2023.gada 28. septembris

Lana, Sergejs, Svetlana

Līvānu novada pašvaldība iebilst pret IZM plānu novadā saglabāt tikai vienu vidusskolu

Līvānu novada pašvaldība iebilst pret IZM plānu novadā saglabāt tikai vienu vidusskolu

Līvānu novada pašvaldība iebilst pret Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) plānu likvidēt Rudzātu vidusskolu, teikts Līvānu novada pašvaldības izplatītajā atklātajā vēstulē par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) aktualizēto ilgtspējīgu un efektīvu skolu tīkla plānu.

IZM piedāvātais skolu tīkla modelis ir pretrunā ar Līvānu novada pašvaldības plānošanas dokumentiem, pausts vēstulē. Pašvaldība esot pārsteigta par IZM sagatavoto prezentāciju, kurā Līvānu novadā ir iezīmēta tikai viena vidusskola - Līvānu 1.vidusskola.

Vēstulē pausts, ka Rudzātu vidusskola, kas ir vienīgā lauku vidusskola novadā un no novada administratīvā centra atrodas 25 kilometru attālumā, tās izglītojamie uzrāda labus rezultātus centralizētajos eksāmenos, valsts olimpiādēs un konkursos, turklāt izglītojamo skaists ir optimāls - vidusskolas posmā 77, paredzamajā skolu tīklā nav iezīmēta. 

Nav izprotams, kā tiek ievērots un darbojas kritērijs "Izglītības kvalitātes rādītāji", norāda Līvānu novada pašvaldībā.

Šīs izmaiņas no Līvānu novada pašvaldības puses neesot saskaņotas ne sarunās ar IZM, kad Izglītības departamenta direktore Edīte Kanaviņa un Izglītības departamenta vecākā eksperte skolu tīkla jautājumos Ramona Urtāne viesojās Līvānos un sarunās piedalījās pašvaldības vadība, novada Izglītības pārvalde un vidusskolu direktori, ne kādos citos dokumentos, uzsvērts pašvaldības vēstulē. 

IZM piedāvātais modelis esot pretrunā ar Līvānu novada pašvaldības plānošanas dokumentiem, kuros iezīmētas divas vidusskolas - Līvānu 1.vidusskola un Rudzātu vidusskola.

Minētais IZM modelis neesot saskaņots Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS), kas norādot uz demokrātijas un dialoga trūkumu šajā procesā, jo netiek ņemts vērā Latvijas iedzīvotāju, kurus pārstāv pašvaldības, kā arī LPS viedoklis.

Līvānu novada pašvaldība uzsver, ka jau esot veikusi vidusskolu tīkla optimizāciju par 50% - no četrām vidusskolām palikušas divas, tāpēc iebilst un protestē pret plānu Līvānu novadā saglabāt tikai vienu vidusskolu. 

Līvānu novada dome norāda, ka tieši vidusskolas posmā Rudzātu vidusskolā ir pietiekams izglītojamo skaits, tā ir vienīgā vidusskola novada lauku teritorijā, kas nodrošina kvalitatīvu vidējo izglītību, tajā skaitā arī neklātienes programmās. Rudzātu vidusskolu izvēlas arī audzēkņi no citiem novadiem, piemēram, Jēkabpils novada un Preiļu novada.

Līvānu novada dome nepiekrīt arī tam, kā piedāvātajā skolu tīkla optimizācijas projektā ir mainījušies sākotnējie Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātie būtiskākie kritēriji: sākumskolai jeb 1.-6.klasēm jāatrodas tuvāk dzīvesvietai, bez apvienotajām klasēm. 

Klasēs vajadzētu būt vismaz 10 bērniem, šobrīd prezentācijā ir minēti 12 skolēni. Sākumskolas atrastos ne mazāk kā 20-25 kilometrus no citas skolas. 10.-12.klases ārpus administratīvā centra atrastos ne mazāk kā 20-25 kilometrus no citas vidusskolas un īsteno vismaz vienu STEM jeb dabas zinātņu un tehnoloģiju tēmas padziļināto kursu. Tagad piedāvātajā skolu tīkla prezentācijā parādās attālumi starp skolām vairāk par 50 kilometriem, teikts vēstulē.

Līvānu pašvaldība uzsver, ka kritēriju maiņa netika saskaņota ar pašvaldībām un izglītības pakalpojums no lauku iedzīvotājiem attālināsies vēl vairāk.

Kā jau ziņots, IZM iecerētās reformas rezultātā no 175 šī vecuma posma izglītības iestādēm ārpus Rīgas paliktu 85, bet Rīgā - no 63 palikšot 54, otrdien žurnālistiem atzina izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (JV). Savukārt 1.- 6.klašu vecuma posma izglītības iestāžu uzturēšana paliks pašvaldības kompetencē, attiecīgi šo skolu skaits joprojām būs atkarīgs no vietvaru lēmumiem.

Atstājiet komentāru