāris

Sonora, Spīdola

Jēkabpils Radio1 ziņas 2014. gada 24. oktobrī

Jēkabpils Radio1 ziņas 2014. gada 24. oktobrī

Radio1 ziņas pulksten 07.00-08.00
Radio1 ziņās klausieties: Šodien Jēkabpils tautas namā izskanēs trešais koncerts ciklā „Kamermūzikas dienas Jēkabpilī". Pļaviņu novada kultūras centrā šovakar noslēdzošais kamermūzikas dienu koncerts.
 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Rīgā notiks starpreģionu sadarbības programmas URBACT informācijas diena, informē Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Pasākumu apmeklēs Jēkabpils pilsētas pašvaldības Attīstības un investīciju nodaļas projektu koordinators Irēna Pastare Tās mērķis ir sniegt fokusētu informāciju par programmā izmantotajām attīstības plānošanas metodēm, kā arī plānoto atbalstu pašvaldībām starpreģionu sadarbībai plānošanas periodā.
 
Latvijas Pašvaldību savienībā, Rīgā, notiks seminārs par Valsts kases aizņēmumiem un galvojumiem, to noformēšanas kārtību un citiem jautājumiem. Tā informē Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Semināru apmeklēs Attīstības un investīciju nodaļas vadītāja Sandra Gogule un Finanšu ekonomikas nodaļas vadītāja Gita Liņģe.
 
Šodien plkst. 18.00 Pļaviņu novada kultūras centrā uz kopīgu koncertu pulcēsies reģiona mūzikas skolu kameransambļi. Koknesi pārstāvēs mūzikas skolas audzēkņu kamerorķestris. No Jēkabpils mūzikas skolas dzirdēsim flautu ansambli, kurā muzicē dažāda vecuma bērni. Tāpat Jēkabpili pārstāvēs klavieru duets. Savukārt Aizkraukles mūzikas skolu pārstāvēs akordeonistu duets. Tāpat koncertā muzicēs arī paši mājinieki, Pļaviņu mūzikas skolas audzēkņi.
 
Turpinām ziņas
 
Šodien Rēzeknes Biznesa dienu laikā radošo pakalpojumu centrā "Zeimuļs" norisināsies viens no Ekonomikas ministrijas rīkotajiem reģionālajiem forumiem "Atbalsts uzņēmējiem". Tajā kopā ar sadarbības partneriem - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Nodarbinātības valsts aģentūru, Lauku atbalsta dienestu un citiem - komersantiem tiks sniegta plaša informācija par pieejamo valsts atbalstu uzņēmējdarbības sākšanai.
 
No šodienas līdz 26. oktobrim Latvijas dizaineri piedalīsies Eiropas Modes un dizaina nedēļas nogalē Briselē, informē dalībnieku pārstāve. Briselē būs pārstāvēti tādi zīmoli kā "Buduart", "Dusis", "More Salt", "Velosock" un "Yuta". Pasākums ir platforma vairāk nekā 40 jaunajiem modes un dizaina talantiem no astoņām valstīm, kur iespējams sevi prezentēt gan nozares profesionāļiem, gan plašākai publikai. Tiks pārstāvētas arī tādas valstis kā Austrija, Čehija, Igaunija, Polija, Rumānija, Spānija un Ungārija.
 
Un vēl
 
Šodien plkst. 19.00 Jēkabpils tautas namā izskanēs trešais koncerts ciklā „Kamermūzikas dienas Jēkabpilī". Šajā koncertā skanēs trīs izcilu latviešu komponistu skaņdarbi. Pirmais ir Jāņa Ivanova 14. Simfonija, otrais - Jēkaba Mediņa „Leģenda" un trešais - komponista Pētera Vaska fantāzijas vijolei un stīgu orķestrim, kas koncertā skanēs vijolnieka Arvīda Zvaguļa interpretācijā.
 
Radio1 ziņas pulksten 09.00-10.00
Radio1 ziņās klausieties: Viesītē sperts solis komunālo pakalpojumu uzlabošanai. Līvānu novadā rudens šķīdoņa laikā būs ceļu lietošanas ierobežojumi. Salas pamatskolā ierīkots jauns spēļu laukums.
 
Viesītes novada pašvaldība ar 15 partneriem no Latvijas un Lietuvas pašvaldībām, īsteno Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu. Ar tā palīdzību tiks uzlabota komunālo pakalpojumu kvalitāte SIA „Viesītes komunālā pārvalde". Lai nodrošinātu ūdens patēriņa datu nolasīšanu un monitoringu, tika iegādāti divi datorkomplekti un uzstādīti trīsdesmit seši jauni ūdens skaitītāji, kā arī radiomodems datu savākšanai apgaitā un planšetdators datu vizualizācijai. Tāpat tika organizēta apmācība komunālo dienestu darbiniekiem un pašvaldību speciālistiem, kuri atbild par pašvaldību pakalpojumu sniegšanas jautājumiem iedzīvotājiem.
 
No 30.oktobra uz rudens šķīdoņa laiku slēgs kustību transportam ar kopējo masu lielāku par 3,5 t vai 7,0 t uz pagasta nozīmes ceļiem Līvānu novada Turku, Rožupes, Sutru, Rudzātu un Jersikas pagastos, informē Līvānu novada pašvaldība. Ceļu lietošanas ierobežojumi Līvānu novadā būs spēkā, līdz iestāsies pastāvīgs zemes sasalums. Uz ierobežojumu laiku nekāda veida atļaujas netiks izsniegtas. To ievērošanu kontrolēs Valsts policija.
 
LMT projektu konkursā atbalstu guva Salas pamatskolas projekts Bērnu rotaļu un spēļu laukuma ierīkošana. Esošais laukums bija nolietojies, jo tika uzstādīts 2000. gadā. Laukumā nodarbošanos var rast visu vecumu bērni, jo ir izvietoti elementi dažādām nodarbēm arī lielākiem bērniem - basketbola grozs, lapene, līdztekas, pievilkšanās stienis. Rotaļu un spēļu laukums ir uzstādīts skolas ābeļdārzā.
 
Turpinām ziņas
 
Mājsaimniecībām prognozējamais elektroenerģijas cenu pieaugums pēc 1.janvāra varētu būt 15-30% apmērā, informē Ekonomikas ministrija. Tajā pašā laikā ministrijas pārstāvis uzsvēra, ka elektrības cenu kāpums nevar būt par pamatu citu preču un pakalpojumu cenu kāpumam. Lielie komersanti elektroenerģiju jau iegādājas brīvajā tirgū kopš 2008.gada, bet vidējie un mazie komersanti - kopš 2012.gada.
 
Pērn lauku saimniecību vidējais lielums Latvijā bija 37,8 ha, kas ir par aptuveni 9% vairāk nekā 2010.gadā, liecina 2013.gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma rezultāti. Lielākās lauku saimniecības bija Zemgalē. Samazinājies arī ekonomiski aktīvo lauku saimniecību skaits. Izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības ir pieaugušas. No tām visvairāk aizņēma aramzeme, tai seko pļavas un ganības, piemājas dārzi un ilggadīgie stādījumi. Lielākās izmantotās platības bija Vidzemes reģionā, savukārt lielākās aramzemes platības bija Zemgales reģionā, un lielākās pļavu un ganību platības – Latgales reģionā.
 
Un vēl
 
Devītajā Latvijas ķirbju čempionātā par uzvarētāju atkārtoti kļuvusa Inna Kozlovska. Viņas 232 kilogramu smagais ķirbis pārspējis Latvijas rekordu. Šī gada čempionei piekāpās otrās vietas ieguvēja Gaļina Kozlovska no Dagdas, kuras izaudzētais ķirbis svēra 179 kilogramus, bet godpilnā trešā vieta tika Skrundas iedzīvotājas Dainas Badovskas 174 kilogramus smagajam ķirbim. Šogad konkursam pieteiktie dižķirbji nāca no Skrundas, Carnikavas, Ādažiem, kā arī citām Latvijas pilsētām un novadiem.
 
Radio1 ziņas pulksten 11.00-12.00
Radio1 ziņās klausieties: Aizkraukles novadā ūdens un kanalizācijas tarifi var augt iedzīvotājiem un samazināties uzņēmumiem. Līvānu novada zemnieki apmeklē Krāslavas novada bioloģiskās saimniecības. Svētdien Madonā sākas mūzikas apmācību nometne.
 
SIA "Aizkraukles ūdens" iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu, pēc kura tarifi augs iedzīvotājiem un samazināsies uzņēmumiem. Saskaņā ar iesniegto projektu tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem fiziskām personām augs par 29% - no tagadējiem 0,92 eiro par kubikmetru ūdens līdz 1,19 eiro. Kanalizācijas pakalpojumi fiziskām personām kļūs dārgāki par 37%, tarifam augot no 0,81 eiro līdz 1,11 eiro par kubikmetru, neskaitot PVN. Izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma samazināšanos.
 
4.oktobrī Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas Līvānu-Preiļu biedri apmeklēja Krāslavas novada bioloģiskās saimniecības, informē Līvānu novada pašvaldība. Brauciens notika ar mērķi gūt pieredzi un idejas saimnieciskās darbības dažādošanai savās saimniecībās. Zemnieki apmeklēja z/s Kurmīši, kur pamatnodarbošanos ir tējas ražošana, Latgales kulinārā mantojuma centru, bioloģisko z/s „Bagātības", kur nodarbojas ar piensaimniecību, gaļas liellopu audzēšanu un mājražošanu, zemnieku saimniecības „Smaidi", kur dažādu produktu tapšanai izmanto aitu vilnu un citas vietas.
 
No 26. līdz 31.oktobrim notiks Madonas Mūzikas sesija. Tā ir vecākā šāda veida mūzikas apmācību nometne Latvijā, domāta ģitāristiem, basģitāristiem, bundziniekiem, vokālistiem, akustiskās ģitāras spēlmaņiem un taustiņinstrumentālistiem. Tās ietvaros notiks 20 meistarklases, 10 koncerti un jamsession, relax tūre uz Kučuru dzirnavām un noslēguma koncerts, kuru arī šogad vadīs Māris Olte. Papildus tam sesijas ietvaros notiks kvalifikācijas celšanas kursi mūzikas skolotājiem.
 
Turpinām ziņas
 
Eiropadomes sanāksmē ceturtdien vēlā vakarā apstiprināts jaunais Eiropas Komisijas sastāvs. Saskaņā ar līgumiem gala vārds par Eiropas Komisijas sastāva apstiprināšanu pieder Eiropadomei. Komisija pašreizējā sastāvā darbu sāks šā gada 1.novembrī un turpinās to līdz 2019.gada 31.oktobrim. Eiropas Parlaments trešdien plenārsesijā apstiprināja jauno Komisiju, kuru vadīs Žans Klods Junkers. Komisijas sastāvā ir arī bijušais Latvijas Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, kuram tika viceprezidenta amats, kā arī viņš būs eiro un sociālā dialoga komisārs.
 
Baltijas Asambleja balva mākslā šogad piešķirta Jaunā Rīgas teātra režisoram Alvim Hermanim par radošajiem sasniegumiem, iestudējot virkni izrāžu, bet īpaši par iestudējumu "Oblomovs''. Balvu literatūrā saņēma igauņu rakstnieks Pēters Sauters par noveli "Neatstāj mani vienu. Savukārt balva zinātnē tika piešķirta habilitētajam profesoram Jozam Vidam Gražulevičam no Lietuvas par augstiem sasniegumiem materiālķīmijā un inženierzinātnēs.
 
Un vēl
 
Apdrošināšanas sabiedrība BTA, apkopojot šogad septembrī saņemtos apdrošināšanas atlīdzību pieteikumus par nelaimes gadījumiem, kuros cietuši bērni, secināja ka vairums traumu - 67 % - gūti no skolas brīvajā laikā. Savukārt teju trešā daļa jeb 28 % no negadījumiem notikuši skolā sporta stundu vai starpbrīžu laikā. Kopumā BTA dati liecina, ka pirmajā mācību gada mēnesī bērni visbiežāk guvuši traumas, neuzmanīgi skraidot, rotaļājoties un sportojot, kā arī krītot no velosipēda.
 
Radio1 ziņas pulksten 13.00-14.00.-15.00
Radio1 ziņās klausieties: Daudzviet Latvijas austrumos, tajā skaitā Jēkabpilī pārspēti aukstuma rekordi. Šonakt ugunsgrēkos gājuši bojā pieci cilvēki. Nedēļas nogalē atvērto durvju dienas biedrībā ''Par ķepām''.
 
Vakardien, plkst.11. Jēkabpils domē, Laulību zālē ceremonijā trīs Latvijas Republikas pilsoņi solīja uzticību Latvijas Republikai. Šāda ceremonija Jēkabpilī notiek ceturto reizi. Par savām sajūtām pēc svinīgās ceremonijas stāsta viena no jaunajiem Latvijas pilsoņiem Zinaīda.
 
Par to kādas ir grūtības ceļā uz pilsonību, stāsta Pilsonības un migrācijas pārvaldes Jēkabpils nodaļas vadītāja Diāna Lazdāne.
 
Turpinām ziņas

Šorīt līdz plkst.6 sešās novērojumu stacijās pārspēti 24.oktobra minimālās gaisa temperatūras rekordi, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Gaisa temperatūras rekordi pārsniegti Jēkabpilī, Alūksnē, Gulbenē, Rēzeknē, Rūjienā, Zīlānos un Zosēnos. Šorīt Latvijas vidienē un austrumos gaisa temperatūra noslīdēja līdz mīnus 9, mīnus 11 grādiem pēc Celsija skalas. Jēkabpilī bija -10 grādi.
 
Aizvadītajā diennaktī ugunsgrēkos gājuši bojā pieci cilvēki, ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Jelgavā, dzīvojamās mājas ugunsgrēkā bojā gāja divi cilvēki. Savukārt Rīgā dega daļēji apdzīvota divstāvu koka ēka. Kad ugunsdzēsēji glābēji pēc piecām minūtēm ieradās notikuma vietā, ēkas pirmais stāvs dega ar atklātu liesmu. Dzēšanas un glābšanas darbu laikā, karstuma ietekmē, apdegumus guva viens ugunsdzēsējs glābējs. Ugunsgrēkā gāja bojā trīs cilvēki – divi vīrieši un viena sieviete.
 
Un vēl
 
Nedēļas nogalē no 25.- 26. oktobrim, no plkst. 10:00 - 19:00 biedrība "Par ķepām", atzīmējot 1 gada jubileju, aicina apmeklētājus savās telpās Nameja ielās. Tāpat biedrība aicina iesaistīties cilvēkus, kuriem rūp pamesto dzīvnieku liktenis. Tā dibināta pagājušā gada 21. Oktobrī. Biedrības aktīvistes, pārsvarā pensionāres, par personīgajiem naudas līdzekļiem veic pamesto un klaiņojošo kaķu barošanu un ārstēšanu, palīdz atrast jaunus saimniekus un mājas.
 
Radio1 ziņas pulksten 17.18.
Radio1 ziņās klausieties: Tiesai nodota lieta par dzimumtieksmes apmierināšanu ar mazgadīgo. Jēkabpils Tautas namā izskanēs trešais koncerts ciklā „Kamermūzikas dienas Jēkabpilī". BK "Jēkabpils" stāsies pretī LBL dominējošajai komandai – BK "Liepāja/Triobet".

Šā gada 20.oktobrī Jēkabpils rajona prokuratūras prokurore tiesai nodevusi krimināllietu, kurā apsūdzēts vīrietis par dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā ar mazgadīgo, ziņo Latvijas Republikas Prokuratūra. Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai, apsūdzētais ievilināja mazgadīgo netālu esošās mājas drupās un, lietojot vardarbību, izdarīja dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā.
 
Pēdējās diennakts laikā notikuši divi ugunsgrēki, informē Valsts policijas Zemgales pārvaldes priekšnieka palīdze Ieva Sietniece. Īsi pirms pusnakts Salas novadā dega dzīvojamā māja 80 kvadrātmetru platībā. Māja pilnībā nodega, paliekot divām saimniecības ēkām. Uzsākts kriminālprocess, jo ugunsgrēka izcelšanās apstākļi nav noskaidroti. Savukārt Jēkabpilī, Straumes ielā mājai nodega griestu pārsegums 2 kvadrātmetru platībā. Kā noskaidrojās, ēkai bija bojāts dūmvads.
 
21.oktobrī Daugavas upes baseinā posmā „Madaliņa" – „Bucenieki" tika ielaisti 20 500 zandartu mazuļi, ziņo Līvānu novada pašvaldība. Darbība notika Zivju fonda projekta ietvaros par zivju resursu pavairošanu Daugavas baseinā. Pašvaldība plāno šo iniciatīvu turpināt - arī turpmāk papildināt zivju resursus Līvānu novada ūdenstilpnēs.
 
Turpinām ziņas
 
Šodien plkst. 18.00 Pļaviņu novada kultūras centrā uz kopīgu koncertu pulcēsies reģiona mūzikas skolu kameransambļi. Koknesi pārstāvēs mūzikas skolas audzēkņu kamerorķestris. No Jēkabpils mūzikas skolas dzirdēsim flautu ansambli, kurā muzicē dažāda vecuma bērni. Tāpat Jēkabpili pārstāvēs klavieru duets. Savukārt Aizkraukles mūzikas skolu pārstāvēs akordeonistu duets. Tāpat koncertā muzicēs arī paši mājinieki, Pļaviņu mūzikas skolas audzēkņi.
 
Šodien plkst. 19.00 Jēkabpils tautas namā izskanēs trešais koncerts ciklā „Kamermūzikas dienas Jēkabpilī". Šajā koncertā skanēs trīs izcilu latviešu komponistu skaņdarbi. Pirmais ir Jāņa Ivanova 14. Simfonija, otrais - Jēkaba Mediņa „Leģenda" un trešais - komponista Pētera Vaska fantāzijas vijolei un stīgu orķestrim, kas koncertā skanēs vijolnieka Arvīda Zvaguļa interpretācijā.
 
Un vēl
 
Rīt, 25. oktobrī "Aldaris" Latvijas Basketbola līgā BK "Jēkabpils" viesos uzņems vienību BK "Liepāja/Triobet". Spēles sākums plkst. 19:30. Jēkabpiliešu bilancē šobrīd ir trīs uzvaras no piecām kopumā aizvadītajām spēlēm. Šobrīd "lūšu" rindās ar rezultatīvu sniegumu izceļas Rinalds Sirsniņš un Pāvels Veselovs. Savukārt BK "Liepāja/Triobet" ir visai iespaidīgi uzsācis jauno sezonu – "Aldaris" LBL gūtas sešas uzvaras sešās spēlēs.

Atstājiet komentāru