2022.gada 22. maijs

Emīlija, Zenots

Līvānu novadā atbildīgie dienesti gatavi sniega tīrīšanas darbiem

Līvānu novadā atbildīgie dienesti gatavi sniega tīrīšanas darbiem

Ņemot vērā gan pašreizējos, gan tuvāko dienu laika prognozes, kas liecina par sniegu un salu, Līvānu novada domes vadība aicināja atbildīgo par Līvānu novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu, būvinženieri Aināru Skromānu sniegt informāciju par gatavību ziemas sezonai. Ainārs  Skromāns informēja, ka visi pakalpojumu sniedzēji ir gatavi uzsākt darbu.

Līvānu pilsētā Rīgas ielas un Stacijas ielas tīrīšanu un kaisīšanu nodrošina VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”. Ubaglīča mikrorajonā turpinās ielu pārbūves darbi, tāpēc tur par ielu tīrīšanu ir atbildīgs attiecīgais būvuzņēmējs PS "VM VB".  Pārējo pilsētas ielu uzturēšanas darbus veic SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, bet novada pagastos darbus veic iepirkuma procedūras rezultātā izvēlēti uzņēmumi.

Atgādinām, ka gan Līvānu novadā, gan citviet Latvijā, sniega tīrīšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, ņemot vērā autoceļa-ielas uzturēšanas klases. 

Kādi ielu un autoceļu uzturēšanas darbi un kādā apjomā tiek veikti, ir stingri reglamentēts Ministra kabineta noteikumos. Galvenie ziemas sezonas darbi: autoceļu seguma apstrāde ar pretslīdes materiāliem; autoceļu attīrīšana no sniega; dažādi operatīvi veicamie darbi. Autoceļa uzturēšanas klases tiek noteiktas atkarībā no ceļu klasifikācijas, satiksmes intensitātes, seguma tipa, tehniskā stāvokļa un sociālekonomiskās nozīmes. Daudzviet braukšanas intensitāte ir neliela, tāpēc arī uzturēšanas darbus veic mazāk. Līvānos Rīgas un Stacijas ielām ziemas periodā ir A1 uzturēšanas klase,  C klase ir Biedrības ielai, Celtniecības ielai, Centra laukumam, Domes ielai, Dzelzceļa ielai, Dzirnavu ielai, Rūpniecības iela, Saules iela, Zaļā iela un Zemgales iela. Pārējās ir D klases ielas. Ļoti labi saprotam tos cilvēkus, kas dzīvo pie maz noslogotiem ceļiem, taču arī viņiem jāsaprot, ka C un D klase ļoti atšķiras no A, A1 un B klases, kur prasības ir daudz augstākas.

Tomēr Līvānu novada pašvaldība, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības, diezgan bieži veic arī maznozīmīgu ielu un ceļu attīrīšanu no sniega, kaut MK noteikumos tas nav paredzēts. Tāpat, ņemot vērā meteoroloģiskās prognozes, tiek izvērtēts, kad uzsākt tīrīšanu un kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem. Nebūs lietderīgi un ekonomiski veikt ielu un ceļu attīrīšanu no sniega, ja paredzams, ka pēc stundas vai divām atsāksies snigšana. Protams, ārkārtas apstākļos, kad intensīvas snigšanas laikā, sniega segas biezums pārsniedz normatīvajos aktos pieļaujamo biezumu, tiek pieņemts lēmums veikt ielu un ceļu attīrīšanu no sniega, negaidot snigšanas beigas.

Slīdamības mazināšanai izmanto smilts-sāls maisījumu, tādējādi mazinot slīdamību un paaugstinot transporta līdzekļu riteņu saķeri ar brauktuves segumu. Jāņem vērā, ka mitrās sāls un smilts-sāls maisījumu tehnoloģijas negarantē vasaras sezonai pielīdzināmus braukšanas apstākļus. Autoceļa brauktuve joprojām var būt slidena, kā arī apledojums var veidoties atkārtoti gaisa temperatūras, mitruma un citu laika apstākļu ietekmē.

Līvānu novada dome aicina autovadītājus braukt prātīgi un izvēlēties laikapstākļiem un ceļa tehniskajam stāvoklim piemērotu braukšanas ātrumu. Bremzēšanas ceļš ziemā ir pat 10 reizes garāks nekā vasarā, tāpēc ar to ir jārēķinās gan autovadītājiem, gan kājāmgājējiem. Jāatceras arī, ka ziemā ceļa klātnes stāvoklis var mainīties ļoti strauji, tas ir atkarīgs no temperatūras svārstībām, gaisa mitruma, reljefa un citiem faktoriem. Tur, kur pirms 10 minūtēm bija sauss ceļš, tas var strauji apledot. Tāpēc ziemas periodā autovadītājiem ir jābūt maksimāli piesardzīgiem

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji tiek aicināti iekšpagalmos pēc iespējas novietot savus auto tā, lai tie mazāk traucētu sniega tīrīšanas tehnikas darbam.

Lai informētu par neatbilstošiem braukšanas apstākļiem uz Līvānu novada pašvaldībai piederošiem autoceļiem vai ielām, aicinām autovadītājus zvanīt:

Līvānu pilsētā: Līvānu novada domes būvinženierim Aināram Skromānam tālr.29359849 vai SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” KS iecirkņa vadītājam Edgaram Pauniņam tālr.29557905;
Līvānu pilsētas Ubaglīča mikrorajonā: PS "VM VB" atbildīgajam darbu vadītājam Aivaram Doļņikovam tālr. 27842133, vai Līvānu novada domes būvinženierim Aināram Skromānam tālr. 29359849;
Jersikas pagastā: Jersikas pagasta pārvaldes vadītājai Anitai Lietauniecei tālr.29550782 vai komunālās saimniecības vadītājam Andrejam Purviņam tātr.26577951;
Rožupes pagastā: Rožupes pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Neiceniekam tālr. 26543575 vai komunālās saimniecības vadītājam Jānim Trūpam tālr. 29130823;
Rudzātu pagastā: Rudzātu pagasta pārvaldes vadītājai Rutai Klibiķei tālr.29429044 vai komunālās saimniecības vadītājam Egīlam Zaķim tālr.26174340;
Sutru pagastā: Sutru pagasta pārvaldes vadītājai Paulīnai Zariņai tālr. 26360920 vai komunālās saimniecības vadītājam Artūram Dukaļskim pa  tālr. 29462930;
Turku pagastā: Turku pagasta pārvaldes vadītājai Kristīnei Kirilovai tālr.29502540 vai komunālās saimniecības vadītājam Mihailam Puriškevičam tālr.28347954.

Avot: livani.lv

Atstājiet komentāru