2024.gada 22. maijs

Emīlija, Zenots

Līvānu novadā paaugstināto NĪN likmi ekspluatācijā laikus nenodotām būvēm piemēros jau no 1.janvāra

Līvānu novadā paaugstināto NĪN likmi ekspluatācijā laikus nenodotām būvēm piemēros jau no 1.janvāra

Līvānu novadā paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likmi ekspluatācijā laikus nenodotām būvēm piemēros jau no 1.janvāra, informēja pašvaldībā. No 2023.gada būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu ilgums, apliks ar NĪN likmi 3% no lielākās - būvei piekritīgās zemes vai pašas būves - kadastrālās vērtības. Likmi piemēros ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Paaugstinātā likme motivēs graustu īpašniekus beidzot sakārtot būves, kas degradē vidi un nav drošas, pauda pašvaldībā.

Kā vēstīts, atbilstoši normatīvajiem aktiem, no šā gada 1.oktobra būvēm, kurām tiks pārsniegts maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums, var piemērot paaugstinātu NĪN likmi 3% apmērā no zemes vai ēkas kadastrālās vērtības.

Astoņi gadi, kas ir maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš līdz būvju nodošanai ekspluatācijā, tika noteikti 2014.gadā Būvniecības likumā un ar šo likumu saistītajos Ministru kabineta noteikumos "Vispārīgie būvnoteikumi", lai veicinātu īpašumu sakārtošanu un novērstu situācijas, kad ekspluatācijā nenodotās ēkas īpašnieki jau izmanto.

Likums skar dzīvojamās mājas, saimniecības un vēl cita veida ēkas, kurām būvatļaujas izsniegtas pirms 2014.gada 1.oktobra un kurām nebija norādīts maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš. Ja būvatļauja saņemta pēc 2014.gada 1.oktobra, tajā jau tika norādīts konkrēts objekta maksimālais būvdarbu termiņš.

Tas nozīmē, ka visām būvdarbu stadijā esošajām ēkām, tostarp ēku pārbūvēm, noteikts vienots maksimālais termiņš, kad objekts ir jānodod ekspluatācijā - ne vēlāk kā astoņu gadu laikā, skaitot no atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būvdarbu sākšanu. Savukārt būvēm, kurām veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums, noteikts īsāks termiņš - pieci gadi.

Komentāri (0-1/1)

  • Varis
    21.10.2022 12:15
    Pareizi, plēsiet vēl vairāk naudas no cilvekiem. Cits varbūt par pēdejām kapeikām būvē māju, kur dzīvot. Livaniem tagad naudu vajadzēs, lai atmaksātu Vaivoda afēras

Atstājiet komentāru