2023.gada 29. novembris

Ignats, Virgīnija

Jēkabpils novada skolās mācības sāk 4620 skolēni. Vislielākās klases – Jēkabpils 2.vidusskolā, vismazākās – Dignājas pamatskolā

Jēkabpils novada skolās mācības sāk 4620 skolēni. Vislielākās klases – Jēkabpils 2.vidusskolā, vismazākās – Dignājas pamatskolā

Jēkabpils novada skolās šodien, 1.septembrī mācības sāk 4260 skolēni, tajā skaitā 460 pirmklasnieki un 176 10.klases skolēni.

Tiekoties ar vietējo mediju žurnālistiem preses konferencē neilgi pirms jaunā mācību gada, Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītājs Juris Līcis sacīja, ka  precīzais izglītojamo skaits novada skolās un bērnudārzos būs zināms, kad visi dati būs savadīti sistēmā, un tas būs ne ātrāk kā pēc 5. septembra. Taču tas būtiski neatšķirsies no augusta beigās fiksētajiem datiem. 

Juris Līcis atzīmēja, ka iesniegumi mācību uzsākšanai 1. klasē vispārizglītojošajās skolās saņemti par  460 audzēkņiem, vēl trīs bērni uzsāks mācības Antūžu   pamatskolā.  Vidusskolas grupā uz 10. klasi pieteikušies 176 skolēni, 9. klasē  mācības varētu uzsākt 430 skolēni, bet 12. klasē – aptuveni 150. 

Lielākais klašu piepildījums ir Jēkabpils 2. vidusskolā, un tie ir 30 skolēni klasē. Savukārt mazākais ir Dignājas pamatskolā, kur klasē ir tikai trīs skolēni, kā arī Sūnu pamatskolas filiālēs Atašienē un  Mežārē, kur ir divi un viens bērns, un Viesītes vidusskolas filiālē Ritē, kur ir divi līdz četri bērni klasē, tāpat arī  Rubeņu pamatskolā ir tikai trīs skolēni klasē.

Juris Līcis atzīmēja, ka bērnudārzos augusta nogalē un patlaban notiek aktīva bērnu reģistrācija,  jo vasarā bērnudārzu darbinieki bija atvaļinājumā, tāpēc minēt, cik mazuļu mācības sāks pirmsskolas izglītības iestādēs patlaban nevarot pateikt. Taču bērnudārznieku skaits, noslēdzot mācību gadu 31.maijā, bija 1 987 bērni. 

Juris Līcis uzsver, ka izteiktu pedagoģisko vakanču Jēkabpils novada skolās nav. Tāpat arī šogad nav neviena jaunā pedagoga, kas pēc augstskolas absolvēšanas sāktu darbu kādā no izglītības iestādēm. Taču labā ziņa esot, ka šogad darbu novada skolās sāk septiņi skolotāji, kas ieguvuši pedagoga kvalifikāciju. Tie ir pedagogi, kas jau strādā skolās un paralēli darbam neklātienē studēja augstskolā. Kā zināms, par pedagogu var strādāt līdz ar to brīdi, kad ir uzsāktas mācības un izglītības iestādei iesniegta apliecinājuma izziņa, ka apgūst pedagoģisko programmu. Šajā mācību gadā paralēli darbam skolā studijas beiguši un pedagoģisko kvalifikāciju ieguvuši trīs pedagogi Aknīstes vidusskolā un pa vienam – Ābeļu, Biržu un Sūnu pamatskolā, kā arī viens Viesītes pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte”.

Radio1.lv jautāja vai Izglītības pārvaldei ir zināms, cik skolēnu, kas ir izglītībai atbilstošā vecumā, neapmeklē skolas un nav reģistrēti nevienā no novada skolām. Juris Līcis sacīja, ka Jēkabpils novadā ir deviņi obligātās izglītības vecumu sasnieguši bērni, kuri nav reģistrēti nevienā novada izglītības iestādē. Tie ir seši bērni, kuri dzimuši 2016. gadā, un trīs bērni, kuri dzimuši 2015. gadā. Taču esot iespējams, ka vecāki vēl nav paspējuši bērnus reģistrēt, jo atrodas ārzemēs, un ir iespējami arī  citi iemesli. 

Viņš piebilda, ka pēc 5. septembra, kad pilnībā pabeigs izglītojamo reģistrāciju, pašvaldības sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzības jomā, kurā ietilpst bāriņtiesas, Valsts un pašvaldības policijas, sociālā dienesta un izglītības pārvaldes speciālisti, uzsāks darbu ar bērniem, kuriem nav piederības nevienai izglītības iestādei, un  katru gadījumu izskatīs individuāli. 

Foto: Jēkabpils novads/Facebook

Komentāri (0-2/2)

  • Essss
    02.09.2023 12:09
    Lai veiksmīgs jaunais mācību gads visiem, kas mācās!
  • Jautājiens
    01.09.2023 22:28
    Ko jūs tantes pratinājāt priekšnieku, ja pēcāk nespējat ieklabināt cik gab gala beigās uzsāka mācības mūsu 2.vidskolā? Skaidrs, ka ir jau 1 000+...bet cik gab?

Atstājiet komentāru