2022.gada 26. maijs

Eduards, Edvards, Varis

Līvānu novada pašvaldība aicina saņemt Ziemassvētku pabalstus

Līvānu novada pašvaldība aicina saņemt Ziemassvētku pabalstus

No 2021. gada  22. novembra līdz 30. decembrim Līvānu  novada  pašvaldības  administratīvajā  teritorijā  dzīvesvietu deklarējušām personām  ar 1.  un  2. invaliditātes grupu,  bērniem ar  invaliditāti, politiski represētajām personām un aizgādņiem tiks izmaksāts ikgadējais Ziemassvētku pabalsts 30 EUR apmērā, liecina informācija Līvānu novada pašvaldības mājaslapā.

Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus sakarā ar Covid-19 izplatību pabalsts tiks izmaksāts ar pārskaitījumu uz iesniegumā norādīto konta numuru.

Iesnieguma veidlapa Ziemassvētku pabalsta saņemšanai pieejama šeit (IESNIEGUMA VEIDLAPA), izdrukātā veidā Līvānu novada domes foajē pie ārdurvīm un attiecīgajā pagasta pārvaldē. Lai saņemtu pabalstu, aizpildītam iesniegumam jāpievieno attiecīgās dokumentu kopijas. Iesniegumu kopā ar dokumentu kopijām iespējams ievietot pie domes foajē uzstādītajā pasta kastītē kā arī attiecīgās pagasta pārvaldes pasta kastītē. No 22. novembra iesniegumu, uzrādot nepieciešamos dokumentus, iespējams iesniegt arī klātienē Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, iepriekš piesakoties pa tālr. 66954906, vai pagastu pārvaldēs (Jersikas pagasta pārvalde 65329542; Rožupes pagasta pārvalde 65329456; Rudzātu pagasta pārvalde 65326333; Sutru pagasta pārvalde 65329150; Turku pagasta pārvalde 65326251).

Neskaidrību gadījumā zvanīt uz klientu apkalpošanas centru pa tālr. 66954906 vai attiecīgo pagasta pārvaldi.

Lai saņemtu pabalstu personai nepieciešams uzrādīt:

personu apliecinošu dokumentu,
invaliditāti apliecinošu dokumentu,
represētajiem – apliecību par represētā statusu,
aizgādņiem – saskaņā ar Līvānu novada bāriņtiesas informāciju.

Pabalstu var saņemt personīgi vai pilnvarota persona, uzrādot augstāk minētos dokumentus un derīgu pilnvaru

Atstājiet komentāru