2024.gada 23. aprīlis

Georgs, Jurģis, Juris

Jēkabpils Radio1 darbinieki izglītosies digitālā satura veidošanā

Jēkabpils Radio1 darbinieki izglītosies digitālā satura veidošanā

Apmācību programma ,,Digitālā pāreja: apmācību un mentoringa programma reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem’’ vairāk nekā 140 stundu apjomā paredz Jēkabpils Radio1 darbiniekiem iegūt jaunas zināšanas, prasmes un kompetences, kā sava medija auditorijai, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un digitālos rīkus, veidot interaktīvu saturu un sniegt tehnisko pieejamību. Nodarbības plānotas gan klātienē, gan tiešsaistēs grupā un individuāli.

Lai reģionālie plašsaziņas līdzekļi varētu konkurēt mediju vidū un iegūt patstāvīgu savu mērķauditoriju, tiem ir ļoti būtiski laicīgi veikt digitalizācijas pāreju ne vien tehniskajā jomā, bet arī satura veidošanā un izplatīšanā. Sekmīgi īstenojot digitālo pāreju, proti, pilnībā no analogā uz digitālo, Jēkabpils Radio 1 ražoto saturu varēs izplatīt multimediālos kanālos, tā vēl sekmīgāk sasniedzot plānoto auditoriju.

Līdz ar to projekta mērķis ir atbilstoši mūsdienu prasībām nodrošināt reģionālo plašsaziņas līdzekļu kapacitātes celšanu, apmācot mediju darbiniekus par inovācijām digitālā satura izplatīšanā un tehniskajā nodrošinājumā, lai īstenotu mediju sekmīgu digitalizācijas procesu.

Projektu ,, Jēkabpils Radio 1 pāreja jaunā digitālā attīstības posmā – darbinieku kapacitātes celšana’’, Nr.2023.LV/MAF_EPL/28 līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem programmas ,,Komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu kapacitātes stiprināšana” ietvaros.

Atstājiet komentāru