2023.gada 4. decembris

Baiba, Barba, Barbara

VP strukturālās reformas Zemgales reģiona pārvaldē; apvienots Jēkabpils un Aizkraukles iecirknis, atklāts jauns – Jelgavā (FOTO)

Lai paaugstinātu Valsts policijas efektivitāti un kapacitāti, nodrošinot sabiedrībai kvalitatīvu drošības pakalpojumu, Valsts policija turpina darbu pie jau uzsāktajām strukturālajām pārmaiņām. Līdz ar to no šī gada 1. decembra jaunā modelī darbu turpinās Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde. Pārmaiņas skars pašu pārvaldes darba organizāciju, nemazinot policistu skaitu. Taču tiek mainīts policijas darbības princips, lai iestādes pakalpojumi kļūtu iedzīvotājiem pieejamāki, efektīvāk organizējot policijas rīcībā esošos resursus. Strukturālās reformas redzamākā daļa skars Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes iecirkņus – līdz šim iedzīvotājiem ierasto sešu iecirkņu vietā, tie apvienoti trijos – Rietumzemgales, Austrumzemgales un Dienvidzemgales iecirkņos. Turklāt iecirknis, kurš atrodas Jelgavā, atradīsies jaunās telpās, informē Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Simona Grāvīte.

Lai nodrošinātu Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas projekta “Iekšlietu nozares iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšana Latvijā” pirmā posma (SRAP1) rekomendāciju ieviešanas pasākumu īstenošanu Valsts policijā, turpinās darbs pie jau uzsāktajām strukturālajām pārmaiņām Valsts policijas struktūrvienībās.

Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks ir pārliecināts par strukturālo pārmaiņu devumu: “Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes pārmaiņas raiti seko aiz Vidzemes reģiona pārvaldes, kura teju mēnesi strādā jaunā darba modelī. Jau šobrīd ir redzamas pozitīvas izmaiņas reģiona policijas reaģēšanas spējās, kas norāda, ka tik tiešām esam uz pareizā ceļa un šīs pārmaiņas ir nepieciešamas. Turklāt man ir prieks šodien līdz ar Zemgales reģiona pārvaldes strukturālām reformām, atklāt arī jaunas pielāgotas telpas iecirknim Jelgavā, kur pagaidām bāzēsies reaģējošās struktūrvienības spēki. Iepazīstoties ar kolēģu darba apstākļiem iepriekšējā iecirkņa atrašanās vietā Pētera ielā, bija skaidrs, ka tā strādāt nevar. Diemžēl darbam neatbilstoši apstākļi nav tikai Jelgavā, bet gan iecirkņos visā Latvijā. Priecājamies, ka ir notikušas pozitīvas pārmaiņas, tomēr tās ir nepieciešams turpināt – jārisina fundamentāli jautājumi, kas skar infrastruktūru, atalgojumu un tālāko darba organizāciju. Tam ir nepieciešams atbalsts, ko sagaidām arī no topošās valdības.”

Līdz šim Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes paspārnē atradās seši iecirkņi, bet no 1. decembra tie tiks apvienoti trijos. Proti, Rietumzemgales iecirknis apvieno līdzšinējos Tukuma un Dobeles iecirkņus, Austrumzemgales iecirknī iekļausies Jēkabpils un Aizkraukles iecirkņi, savukārt Dienvidzemgales iecirknī – līdzšinējie Jelgavas un Bauskas iecirkņi. 

Jāatzīmē, ka šī iecirkņu apvienošana nebūt nemazinās iedzīvotājiem policijas pieejamību. Līdz šim ierastās struktūrvienību atrašanās vietas lielākajās pilsētās nemainīsies, izņemot līdzšinējo Jelgavas iecirkni, kurš kļūst par daļu no Dienvidzemgales iecirkņa un tā Reaģēšanas nodaļas telpas turpmāk atradīsies Jelgavā, Satiksmes ielā 2A. 

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieks Lauris Arājs norāda: “Sabiedrība sagaida profesionālu, ātri un kvalitatīvi reaģējošu policiju. Ir svarīgi, kā jūtas iedzīvotājs, sastopoties ar policiju, apmeklējot policijas iecirkni. Vienlaikus darba vide ietekmē arī to, kā jūtas paši policisti – par viņu labsajūtu un cienīgām, motivējošām darba telpām arī ir jārūpējas. Jaunās iecirkņa telpas, tehniskais aprīkojums un jaunā darba organizācija ir solis uz priekšu, lai uzlabotu policijas pamatpakalpojumu, gādājot par sabiedrības drošību. Ir ieguldīts liels darbs, ir rasti risinājumi, lai paaugstinātu darba efektivitāti, vienlaikus nesamazinot jau tos resursus, īpaši cilvēkus, kas mums jau ir.”

Pārvalde pāriet uz grupu vadības principu – primāri uz trim virzieniem, kas ir reaģēšana, izmeklēšana un prevencija. 

Līdz ar restrukturizāciju reģionālās pārvaldes Kriminālpolicijas birojā izveidotas divas nodaļas, organizējot kriminālpolicijas izmeklēšanas darbu šādos virzienos – Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes kriminālpolicijas biroja Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas nodaļa un kriminālpolicijas biroja Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļa.
Savukārt Zemgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja sastāvā turpmāk centralizēti vairs nebūs patruļpolicijas un ceļu satiksmes uzraudzības struktūrvienību – tās reorganizācijas ceļā ir novirzītas uz jaunizveidotajiem iecirkņiem, tādējādi stiprinot iecirkņu reaģētspēju uz dažādu veidu notikumiem. 

Valsts policija pakāpeniski ievieš strukturālās reformas Valsts policijas struktūrvienībās. Par jau ieviestajām pārmaiņām Valsts policijas Galvenajā Kriminālpolicijas pārvaldē vairāk var iepazīties rakstā, kas pieejams Valsts policijas mājaslapā: https://www.vp.gov.lv/lv/jaunums/valsts-policijas-strukturalas-reformas-parmainas-galvenaja-kriminalpolicijas-parvalde.

Savukārt ar pārmaiņām Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē var iepazīties šajā rakstā: https://www.vp.gov.lv/lv/jaunums/valsts-policijas-strukturalas-reformas-parmainas-vidzemes-regiona-parvalde

Valsts policija turpina restrukturizāciju visā Valsts policijā un par tām informēs arī turpmāk, atbilstoši veikto pārmaiņu gaitai. Paredzēts, ka tās tiks ieviestas līdz 2023. gada 1. jūlijam.

Foto: Valsts policija
Attēlos: Jaunā iecirkņa atklāšana Jelgavā

Atstājiet komentāru