2024.gada 22. maijs

Emīlija, Zenots

Jēkabpils novada pašvaldība plāno likvidēt vidusskolas posmu 2.vidusskolā. Skolas kolektīvs sašutis un ir kategoriski pret (FOTO)

Jēkabpils novada skaitliski lielākās un modernākās skolas – Jēkabpils 2.vidusskolas kolektīvam ziņa, ka pašvaldība iecerējusi likvidēt skolā – vidusskolas posmu, proti, jau no šī gada 1.septembra vairs neuzņemt skolēnus 10.klasē, nāca kā zibens spēriens no skaidrām debesīm. Līdz šim gan no Zinātnes un izglītības ministrijas, gan pašvaldības ir izskanējušas dažādas versijas un moduļi par to, kā varētu notikt skolu reorganizācija, kāds risinājums būtu visoptimālākais, taču konkrēti lēmumi nav sekojuši. Ministrija lēmumu par to, kādi būs gala kritēriji skolu tīkla sakārtošanai un finansēšanai plāno pieņemt maija beigās vai jūnija sākumā un uz gadu atlikusi skolu reformu finansējot visas skolas līdzšinējā kārtībā. Tāpēc vēl jo vairāk nav saprotams, kāpēc tūlīt un tagad pašvaldībai jāmaina Jēkabpils 2.vidusskolas statuss. 

Lai saņemtu argumentētu skaidrojumu no pašvaldības – skolas vadība, pedagogi, darbinieki un vecāki aicināja uz tikšanos Jēkabpils novada domes vadību.

Sanāksme 18.aprīlī skolas telpās notika divās daļās. Uz tikšanos ar pašvaldības pārstāvjiem nāca skolas kolektīvs, skolas padome, vairāki absolventu klašu skoleni, vecāki. Abās sanāksmēs ar Jēkabpils 2.vidusskolas pārstāvjiem sarunājās deputāts, Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks (patlaban bezpartejisks) un deputāts, Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu un Attīstības un tautsaimniecības komiteju vadītājs Ainars Vasilis (LZP). Diskusija bija spraiga, brīžiem pat asa un domes pārstāvjiem savā adresē nācās uzklausīt skarbus vārdus.

Jēkabpils 2.vidusskola – moderna mūsdienu mācību iestāde

Sanāksmes sākās ar skolas direktores Ilonas Salmiņas prezentāciju par skolu.  Jēkabpils 2.vidusskolā patlaban mācās 1507 skolēni un to skaits ar katru gadu palielinās. Skolā mācās 25 Ukrainas civiliedzīvotāji un 1 patvēruma meklētājs no Krievijas. Jēkabpils 2. vidusskola īsteno 10 izglītības programmas. 2023.gada aprīlī skola tika akreditēta uz sešiem gadiem, saņemot kritēriju “labi” - 49% un kritēriju “ļoti labi”- 51%. Skolā nesen veikta renovācija, pēc kuras tā ir viena no modernākajām mācību iestādēm ne tikai novadā, bet arī reģionā. Te ir mūsdienīgi aprīkoti mācību kabineti un laboratorijas, kur skolēni padziļināti apgūst STEM priekšmetus – matemātikas, dabaszīnību un tehnoloģiju jomā. Statistika liecina, ka 50% 9.klašu absolventu turpina izglītību skolas 10.klasē jeb vidusskolā. 

Sanāksmes dalībniekus ar 9.klašu audzēkņu viedokli iepazīstināja vidusskolas klašu pārstāvis Artjoms. Viņš bija veicis aptauju skolēnu vidū, kurā piedalījās 63 skolēni. Viņiem tika uzdots jautājums, kur  plāno mācīties tālāk, piedāvājot divus atbilžu variantus. A – Ja Jēkabpils 2.vidusskola uzņems 10.klasi. B – Ja Jēkabpils 2.vidusskola vairs neuzņems 10.klasi. A variantā bija lūgums izvēlēties savu atbildi no četriām iespējām – Jēkabpils 2.vidusskola, Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Jēkabpils 3. Vidusskola vai cita mācību iestāde. B variantā – Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Jēkabpils 3.vidusskola vai cita mācību iestāde. A variantā lielākais vairums izvēlējās turpināt mācības Jēkabpils 2.vidusskolā  - 36, Jēkabpils valsts ģimnāziju izvēlētos tikai viens skolēns, un Jēkabpils 3.vidusskolu – divi, savukārt 24 skolēni turpinātu izglītību kādā citā mācību iestādē. Savukārt B variant uz Jēkabpils Valsts ģimnāziju dotos – seši audzēkņi, Jēkabpils 3.vidusskolu – astoņi un citas iestādes izvēlētos 41 skolēns. Tikmēr astoņi skolēni atzinuši, ja nav iespēja izglītoties 2.vidusskolā, viņi pagaidām nezina kurp dotos turpināt izglītību.  Aptauja liecina, ka likvidējot Jēkabpils 2.vidusskolā vidusskolas posmu, ieguvējas skolēnu skaita ziņā nebūs citas pilsētas vizglītības iestādes, jo prom dosies skolēnu skaita ziņā vesela klase. Artjoms devīto klašu un vidusskolēnu vārdā deputātiem jautāja, vai ņemot vērā ekspresaptaujas datus, ir lietderīgi slēgt vidusskolas posmu Jēkabpils 2.vidusskolā?

“Tas nav 2.vidusskolas nopelns, ka te mācās tik daudz skolēnu”

Ainars Vasilis, uzrunājot Jēkabpils 2.vidusskolas kolektīvu norādīja, ka neviens lēmums nav viegls vai interesants. Tas ir smags, jo pārmaiņas gribam visi, bet tikai ne ar mani.

“Sanākot kopā šim deputātu sastāvam un izveidojoties novadam, skolu problēma netika izvirzīta kā vispār risināma, pārskatot skolu tīklu Jēkabpils novadā. Šāda problēma parādās momentā, kad valsts sāk runāt par finansēšanas modeļa maiņu un jaunā modeļa piemērošanu. Tajā momentā tiek skatīts, kuras skolas izpilda un kuras neizpilda kritērijus, kurus izvirzījusi Izglītības un zinātnes ministrija, lai skolas varētu pastāvēt. Šobrīd šie noteikumi vēl nav pieņemti. Ar ļoti lielu varbūtību tie tiks pieņemti jūnijā. Šajā gadījumā, skatot šo procesu, tika secināts, ka Jēkabpils novadā 2023.gadā piedzima 260 bērnu. Vēl 30 bija perinatālās aprūpes centrā, kas nav novada iedzīvotāji. 260 bērni ir gandrīz puse no šobrīd esošo skolēnu skaita vienā klašu plūsmā Jēkabpils novadā. Tātad pēc septiņiem gadiem mums ir kritums skolēnu skaita ziņā apmēram par 40%. Ko tas nozīmē Jēkabpils pilsētai? Tas nozīmē, ka skolēnu skaita kritums pēc septiņiem gadiem būs arī šeit. Šobrīd deputāti un mēs visi stāvam izvēles priekšā. Jēkabpils 2.vidusskola, pēc apvienošanas ar pamatskolu, ir pārņēmusi visu lielāko pamaskolēnu skaitu kāds ir Jēkabpils pilsētā. Tas nav 2.vidusskolas nopelns par to, ka jums šeit ir šie bērni,” skaidroja Ainars Vasilis.

Jāpiebilst, ka viņa apgalvojumam, ka tas nav 2.vidusskolas nopelns, ka šeit mācās tik liels skaits skolēnu, zālē sacēlās liela protesta balsu vētra.

Ainars Vasilis skaidroja, ka skolēnu skaits Jēkabpils 2.vidusskolā ir tik liels, jo skola tika apvienota ar pamatskolu un Jēkabpils kreisajā krastā citas pamatskolas nav, kas nozīmē, ka tāpēc vecāki izvēlas bērnus sūtīt tieši uz šo skolu. 

„Jēkabpils pilsētas kreisajā krastā atrodas Jēkabpils valsts ģimnāzija, labajā krastā atrodas Jēkabpils 3.vidusskola, kura nodrošina visu posmu pilsētas labajā krastā. Vidusskolas klasēs visā novadā šobrīd ir 505 skolēni. Minimālā norma lai uzturētu vidējo mācību iestādi ir 120 bērni. Vēl ir valsts ģimnāzija, kuras ietilpība ir 648 bērni. Tas nozīmē pie ietilpības 648 bērni Jēkabpils Valsts ģimnāzija varētu paņemt visus vidusskolas posma novada bērnus jau šodien. Runājot par perspektīvu, kurā gaidāms skolēnu skaita samazinājums, un ja tie, kuri mācās 2.vidusskolā šeit turpina izglītību līdz 12.klasei, tad citām vidusskolam bērnu nav. Jautājums, ko darām,  atstājam Jēkabpils kreisā krasta pusē  vienu vidusskolu, Jēkabpils 2.vidusskolu vai arī vienu spēcīgu pamatskolu un vienu ģimnāziju. Jēkabpils 3.vidusskola netiek izskatīta, kā variants, kur varētu likvidēt vidusskolas posmu, tāpēc, ka tas ir pilsētas otrs – labais krasts. Tāpēc ir izvēle - vai nu paliek Jēkabpils valsts ģimnāzija vai Jēkabpils 2.vidusskola,“ sacīja Ainars Vasilis.

Arī šo viņa tiešo izvēles pretnostatījumu, sapulces dalībnieki uztvēra ar balsu protestu vētru.

„Tas, ka jūsu skola sagatavo un apmāca bērnus 1.- 6.klasē priekš Valsts ģimnāzijas, jūs par to pat nestrīdēsieties. Pēc 6.klases apmēram 90 skolēni aiziet uz Valsts ģimnāziju,“turpināja argumentēt Ainārs Vasilis.

Vecāki un pedagogi iebilda, ka tik liels skaits neturpina izglītību Valsts ģimnāzijā, ka tie ir nedaudz virs 60 skolēni.

„Likvidējot vidusskolas posmu, skolēnu sagatavošanas princips ģimnāzijai nemainās. Šajā gadījumā nekas nedraud jūsu skolai, jūsu pedagogiem,“ uzsvēra Ainārs Vasilis.

Vecāki jautāja, kā tad ir ar bērniem, kas vēlas 2.vidusskolā iegūt vidējo izglītību? 

„Bērniem tiek piedāvāta iespēja mācīties Jēkabpils valsts ģimnāzijā vai Jēkabpils 3.vidusskolā, kā arī ir iespēja braukt mācīties uz Salas vidusskolu,“ sacīja Ainars Vasilis.

Piedāvājums 2.vidusskolas 9.klašu absolventiem vidējās izglītības turpināšanai izvēlēties Salas vidusskolu, kārtējo reizi izsauca sapulces dalībnieku skaļu balsu protesta vētru. Vecāki aicināja „Lai Sala brauc pie mums, Salā vidusskolu klasēs mācās 10-15 bērni, kāpēc tie nevar atbraukt uz mūsu skolu, bet jūs gribat lai mūsu simts bērni brauc uz Salu?“

Aicina domāt par izglītības jautājumu kopumā novadā

Ainars Vasilis atkārtoti aicināja domāt ne tikai par savas izglītības iestādes labumu, bet lūkoties plašāk pilsētas un novada griezumā, lai visiem būtu pieejama izglītība, uzsverot, ka tā ir izvēle - vai tiek saglabāta un attīstīta Jēkabpils valsts ģimnāzija vai arī Jēkabpils 2.vidusskola saglabā vidusskolas posmu, bet kaut kādā laika nogrieznī, zemā skolēnu skaita dēļ nākotnē, tiek likvidēta Jēkabpils Valsts ģimnāzija.

Ainars Vasilis piebilda, ka jautājums paātrināta formā izvirzīts, jo Izglītības un zinātnes ministrija joprojām nav pieņēmusi skolu finansēšanas kritērijus un, ja tie tiks pieņemti jūnijā un nāksies domāt kā reorganizēt skolu tīklu visā novadā, lai visiem būtu pieejama izglītība, tad likvidēt vidusskolas posmu Jēkabpils 2.vidusskolā no 1.septembra būs par vēlu. Lai to izdarītu, lēmums jāpieņem aprīlī un domes sēde ir 25.aprīlī, kad vajadzētu būt apstiprinātam šim lēmumam. Alfons Žuks vēl piebilda, ka pirms tam jautājums jāizskata Finanšu komitejas sēdē, kas nozīmē, ka nākamnedēļ, iespējams, tiks sasaukta ārkārtas Finanšu komitejas sēde. 

Ainars Vasilis vairākkārt uzsvēra, ka tas ir viņa personiskais viedoklis, ka Jēkabpils novadā ir vajadzīga Valsts ģimnāzija un, lai šāda mācību iestāde būtu un tiktu nodrošināta ar vajadzīgo skolēnu plūsmu ir jālikvidē Jēkabpils 2.vidusskolas – vidējās izglītības posms.

Norāda uz nepietiekami augstiem reitingiem

Tāpat arī Ainars Vasilis norādīja vēl uz vienu iemeslu, kāpēc 2.vidusskolas 9.klašu absolventi varētu izvēlēties turpināt mācības Salas vidusskolā, ir tas, ka Salas vidusskolai ir daudz augstāki reitingi nekā Jēkabpils 2.vidusskolai. Tīmekļa vietnes www.skolureitingi.lv dati liecina, ka 2023.gadā Mazo skolu konkurencē TOP29 Salas vidusskola ar 16 punktiem ierindojas 10.vietā, bet Jēkabpils 2.vidusskola ar 4,25 punktiem 23.vietā. Savukārt Lielo skolu konkurencē TOP23 Jēkabpils 3.vidusskola ar 5,50 punktiem ierindojas pēdējā 23.vietā. Tikmēr valsts ģimnāziju konkurencē TOP20 Jēkabpils Valsts ģimnāzija ar 4,75 punkti ierindojas 17.vietā.

Ainars Vasilis arī apelēja pie sapulces dalībnieku godaprāta, norādot, ka ir milzu protests, ja tiek piedāvāts 2.vidusskolas vidējās izglītības apgūšanai skolēniem braukt uz piecus sešus kilometrus attālo Salas vidusskolu, kur kursē pilsētas autobuss, bet nav uztraukuma, ka pastāvot tik lielai vidusskolai, kāda laika gaitā veidosies Jēkabpils 2.vidusskola un kā dēļ nāksies slēgt lauku skolas nepietiekamā skolēnu skaita dēļ – neviens nepārdzīvo, ka tādā gadījumā lauku bērniem nākšoties braukt 40 kilometrus uz pilsētas vidusskolu. Ainars vasilis jautāja: Kur lielāka problēma - nobraukt pieci seši vai 40 kilometri?

„Mēs nācām parunāties… Ja kliedzat, tad mēs ejam prom”

Sarunā iesaistījās arī Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Alfons Žuks.

«Mēs nācām uz šejieni normāli parunāties nevis bļaustīties. Ja kliedzat, tad mēs ejam prom. Ne jau mēs slēpjamies vai ko, mēs nācām runāt par skolas likteni. Domes lēmuma nav. Vēl nekas nav nolemts. Mēs nācām ar jums parunāties, un ne tikai par Jēkabpils 2.vidusskolas likteni, bet par skolām kopumā. Jūs taču esat inteliģence, gudrākie Jēkabpilī. Jums jābūt ne tikai 2.vidusskolas patriotiem, bet arī Jēkabpils pilsētas patriotiem. Jābūt redzējumam, kā būs pēc pieciem, desmit gadiem. Risiniet arī pilsētas problēmas. Ir pilnīgi skaidrs, ka Jēkabpilī divas vidusskolas un vēl ģimnāzija nevarēs pastavēt. Ja mēs runātu ar ģimnāziju, tad mums teiktu - kam tā 2.vidusskola vidusskolas posmā vajadzīga un 3.vidusskola tāpat saka. Tāpēc mums vajag saprast, kā pareizi rīkoties. Mēs nerunājam par to, kādus kritērijus pieņems Izglītības ministrija, tas neattiecas uz šodienas sarunu. Šodien ir saruna par Jēkabpils pilsētas izglītības nākotni. Jo laukos, jūs jau nosaucāt, ka vienā klasē divi trīs skolēni, kopā pa vidusskolu 15, tas neko nemainīs.  Jūs tā negatīvi visu to esat uzņēmuši, bet mums vajadzētu saprast kā pareizi rīkoties. Vēlreiz uzsveru un atkārtoju - mēs neesam lēmumu pieņēmuši, mēs runājam, mēs paceļam šo problēmu. Ja mēs atstājam visu kā ir – Jēkabpils 2.vidusskola augs, neizbēgami augs un attīstīsies. Ja tas tā paliks, tad ar laiku nebūs vidusskolas posma 3.vidusskolā un, piedodiet, ģimnāzija vienkārši nomirs. Tur varbūt arī cita problēma jārisina, viens skolēnu skaits, cita problēma – mācību process, reitingi,” sacīja Alfons Žuks.

Viena no skolas pedagoģēm, atbildot, sacīja: „Mēs gaidījām šo sarunu, bet izskatās, ka mūsu skolēni, prezentējot aptauju, ir labāk sagatavoti, kā jūs. No jums, pašvaldības pārstājiem izskan tikai un vienīgi emocijas un nav pamatotu argumentu, ir apelācija pret mūsu godaprātu. Es mīlu šo pilsētu, esmu šīs pilsētas patriote. Es mīlu arī šo skolu un vēlos saprast, pamatojoties uz ko, tiek lemts šīs skolas liktens?”

„Pamatojoties uz to, ja mēs atstājam Jēkabpils 2.vidusskolas vidusskolas posmu, tad liktens nolemtībai ir Jēkabpil 3.vidusskola, Jēkabpils valsts ģimnāzija un arī Salas vidusskola.”

Vairāki vecāki norādīja, ka likvidējot vidusskolas posmu Jēkabpils 2.vidusskolā, būs ģimenes, kas dosies prom no Jēkabpils. Viena no audzēkņu mammām sacīja, ka uzzinot par šādām iespējamajām izmaiņām, apsver domu ar ģimeni pārcelties uz Jelgavu.

Sarunā iesaistījās arī 9.klases skolniece: „Es, 9.klases skolniece, domāju, ko darīt tālāk, runāju ar klasesbiedriem, viņi teic, ka ir ļoti lepni, ka mācās šajā skolā, ko tālāk? Vislabākā izvēle palikt šeit savā skolā un apgūt vidējo izglītību, es mīlu šo skolu, gribu te mācīties. Arī mani klasesbiedri tāpat domā.“

„Jūs gribat no remontētas skolas, aizvest bērnus uz neremontētu, neaprīkotu skolu, kur loģika?”

Sarunā iesaistījās skolas padomes 2. klašu posma pārstāvis Guntars Gogulis. „Precīzi tika pateikts, ka vecāki jau nobalsoja ar kājām, atvedot savus bērnus uz šo skolu. Tagad, veicot aptauju, cik jau ātri varēja paspēt, paspēju trīs paralēles, viņas kategoriski iebilst. Otrā klase iebilst pret vidusskolas slēgšanu. Tas nozīmē, ka vecāki ir atveduši bērnu ar domu, ka viņi šajā izremontētajā skolā mācīsies līdz 12.klasei. Viņiem nav plāna kaut kur citur doties. Manuprāt, ir ļoti nepareizi nostādīt 2. vidusskolu pret Valsts ģimnāziju, pret Jēkabpils 3.vidusskolu, jo šeit tā izklausās, ja jūs būsiet, nebūs to skolu. Te izskanēja arī puspatiesības, jo tā plāna izstrādē no klātesošajiem es piedalījos vienīgais un zinu, kādi bija īstie apsvērumi skolu sadalē. Nenoliedzami, ka bija plāns, ka kreisajā krastā jābūt sākumskolai, nenoliedzami bija diskusija par vidusskolu. Jau tad nosprieda, ka vidusskolai jābūt, jau tad bija diskusija, ka vidusskola konkurēs ar ģimnāziju, bet tad tā galvenā doma bija, ka ģimnāzija ir pavisam cita niša. Ģimnāzijai jāstrādā pilnīgi citā virzienā. To visi tajā brīdī akceptēja. Jēkabpils 3.vidusskola bija kā problemātiskā skola, jo tur arī parādās problēmas ar skolēnu plūsmu. Jēkabpils 3.vidusskolai plānā bija ierakstīts, ka tai jāpievieno Krustpils pamatskola. Tas bija kā risinājums. Tā šo pilsētas skolu infrastruktūru sakārtotu. Vispirms paskatāmies kopējo ainu un tikai tad ķeramies klāt pie institūcijām, iestādēm. Kā tagad pie 2.vidusskolas, kura ir pilnībā izremontēta, nokomplektēta gan ar skolēniem, gan pedagogiem. Šeit nav problēmu. Vienīgā skola, kurai perspektīvē principā nav problēmu. Skatamies perimetru, ko darīt? Priekšlikums braukt no Jēkabpils uz Salu, tas ir pats muļķīgākais, ko es vispār esmu dzirdējis. Pirmkārt, aizbrauciet uz  Salu un paskatieties, kas skolā notiek ziemā. Tur lāstekas divu metru garumā, neremontēta, auksta skola. Jūs gribat no remontētas skolas, aizvest bērnus zu neremontētu, neaprīkotu skolu, kur loģika? Mēs padomē mēģinājām rast kaut kādus saprotamus argumentus, mēs neatradām. Pateikt kā argumentu, ka izirs ģimnāzija, tas ir muļķīgi, jo ģimnāzijai ir cita niša, citi uzdevumi – tai jākļūst par Jēkabpils izcilības punktu. Ģimnāzijas perspektīvo audzēkņu skaits, nav tikai Jēkabpils novads. Tur mācās arī skolēni no Preiļiem, Pļaviņām un citām vietām. Tas ir tas, kam jābūt ģimnāzijā. Ģimnāzija kļūst par izcilību un mēs rādam šo novadu, ka mums visās kategorijās ir sasniegumi. Ja atnāks investors, mēs parādam, lūk, ir ģimnāzija, kur iegūt izcilu izglītību. Bet ģimnāzijai arī jāpalīdz, ģimnāzijai šis ir tikai pirmais gads atjaunotajās skolas telpās, vairākus gadus mācības notika dažādās telpās. Nevar teikt, ka nekā nav. Ģimnāzija iet savu gaitu. Es arī esmu ģimnāzijas skolas padomē un nekad, ne reizi neesmu dzirdējis, ka tur būtu kritiskas problēmas ar skolēnu skaitu. To es tagad te no domes pārstāvjiem dzirdu. Varbūt jums nav īsti pareiza statistika, nav kopīgā redzējuma? Es domāju, ka ir jāpagaida jūlijs, jāpaskatās kādus MK noteikumus pieņem valdība. Ja valdība pasaka, ka jāslēdz visas lauku skolas, tad izlemj ko darīt, ko aizvērt, ko atstāt un atved bērnus uz normālām, izremontētām, modernām, siltām telpām, nokomplektētu skolu, kur iegūt normālu izglītību. Skolas uzbūvētas ne tādēļ, lai būtu kur atnākt strādāt, bet lai būtu, kur bērnu izglītot. Pilsēta ir pēdējais bastions, kur cilvēki vēl būs - no Viesītes, Aknīstes, Zasas atbrauks uz Jēkabpili, no Jēkabpils uz Rīgu, no Rīgas uz Londonu. Tā tas notiek. Nevajag tagad mēģināt skolēnus mākslīgi aizstumt uz Salu.“ 

Guntara Goguļa viedokli klātesošie uzņēma ar aplausiem.

Jāpiebilst, ka saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas šī gada 19.marta sūtīto dokumentu Jēkabpils valsts ģimnāzijai „Par izglītības iestādes atbilstību Valsts ģimnāzijas statusam“ teikts, ka Jēkabpils Valsts ģimnāzija izpilda visus kritērijus un pilnībā atbilst savam statusam. Tas norāda, ka šai mācību iestādei ar statusu un līdz ar to valsts finansējumu viss ir kārtībā.

Skolas kolektīvs lūdz saglabāt Jēkabpils 2.vidusskolā vidējās izglītības posmu

Kāds no skolas kolektīva piebilda: „Jūs teicāt, ka šī ir atklāta saruna, ka varam nākt un runāt. Tā nav taisnība, tā nav godīga spēle, tā ir politika, jūs nenācāt ar mums runāt, jūs esat te, jo uz šo sarunu jūs uzaicināja skolas direktore. Kuluāros klīst visādas sarunas par skolu reorganizāciju. Citi direktori varbūt jau „berzē rokas“ saistībā ar paredzamo lēmumu. Nosauciet man uzvārdu, vainīgo, kas atbildīgs, ka iepriekš tika veikta reorganizācija saistībā ar Jēkabpils pamatskolu? Nezināt? Mēs to pieņēmām, mēs šeit iedzīvojāmies, mēs esam izveidojuši brīnišķīgu kolektīvu. Tad nosauciet man uzvārdu, kurš uzņemsies atbildību par šo rekoorganizāciju? Jautājums, deputāti mainās, pēc gada būs citi deputāti, kurš uzņemsies atbildību?“

Alfons Žuks: „Es nezinu. Kas atbildīgs par sākumskolas reorganizāciju nezinu, tad bija pilsētas dome, kas pieņēma lēmumu. Par šo reorganizāciju vēl nekāds lēmums nav pieņemts. To lems dome. Šī ir tikai pirmā diskusija. Mēs paaicinājām skolas direktori, pastāstījām kāds ir redzējums un viņa noorganizēja šo tikšanos.“ 
Skolas kolektīva pārstāvji jautāja Alfonam Žukam un Aināram Vasilim: „Kas mums jādara, lai jūs sadzirdētu mūsu viedokli? Tas jāiesniedz rakstiski? Vai jūs mūs sadzirdējāt?“

„Nav jāiesniedz, mēs jūs sadzirdējām, nodosim arī pārējiem deputātiem ziņu par jūsu attieksmi un vēlmi un domāsim kā rīkoties. Un neklausieties, nelasiet, ko raksta mediji. Būs lēmums, tad arī zināsiet,“ piekodināja Alfons Žuks.

Sanāksmes noslēgumā Jēkabpils 2.vidusskolas direktore Ilona Salmiņa sacīja: „Es atbalstu gan Jēkabpils Valsts ģimnāziju, gan Jēkabpils 3.vidusskolu un, protams, Jēkabpils 2.vidusskolu. Visas skolas. Mēs, šodien te ir lielākā daļa 9.klases skolēnu vecāku, kas domā, ko darīt bērniem tālāk, mēs, lūdzam, ja var, šo lēmumu atlikt uz gadu, jo Izglītības un zinātnes ministrijas skolu finansēšanas kritēriji vēl nav izstrādāti, nav zināmi.

Lūdzam Jēkabpils novada domes deputātus atstāt Jēkabpils 2.vidusskolā vidējās izglītības posmu.“

Komentāri (0-10/20)

 • Krievs bez utīm
  04.05.2024 16:11
  Kāpēc šai web lapā ir krievu teksts? Gudrais admins nemāk iztulkot vai ir krievs?
  20.04.2024 15:22 | Автор: Sandra Mikanovska
 • Pulkstenis
  28.04.2024 13:43
  Nedaudz par citu skolu - kāpēc mākslas skolas sienā pulkstenis vienmēr uz pus sešiem??? Saprotu ka direktors kungs gados, bet vai to tik atklāti vajadzētu demonstrēt
 • Arī mamma no laukiem
  22.04.2024 21:13
  Goguļa kungs ,pirms izteikšanās sapulcē,varētu gan minēt patiesībai atbilsošus faktus.Arī mans dēls mācījās Salas vsk.,bet Jūs gan neatceros,ka būtu bijis jebkurā no novada lauku izglītības iestādēm,tāpēc Jums priekšstats par tām ir visnotaļ miglains,bet viedoklis ir gan.
 • Vecāks
  22.04.2024 19:43
  Ja vidusskolas klasē mācās 3 bērni, bērni totāli ir zaudētāji. Nav konkurences!
 • Fui fui
  22.04.2024 19:37
  Kāpēc pilsetnieku pec jācies būtu lauku bērniem
 • ???
  22.04.2024 15:50
  Nu un kāpēc, lai no pilsētas tagad brauktu mācīties uz laukiem? To dome arī sponsorēs?
 • Skumji
  22.04.2024 12:47
  2.vsk sen vajag reorganizēt,daļa personāla neprot un nelieto valsts valodu. Gadiem 2.vsk ir audzinājusi valstij nelojālus vidusmēra patērētājus,dome Deina hercogisti piesedza. Skola,kur regulāri svinēja 9.maiju pēc 2014.gada,5.kolonnas audzētava.
 • no Salas
  22.04.2024 09:29
  Gogulis Salas vidusskolā nekad nav pat iegājis un pēķšņi izrādās lielākais eksperts.Par viņa saprašanas līmeni izglītības jautājumos, kad viņš vēl bija izpilddirektors,liecina viņa vēlme atņemt datorus PII Ābelīte audzinātājām ,kuri nepieciešami darbam un ir obligāta prasība pie bērnudārza akreditācijas. Jā,fasāde vidusskolai nav atjaunota, taču ēkām nomainīti jumti un logi,telpas katru gadu pakāpeniski tika remontētas ,atjaunota sporta zāle.Skola ir silta un skolotāji ir pacēluši pilsētas skolām vairākus nederīgos bērnus. Eksāmenu un konkursu rezultāti,kas kopā veido izglītības kvalitāti, ir labāki par pilsētas skolām.Tur nu neko nelīdz ne zāles ne plāksteri, ne valsts pilsētas statuss. Pat ģimnāzija aizņēmās mācību līdzekļus fizikas mācīšanai no Salas vidusskolas.Izskatās,ka 2.vidusskolā skolotājiem gadi neies uz priekšu un tur gan visi būs mūžam jauni. Par pilsētā iegūtās izglītības līmeni var spriest pēc apgūtās prasmes apsaukāties no augstprātības torņa.....
 • 21.04.2024 20:18
 • Haha
  21.04.2024 18:30
  Kāds te dzīvo ilūzijās, ka ārpusē zālē zaļāka un debesis zilākas....bet arī tur vajadzīga vai nu izglītība, vai iespēja izveidot savu biznesu.... pretējā gadījumā lielākā daļa algas aizies par dzīves vietu, vai arī visu dzīvi jādzīvo būs uz koferiem bomžatņikā.... tā kā pirms noliekat savu zemi - vispirms izbāžat galvu un pārliecināties vai tiešām citur tik labi kā uz plakāta zīmēts
12

Atstājiet komentāru