2023.gada 30. septembris

Elma, Elna, Menarda

Līvānu Goda pilsonis 2020 – Anna Kārkle

Līvānu Goda pilsonis 2020 – Anna Kārkle

Ņemot vērā iedzīvotāju iesniegumu, 2020. gada 29. oktobra domes sēdē deputāti lēma par apbalvojuma “Līvānu Goda pilsonis 2020” piešķiršanu. Vienbalsīgi nolemts apbalvojumu piešķirt Annai Kārklei - folkloras kopas “Ceiruleits” vadītājai, Dienvidlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu koordinatorei, Līvānu 1. vidusskolas skolotājai – par nozīmīgu ieguldījumu latviešu tautas tradīciju un kultūras mantojuma saglabāšanā, kopšanā un popularizēšanā, folkloras kopas “Ceiruleits” izveidē un attīstībā, kā arī par pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu Latvijā un ārvalstīs.

Visā Latvijā un pasaulē pazīst folkloras kopu “Ceiruleits”, ko kopš pirmsākumiem jau 30 gadus vada Līvānu 1. vidusskolas skolotāja Anna Kārkle. “Ceiruleits” ir apceļojis teju vai visu pasauli, piedaloties prestižos starptautiskos folkloras festivālos, nesot Latvijas un Līvānu vārdu. Pastāvīgs Latvijas festivālu un dažādu pasākumu dalībnieks un organizators. Anna Kārkle jau daudzus gadus rīko arī folkloras jomas nometnes bērniem, ir Dienvidlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu koordinatore un piedalās izglītības programmas "Pulkā eimu, pulkā teku" īstenošanā un folkloras svētku organizēšanā.

Annas Kārkles devums novadam, Latgalei un Latvijai nav izmērāms mēnešos vai atsevišķos veiksmes stāstos. Tas mērāms viņas mūža garumā - caur savāktajiem folkloras materiāliem, viņas audzēkņiem, folkloras kopas dalībniekiem un izaudzinātajiem bērniem, kuri iet viņas pēdās. Annas Kārkles devums latviešu kultūrai un ieguldījums folkloras nozarē ir vairākkārt novērtēts arī Latvijas mērogā - ar Kultūras  ministrijas Lielo folkloras gada balvu un Kultūras ministrijas prēmiju.

Dome arī nolēma izmaksāt Annai Kārklei naudas balvu 500 euro apmērā (pirms nodokļu nomaksas) un pasniegt Līvānu Goda pilsoņa sudraba nozīmīti ar Līvānu novada simboliku. Apbalvojumu lemts pasniegt šī gada 18.novembrī Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā. Par pasākuma norisi un formu tiks lemts atkarībā no situācijas ar COVID-19 izplatību un valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem.

Avots: livani.lv

Atstājiet komentāru