2024.gada 26. februāris

Aurēlija, Evelīna, Mētra

Saasinoties ģeopolitiskajai situācijai Ukrainā, Līvānos plāno demontēt padomju laika pieminekļus un mainīt ielas nosaukumu

Saasinoties ģeopolitiskajai situācijai Ukrainā, Līvānos plāno demontēt padomju laika pieminekļus un mainīt ielas nosaukumu

Saasinoties ģeopolitiskajai situācijai Ukrainā, Latvija ir ne tikai vērsusi uzmanību sankcijām pret agresorvalsti, plašas diskusijas bijušas arī par padomju mantojumu Latvijā, apspriežot padomju varas slavinošu pieminekļu pastāvēšanu.

Latvijas Republikas Saeima 2022. gada 16. jūnijā otrajā lasījumā pieņēma likumu “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā”. Arī Līvānu novada pašvaldībā tika saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aicinājums pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā atrodas MK noteikumos noteiktie demontējamie padomju un nacistisko režīmu slavinošie objekti, pieņemt attiecīgus lēmumus un veikt darbības, lai nodrošinātu savlaicīgu likuma prasību izpildi – demontēt tos līdz šā gada 15. novembrim.

Līvānu novada pašvaldības speciālisti veica attiecīgo objektu apsekošanu un nepieciešamo dokumentu sagatavošanu. Jautājums par objektu “Piemiņas akmens Steķu kauju vietā” Turku pagastā Līvānu novadā un “Piemiņas plāksne” Rudzātu pagastā Līvānu novadā demontāžu tika skatīts šī gada augusta Tautsaimniecības komitejas sēdē. Komitejas priekšlikums par pieminekļu demontāžu izvirzīts apstiprināšanai domes 25.augusta sēdē, liecina informācija Līvānu novada pašvaldības tīmekļavietnē.

Vēsturnieki vērš uzmanību arī ielu nosaukumiem un rosina mainīt to ielu nosaukumus, kas raisa asociācijas ar padomju režīmu. Jāpiebilst, ka tiesības rosināt ielu nosaukuma piešķiršanu, atjaunošanu, maiņu vai likvidēšanu  jebkurā pašvaldībā ir plašam iniciatoru lokam. Vietvārdu rosinātāji var būt valsts pārvaldes institūcijas, nevalstiskās organizācijas, fiziskās un juridiskās personas. Tātad – ikviens indivīds, iesniedzot rakstisku iesniegumu ar sava ierosinājuma pamatojumu.

Līvānos jau ilgāku laiku notiek diskusijas par J.Rudzutaka ielas nosaukuma maiņu, izvērtējot nosaukuma maiņas ietekmi uz fiziskām un juridiskām personām no ekonomiskā un juridiskā aspekta. Šobrīd uz J.Rudzutaka ielas atrodas 29 adresācijas objekti. Pašvaldības administrācijas atbildīgajiem darbiniekiem ir uzdots izvērtēt, cik ielas nosaukuma maiņa izmaksās pašvaldībai un ar kādiem izdevumiem ir jārēķinās iedzīvotājiem. Tāpat pašvaldība plāno veikt iedzīvotāju viedokļa aptauju par to, kāds varētu būt jaunais ielas nosaukums. Kad šī informācija būs apkopta, jautājums tiks virzīts lemšanai domes sēdē deputātiem. Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods  šo ieceri atbalsta: “Uzskatu, ka process par ielas jauno nosaukumu ir jāveic demokrātiskā ceļā, uzklausot šīs ielas iedzīvotājus”.

Tāpat jāņem vērā, ka ielas nosaukuma maiņa nozīmē arī izmaiņas virknē administratīvo dokumentu. Bez tam vērā ņemams ir arī drošības aspekts - par ielas nosaukuma maiņu savlaicīgi jāinformē operatīvie dienesti.

Pašvaldībās galavārds par ielu nosaukumu došanu un maiņu ir deputātu kompetencē, sēdē ar balsu vairākumu pieņemot lēmumu.

Avots: livani.lv

Atstājiet komentāru