2024.gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

Līvānu novadā uzsākta apkures sezona

Līvānu novadā uzsākta apkures sezona

Ņemot vērā vēsos un vējainos laika apstākļus, kā arī iedzīvotāju lūgumus, Līvānu novada domes izpilddirektors izdevis rīkojumu par apkures sezonas uzsākšanu Līvānu novadā. Apkure tiks pieslēgta dažu dienu laikā, sākot ar 6.oktobri, - gan daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, gan izglītības iestādēs un citās pašvaldības ēkās.

Arī šajā apkures sezonā SIA “Līvānu siltums” piegādātās siltumenerģijas tarifs saglabājas līdzšinējā apmērā - 76,32 EUR/MWh (bez PVN). 
Pirms apkures sezonas ir veiktas dzīvojamo māju siltummezglu profilaktiskās apkopes un remontdarbi. Ja rodas jautājumi saistībā ar siltumenerģijas pieslēgšanu, aicinām vērsties SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” (tālr. 29239682)! 

Privātmāju iedzīvotājus, kuri siltumu savos mājokļos nodrošina kurinot krāsnis, aicinām īpašu uzmanību pievērst ugunsdrošībai - sākot ar regulāru dūmvadu un krāšņu tīrīšanu, skursteņu tehniskā stāvokļa pārbaudēm, līdz drošas kurināmā uzglabāšanas vietas ierīkošanai.

Lai izvairītos no iespējamas ugunsnelaimes un nodrošinātu nepieciešamo siltumu mājokļos, tos apkurinot ar malkas, gāzes vai cita veida apkures ierīci, vismaz reizi piecos gados attiecīgam jomas speciālistam jāapseko dūmvadu, dūmeju un dūmkanālu tehniskais stāvoklis.

Neiztīrītu sodrēju dēļ, apkures ierīcēs pasliktinās vilkme, tās dūmo un nespēj nodrošināt nepieciešamo siltuma atdevi. Sodrēji no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem jāiztīra pirms apkures sezonas sākuma un vismaz vienu reizi apkures sezonā, savukārt ilgdedzes krāsnīm un apkures katliem tīrīšana jāveic vismaz divas reizes sezonā.

Atstājiet komentāru