2023.gada 22. marts

Dziedra, Tamāra, Gabriels, Gabriela

Līvānos no novembra maksa par siltumu pieaugs par 41,52 procentiem, tarifam palielinoties līdz 76,32 eiro par megavatstundu bez PVN

Līvānos no novembra maksa par siltumu pieaugs par 41,52 procentiem, tarifam palielinoties līdz 76,32 eiro par megavatstundu bez PVN

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līvānu Siltums" Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegusi siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku un pamatojumu jaunajam tarifam, informēja Līvānu novada pašvaldībā.

Līvānu novadā no novembra maksa par siltumu pieaugs par 41,52 procentiem, tarifam palielinoties līdz 76,32 eiro par megavatstundu bez PVN.


Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums ir šī gada 1.novembris. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā, elektroenerģijas un darba spēka izmaksu palielināšanos. 

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu lietotājs var SIA "Līvānu Siltums", darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar SIA "Līvānu Siltums" valdes priekšsēdētāju Valēriju Prilucki, tālr. +371 29259306, vai nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi: livanu_ siltums@livanusiltums.lv

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Zaļā ielā 39, Līvānos, Līvānu novadā, e-pasts: livanu_siltums@livanusiltums.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20(divdesmit) dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Atstājiet komentāru