2024.gada 20. jūlijs

Ramona, Ritma

Jēkabpilī un novadā - Lāčplēša dienā - akcija “Gaismas ceļš”, militārās tehnikas brauciens, koncerti un lāpu gājieni

Jēkabpilī un novadā - Lāčplēša dienā - akcija “Gaismas ceļš”, militārās tehnikas brauciens, koncerti un lāpu gājieni

Jēkabpilī, Lāčplēša dienā, 11.novembrī norisināsies vairāki pasākumi. No pulksten 17.00 Kena parkā norisināsies akcija “Gaismas ceļš brīvībai”. Iedzīvotāji aicināti Kena parka teritorijā nolikt svecītes Brīvības cīņās kritušo karavīru godināšanai. Pulksten 18.00 no Kena parka sāksies “Lāčplēša dienas lāpu gājiens”. Pulcēšanās gājienam pulksten  17.30 Kļavu ielā pie Kena parka. Pulksten 18.30 notiks piemiņas brīdis pie pieminekļa “Kritušiem par Tēviju”.

Lāčplēša dienā, 11. novembrī pulksten 18.00 notiks NBS militārās tehnikas brauciens. Tajā piedalās: Sauzemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes, NATO paplašinātās kaujas grupas Latvijā un Valsts aizsardzības dienesta karavīri. Maršruts: Zīlānu iela – Kurzemes iela – Rīgas iela.

Lāčplēša dienā pulksten 19.30 Krustpils kultūras centrā notiks Baldones kultūras centra un Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas jauniešu simfoniskā orķestra “Draugi” koncerts. Orķestrī muzicē jaunieši no 12 gadu vecuma. Orķestra repertuārā ir latviešu tautasdziesmu apdares, latviešu komponistu skaņdarbi, klasiskās mūzikas pērles, pasaulē populāru komponistu mūzika un slavenu kinofilmu mūzika. 

Jēkabpilī 11.novembrī, saistībā ar Lāčplēša dienas pasākumiem, noteikti satiksmes ierobežojumi. Laikā no pulksten 17.55 līdz 19.50 satiksmei būs slēgts Rīgas ielas posms no Madonas ielas līdz Ozolu ielai, savukārt Ozolu ielas posmā būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana. No pulksten 17.30 līdz 18.00 satiksme būs slēgta Dambja ielas posmā no Filozofu ielas līdz Pļaviņu ielai, kā arī Kļavu ielas posmā no Dambja ielas līdz Vienības ielai. Savukārt Vienības ielas posms, Neretas ielas posms un Rīgas ielas posms būs slēgts satiksmei lāpu gājiena laikā – no pulksten 17.55 līdz 18.25. Ierobežojumi skars arī sabiedriskā transporta maršrutus. 

Sēlpils tautas namā plkst. 16.00  Lāčplēša dienai veltīts koncerts «Meitenei ar sārtām lūpām.» Piedalās dziedātājs Andris Daņiļenko, komponists Māris Lasmanis un dzejnieks Normunds Beļskis. Līdzi ņemam svecītes, ko iedegt pie Sēlpils tautas nama.

Atašienes centrā pie pieminekļa plkst. 16.00 Lāčplēša dienā ikviens aicināts iedegt gaišu sveces liesmiņu par godu Latvijas brīvības cīnītājiem.

Elkšņos plkst. 16.30 – Lāčplēša dienai veltīts gā­jiens, kas sāksies no  pa­gasta pārvaldes. Noslēgums – tautas nama  mazajā zālē. Līdzi ņemam svecītes!

Biržos Lāčplēša dienas pasākums. Plkst. 16.45  – lāpu gājiens, 17.00 – piemiņas pasākums pie stēlas, 18.00 – 20.00 – kopīgs cienasts, galda spēles.

Zasas tautas namā plkst. 17.00 dokumentālā filma «Astra».

Vīpē plkst. 17.00 Lāč­plēša dienas lāpu gājiens. Tas tiek plānots, ejot simbolisku apli apkārt pagasta centram ( ~1km) no Vīpes tautas nama līdz «Piemiņas akmenim represētajiem», kas atrodas pie  pagasta pārvaldes.  

Viesītē lāpu gājiens «Sēlijas gaisma Latvijai!» Plkst. 16.30 pulcēšanās pie Simtgades ozoliem (pie Viesītes katoļu baznīcas). 17.00 piemiņas brīdis un ziedu nolikšana pie Viesītes Brīvības pieminekļa.

Spuņģēnu tautas namā plkst. 17.00 svētku koncerts – dzied  Varis Vētra.

Kalna pagasta Doktorātā plkst. 18.00 grupas «Atspulgi» koncertprogramma «Ar sirdi Latvijā».

Dunavas tautas namā plkst. 18.00   amatiermākslas kolektīvu koncerts.  Pie­dalās Aizkraukles novada vokālie ansambļi «Es atnākšu» un «Spīdala» un Du­navas tautas nama kolektīvi. Pēc pasākuma – balle. 

Laukumā pie Salas tautas nama plkst. 19.00  gaismas akcija «Sēlijas gaisma Latvijai!» un atceres brīdis. No plkst. 18.00 Salas ciemata centrā visi aicināti  izrakstīt latvju rakstus ar līdzi paņemtajām svecītēm, lai godinātu Brīvības cīņās kritušos varoņus.

Atstājiet komentāru