2023.gada 29. marts

Agija, Aldonis

Dzīvokļu īpašniekiem būs pieejams aizdevums piespiedu dalītā īpašuma zemes atpirkšanai

Dzīvokļu īpašniekiem būs pieejams aizdevums piespiedu dalītā īpašuma zemes atpirkšanai

Ekonomikas ministrija izstrādājusi un sabiedriskai apspriešanai līdz 2023. gada 6. janvārim nodevusi priekšlikumu jaunam atbalsta pasākumam – aizdevumam daudzdzīvokļu mājai noteiktās atsavināmās zemes izpirkšanai jeb atsavināšanas cenas samaksai, informēja ministrija.

Plānots, ka aizdevums dzīvokļu īpašniekiem būs pieejams 2023. gada pirmā ceturkšņa beigās.

Atbalsta pasākums izstrādāts ar mērķi veicināt finansējuma pieejamību tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri vēlas izmantot jaunajā likumā nostiprināto mehānismu, lai izbeigtu piespiedu dalīto īpašumu ar zemes īpašnieku, bet kuriem nav pieejami savi brīvi finanšu līdzekļi attiecīgās atsavināšanas cenas daļas samaksai un kuri neatbilst komercbanku kreditēšanas politikai. Proti, paredzēts, ka uz aizdevumu varēs pretendēt tikai tās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras izmantos šajā likumā paredzēto atsavināšanas tiesību un izpirks atsavināmo zemi minētajā likumā noteiktajā kārtībā.

Piespiedu dalītā īpašuma problēma skar 3544 privatizētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās atrodas 129 918 dzīvokļu īpašumu Latvijā.

Plānotais atbalsta pasākums sekmēs likuma, kas stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī, mērķa sasniegšanu – radīt vienotu zemes un ēkas īpašumu, lai novērstu zemes reformas un privatizācijas gaitā radīto tiesisko attiecību negatīvās sekas.

Aizdevumu plānots piešķirt jau esošās attīstības finanšu institūcijas "Altum" īstenotā Remonta fonda programmā (atbalsta programma būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai), papildinot esošo atbalsta programmu ar jaunu aizdevuma veidu – atsavināmās zemes izpirkšanas aizdevums.

Aizdevumus plānots izsniegt remonta fonda programmas esošā pieejamā finansējuma – 31 miljons eiro – ietvaros.

Atbalsta saņēmēji varēs būt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopībā ietilpstošie dzīvokļu īpašnieki – fiziskas un juridiskas personas, kurām nepieciešams finansējums atsavināšanas cenas (vai tās daļas) samaksai. Aizdevumam daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopība varēs pieteikties ar pilnvarotās personas starpniecību. 

Aizdevuma maksimālais termiņš plānots 20 gadi.

Ierobežojumi aizdevuma apmēram nav paredzēti, ņemot vērā, ka uz šo brīdi nav iespējams prognozēt maksimālās atsavināšanas cenas. Aizdevuma minimālā procentu likme tiks noteikta pēc tam, kad "Altum" izstrādās izvērtējumu, kurā ietverta konkrētās atbalsta programmas paplašinājuma ietekme, riski un sagaidāmie zaudējumi, finansiālie rezultāti un programmas paplašinājuma īstenošanas izmaksas. 

Publicitātes foto

Avots: lsm.lv

Atstājiet komentāru