2022.gada 3. jūlijs

Benita, Everita, Sulamīte, Verita

Pārbūvēs stāvlaukumu pie Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra

Pārbūvēs stāvlaukumu pie Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra

Februāra domes sēdē, izskatot no SIA „Ceram Optec” saņemto ierosinājumu, tika nolemts pieņemt no uzņēmuma ziedojumu 30 363,39 EUR apmērā, kas paredzēts Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra stāvlaukuma Domes ielā 3, Līvānos, pārbūves būvdarbiem un būvuzraudzībai.

Būvdarbus veiks SIA "LV Roads", kas izvēlēta iepirkumu procedūras rezultātā. Šobrīd notiek dokumentācijas kārtošana, lai uzsāktu stāvlaukuma pārbūves darbus.

Ņemot vērā SIA „Ceram Optec” paplašināšanos, kas ir ļoti būtiski arī visa novada izaugsmei, arī abu stāvlaukumu pie Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra noslodze ir palielinājusies. Tāpēc jau aizvadītajā gadā tika izstrādāts tehniskais projekts par viena no esošajiem stāvlaukumiem pārbūvei.

Līvānu novada pašvaldība saka paldies SIA „Ceram Optec” vadībai par lielo ziedojumu!

Avots: livani.lv

Atstājiet komentāru