2022.gada 27. novembris

Lauris, Norberts

Jēkabpils novada skolās ēdināšanas pabalstus piešķirs arī bērniem ar invaliditāti

Jēkabpils novada skolās ēdināšanas pabalstus piešķirs arī bērniem ar invaliditāti

Jēkabpils novada dome paplašinājusi to personu loku, kam piešķir pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai novada pamata un vispārējās izglītības iestādēs.

Saistošo noteikumu grozījumi paredz starp pabalsta saņēmējiem iekļaut arī bērnus ar invaliditāti vai pilngadīgas personas, kas mācās vidusskolas klasēs un, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tām noteikta I vai II grupas invaliditāte.

Pēc provizoriskiem aprēķiniem 2023.gadā no pašvaldības budžetā šim mērķim būs nepieciešami 33 592 eiro.

Aprēķins veikts, par pamatu ņemot novada domes noteiktās ēdināšanas pakalpojumu izmaksas skolās, kur augstākā ir 2,60 eiro dienā. Pēc pašvaldības sociālā dienesta aplēsēm, novada skolas apmeklē 76 skolēni vecumposmā no 13 līdz 18 gadiem, kuriem noteikta invaliditāte, un mācību gadā vidēji ir 170 mācību dienas.

Ēdināšanas pabalstu saņēmēju loks paplašināts pēc Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības iniciatīvas.

Atstājiet komentāru