2023.gada 24. septembris

Agris, Agrita

Valdība lemj divus mēnešus izmaksāt lielākus valsts pabalstus

Valdība lemj divus mēnešus izmaksāt lielākus valsts pabalstus

Ņemot vērā augsto inflāciju un energoresursu sadārdzinājumu, valdība otrdien, 20. septembrī, atbalstīja divus mēnešus ilgas pabalsta piemaksas pensionāriem, personām ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušām personām un personām, kuru apgādībā ir bērns ar invaliditāti.

Kā skaidroja LM, augstās inflācijas, energoresursu un ar to saistīto preču un pakalpojumu cenu pieauguma rezultātā iepriekš minētās personas, kā arī personas ar Latvijā piešķirtu bēgļa vai alternatīvo statusu, kuras ir sasniegušas pensijas vecumu vai kurām ir noteikta invaliditāte, vai arī kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti, šobrīd ir nonākušas sarežģītā situācijā, kurā vairs nespēj veikt visus obligātos maksājumus, iegādāties pārtiku, medikamentus un apmierināt savas un ģimenes locekļu pamatvajadzības.

Vidējie pensiju apmēri Latvijā ir salīdzinoši zemi. 2022.gada jūnijā vidējais valsts pensijas apmērs ar piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim bija 406,07 eiro, vidējais vecuma pensijas apmērs ar piemaksu pie pensijas bija 435,20 eiro, invaliditātes pensijas apmērs ar piemaksu pie pensijas - 236,33 eiro, bet apgādnieka zaudējuma pensijas apmērs - 246,96 eiro.

Tomēr, kā norāda LM, ņemot vērā, straujo inflāciju, energoresursu un ar to saistīto pakalpojumu cenu kāpumu, pie esošajiem pensiju apmēriem ir svarīgi sniegt papildu atbalstu.

Lai mazinātu straujās inflācijas, energoresursu un ar to saistīto preču un pakalpojumu cenu kāpuma ietekmi, valdības pieņemtais rīkojums paredz nodrošināt finansējumu, lai laikposmā no 2022.gada 1.novembra līdz 2022.gada 31.decembrim pensijas vecumu sasniegušām personām, personām ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušām personām izmaksātu valsts pabalstu pielikumu.

Pabalstam papildus 30 eiro mēnesī tiks nodrošināts, ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs vai to kopsumma nepārsniedz 300 eiro mēnesī.

Pabalstam papildus 20 eiro mēnesī tiks piemērots, ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs vai to kopsumma ir robežās no 301 eiro līdz 509 eiro mēnesī.

Savukārt papildus desmit eiro mēnesī piemēros, ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs vai to kopsumma ir robežās no 510 eiro līdz 603 eiro mēnesī.

Valsts pabalstu 30 eiro apmērā piešķirs un izmaksās arī Latvijā dzīvojošai personai, kura ir piešķirtās piemaksas pie ģimenes valsts par bērnu invaliditāti saņēmēja, persona ar bēgļu vai alternatīvu statusu, kura ir sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanas vecumu vai persona ir ar invaliditāti, vai viņai aprūpē ir bērns, kuram ir noteikta invaliditāte.

Valsts pabalsta izmaksa tiks sākta 2022.gada novembrī.

Komentāri (0-1/1)

  • ES
    20.09.2022 15:46
    Trīsdesmit pirmajā!

Atstājiet komentāru