2024.gada 24. jūlijs

Krista, Kristiāna, Kristiāns, Kristīne

Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums Eiropa un KOSMOSS

Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums Eiropa un KOSMOSSReiz mazais, bet uzņēmīgais Sprīdītis devās plašajā pasaulē, lai, gūstot uzvaras, saprastu, ka vislielākā vērtība ir vieta, no kuras esi nācis…


Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums (turpmāk – Tehnikums) ik gadu dod iespēju saviem audzēkņiem un pedagogiem uzzināt par Eiropas Savienības aktualitātēm, iesaistīties pasākumos, kā arī attīstīt prasmes un papildināt zināšanas kādā no Eiropas valstīm. 

Tehnikums konkursa kārtībā ir ieguvis tiesības kļūt par Eiropas informācijas, pakalpojumu un atbalsta sniedzēju t.i., “EUROPE DIRECT Jēkabpils centru” (vadītāja – Lāsma Mežsēta). Tas paver plašas iespējas informēt un izglītot gan vietējo kopienu un interesentus Latvijā, gan sabiedrību Eiropas mērogā, tā sniedzot savu pienesumu kopējā Eiropas darbībā. Šogad starp neskaitāmajiem pasākumiem un konkursiem EUROPE DIRECT Jēkabpils centrs Tehnikuma un novada skolu izglītojamajiem organizēja tikšanos ar Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājas vietnieku Andri Kužnieku, lai uzzinātu un diskutētu par sarežģīto politisko situāciju pasaulē un izaicinājumiem, kas skar arī Eiropu. Savukārt administrācija ar delegācijas pārstāvjiem pārrunāja Eiropas Savienības sniegtās iespējas izglītības jomā, kā arī to pieejamību profesionālās izglītības sektorā.
 
EUROPE DIRECT Jēkabpils centrs sadarbībā ar Eiropas Parlamenta Latvijā biroju organizēja un īstenoja neaizmirstamu un jaudīgu interaktīvu iedvesmas darbnīcu  “Uzlādē līderību – iejūties Eiropas politiķa ādā!” Pasākumā jaunieši, pedagogi un citi interesenti tikās ar Eiropas Parlamenta deputātu Ivaru Ijabu, kopīgi darbojās, lai iepazītu un izprastu zaļā kursa aktualitātes (akcentējot lēmumu par vienota lādētāja ieviešanu Eiropā) un lēmumu pieņemšanas procesu Eiropas Parlamentā. 

Šogad Eiropas Savienības Erasmus+ programmas (Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos profesionālās izglītības sektorā” projekts  Nr.2023-1-LV01-KA121-VET-000122717) ietvaros izglītojamajiem un personālam atkal bija iespēja iegūt starptautisku pieredzi. Mācību mobilitāšu galamērķis izglītības programmu (turpmāk – IP) “Loģistika” un “Komunikācijas dizains” deviņiem audzēkņiem un diviem pedagogiem bija Portugāle (līdz šim starptautiskā prakse Portugālē vēl ne reizi netika īstenota). Latvijas vārds Spānijā izskanēja pateicoties Tehnikuma diviem pedagogiem un desmit izglītojamajiem no IP “Grāmatvedība”, “Komerczinības”, “Augkopība” un “Būvdarbi”. Mācību gada noslēdzošā mobilitāte tika īstenotā Polijā, tajā piedalījās IP ”Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli” un “Programmēšana” četri pārstāvji, kā arī divi pedagogi.

Ja mājās Latvijā jauniešiem viss liekas jau tik zināms un paredzams, tad izbraukums mācību praksē uz ārvalstīm ikvienam lika izkāpt no savas komforta zonas,   paskatīties uz citas valsts profesionālās darbības jomu, citas tautas kultūru un salīdzināt to ar latviskajām vērtībām. Mācību mobilitātes dalībnieki iepazina izvēlētās profesijas priekšrocības un izaicinājumus no teorētiskā un praktiskā aspektiem citā valstī. Atbalstot zaļā dzīvesveida principus, jaunieši pēc iespējas mazāk izmantoja autotransportu, bet vairāk pārvietojās kājām, apskatot Malagu, Krakovu un Lisabonu!! Audzēkņu vienots atzinums – salīdzinot profesionālās nozares, ir ievērojamas atšķirības un sabiedrība ir multikulturālāka. Jaunības degsmē audzēkņi neizslēdz iespējamību nākotnē kādu savas dzīves posmu pavadīt strādājot ārvalstīs!!

Tehnikuma pedagoģe, izglītības metodiķe Dina Valpētere šajā mācību gadā piedalījās mācību seminārā,  kas notika Eiropas Kosmosa aģentūras Izglītības mācību centra (Transinne) Beļģijas e-tehnoloģiju laboratorijā. Skolotāja guva ieskatu Eiropas Kosmosa aģentūras aktualitātēs, apguva dažādus mācību rīkus un platformas, lai iegūtās zināšanas, prasmes un pieredzi pārnestu uz mācību stundu tēmu izklāstu. Semināra laikā tika veikti praktiski uzdevumi tehnisko un loģisko prasmju pilnveidošanai. Tika dota iespēja vērot un darboties ar dažādām ierīcēm, kas mūsdienās tiek izmantotas kosmosa misijās. Dalībnieki guva priekšstatu par iespējamajiem projektiem, kuros arī turpmāk var iesaistīties, lai papildinātu zināšanas un ietu kopsolī ar laiku. Skolotāja atgriezās tehnikumā ar vēl lielāku pārliecību par tehnoloģiju sniegtajām iespējām izglītības procesā. Šādu bezmaksas iespēju vidusskolas posma pedagogiem dod Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Eiropas Kosmosa aģentūru.

Tepat Latvijā Jēkabpilī ir Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums, izglītības iestāde, kas jau 97 gadus jaunajai paaudzei paver durvis uz panākumiem un profesionālās karjeras izaugsmi. Pateicoties darbinieku degsmei, audzēkņu ieinteresētībai  un sadarbības partneru, kā arī valsts un Eiropas institūciju atbalstam, spējam ar cieņu Latvijas vārdu nest Eiropā un  Eiropeiskās vērtības pieņemt kā savējās!
 
IESPĒJA!
SATIEC – ekspertu Eiropas Savienības jautājumos
JAUTĀ – par Eiropas Savienību
DISKUTĒ – par Eiropas Savienības nākotni
https://www.facebook.com/EDJekabpils
ED_jekabpils@jak.lv
telefona Nr. 28753332 Lāsma Mežsēta

Ināra Upeniece
direktores vietniece izglītības kvalitātes un attīstības jomā

Atstājiet komentāru