2024.gada 17. jūnijs

Artis, Artūrs, Arturs

Mums raksta: Irēna Sproģe: Pārdomas pēc tikšanas ar iedzīvotājiem Sēlpils pagastā

Mums raksta: Irēna Sproģe: Pārdomas pēc tikšanas ar iedzīvotājiem Sēlpils pagastā

Portāls Radio1.lv saņēma Salas pagasta iedzīvotājas, bijušās Salas novada domes priekšsēdētājas Irēnas Sproģes vēstuli, kurā viņa pauž pārdomas, kas radušās pēc iedzīvotāju tikšanās ar Jēkabpils novada domes vadību Sēlpils pagastā 16.aprīlī. Publicējam saņemto vēstuli.

“Komunikācija ar iedzīvotājiem ir viens no svarīgākajiem pašvaldības pienākumiem. No tās atkarīga ne vien cilvēku uzticēšanās un piederības sajūtas veidošanās novada pašvaldībai, bet ietekmē arī attieksmi pret valsti un politiķiem kopumā. Labi zinu, ka iedzīvotāju uzticēšanos iegūt ir ļoti grūti.

Tikšanās ar iedzīvotājiem Sēlpils tautas namā sākās pulksten 17. 00, bet tie, kuri strādā algotu darbu vienkārši nevarēja ierasties. 

Vai tiešām pašvaldību neinteresē cilvēku viedoklis, kuri ar samaksātiem nodokļiem uztur pašvaldību? 

Šķita, ka ar lielu atvieglojumu vadība uzņēma brīdi, kad varēja  laimīgi doties prom, bet pašvaldības speciālists CA jautājumos I. Luksts viens pats tika atstāts informēt cilvēkus par 72 stundu somas sakārtošanu. Novada vadību iedzīvotāji praktiski nesatiek, un šāda sanāksme bija tā reize, kad cilvēki varēja izmantot iespēju individuāli aprunāties, taču nekā. Tika lūgts, jautājumus iesūtīt iepriekš, lai varētu sagatavot precīzas atbildes. Jautājumā par piešķirtajiem līdzekļiem iestāžu puķu dobēm domes priekšsēdētājs R.Ragainis aicināja griezties pie pārvaldnieka. Tika saukti naudas līdzekļi teritoriju uzturēšanai, bet no konkrētās publiskās atbildes izvairījās. Liekas sīkums, bet ja ir uzdots jautājums, tad uz to konkrēti jāatbild. 

Kopumā iedzīvotāji bija iesūtījuši ap 30 jautājumus, taču atbildes uz visiem nesaņēma. 

Nevaru konkrēti pateikt uz cik jautājumiem atbildes tika sniegtas, bet, vai prioritāte sanāksmē bija 72 stundu somas sakārtošana ,vai tomēr atbildes uz uzdotajiem jautājumiem? Kāda kundze vēlāk sūrojās, ka pakautrējusies pieprasīt atbildi uz iesniegto jautājumu. Starp citu,  pagājušā gadā pirms sanāksmes Biržos domes priekšsēdētājam nosūtīju jautājumu, kā ir mainījušies bijušā Salas novada iestāžu budžeti, salīdzinot ar pirms reformas 2021. gadu. Neatbildēja pagājušajā gadā un arī šogad vēl atbildi nesaņēmu. Vien tiek rādīti skaitļi, ka laukiem naudu pašvaldība piešķir vairāk nekā pilsētai. Tāpat netika atbildēts uz jautājumu par iedzīvotāju aptaujas rezultātiem pašvaldības darba novērtējumam. R. Ragainis zināja nosaukt skaitļus, cik iedzīvotāji piedalījušies aptaujā no Salas un Sēlpils pagastiem, bet kā šo pagastu iedzīvotāji vērtēja pašvaldības darbu, neesot iespējams identificēt , kuras aptaujas anketas ir no Salas un Sēlpils pagastiem. Vai tiešām viņš domā, ka laukos dzīvo cilvēki, kuri ar galvu nedraudzējas ? Priekšsēdētāja vietnieks K.Stars vien piebilda, ka visur iedzīvotāji pieprasot ceļu  un ielu remontus. Vai tiešām pašvaldība kopumā neizvērtē prioritātes? Tad iznāk, ka nav nekādu cerību, ka Līkumos kādreiz malka tiks glabāta zem jumta, vai arī uzbūvēts Salas vidusskolas sporta laukums. Salas novads uzcēla divas malkas nojumes, bet Līkumos nepaspēja. 

Kā vienmēr savā elementā bija K.Stars - zina vai nezina, bet runā pārliecinoši. 

Atbildot uz jautājumu, kad tiks uzbūvēts sporta laukums Salas vidusskolai, jau trešo gadu pēc kārtas sūdzējās, cik sliktu un nepareizu projektu sporta laukumam izstrādājis Salas novads. Ja tas nav pa prātam tagadējam novadam, tas vēl nenozīmē, ka tas ir neatbilstošs skolas vajadzībām. Protams, ka par labu sporta laukumu jāmaksā dārgāk. Ja tagad novads tādu nevar atļauties, tad nevajag meklēt kašķi svešā pirtī. Trīs gadi ir pietiekošs laiks, lai veiktu pārprojektēšanas darbus. Salīdzinājumam Krustpils pils virtuves izmaksas  ir aptuveni tādas pašas kā Salas novada projektētajam skolas sporta laukumam. Lai izvēlētos šādu projektu, skolas ieinteresētie darbinieki kopā ar izpilddirektoru apskatīja vairākus sporta laukumus citās pašvaldībās. Arī toreizējie deputāti atbalstīja skolas vēlmi. Bet K.Stars tā arī neatbildēja uz jautājumu, kad tiks uzbūvēts skolai sporta laukums. Ģeniāla bija K.Stara informācija par to, ka Salas vidusskolā, kopš tās uzcelšanas 1981 gadā, nekas nav darīts. Tas man bija liels jaunums. Patiesības labad jāpiezīmē, ka skolu uzcēla 1974. gadā. Jau pirms manas stāšanās amatā skolai tika uzlikts slīpais jumts un nomainīti logi. Arī vecajai skolai nomainīts jumts. Tāpēc finansējumu klimatu finanšu instrumenta projektu konkursā Salas novads nesaņēma, jo skola nebija to kategorijā, kur logi gāzās ārā, bruka fasādes un jumti neveica savu funkciju. Skolas sporta zāle tika atjaunota, piesaistot ES finansējumu. Salas novads katru gadu pakāpeniski veica telpu remontu, atjaunoja un iekārtoja kabinetus, iegādājās datorus u. c. mācību līdzekļus un aprīkojumu. Katru gadu Salas novada ieguldījumi izglītībā gandrīz vienmēr bija vislielākie, salīdzinot ar pārējiem Jēkabpils novada bijušajiem lauku novadiem.

Sanāksmē K.Stars teica, ka 

Salas ciema attīrīšanas iekārtas esot nekam nederīgas. Taču Vides dienesta publiskajā problemātisko attīrīšanas iekārtu sarakstā tās nebija iekļautas. 

Salas novads ar CFLA finansiālu atbalstu Salas attīšanas iekārtas pārbūvēja 2012. gadā. Tika izbūvēts arī kanalizācijas vads  daļai privāto māju. Pieļauju, ka attīrīšanas iekārtām bija radušās kādas ekspluatācijas problēmas, kuras jānovērš, bet bagāts var darīt kā grib. Tagad tikai jāgaida, kad attīrīšanas iekārtas tiks pārbūvētas. 

Arī Salas novada realizētie , tā saucamie, DI projekti K. Staram nebija pa prātam un esot sagādājuši grūtības tagadējam novadam pabeigt. Atgādināšu, ka pirms to realizēšanas notika garas sarunas ar toreizējām tagadējā Jēkabpils novada pašvaldībām, ieskaitot Jēkabpils pilsētu un nonācām pie vienošanās, ka atelpas brīža pakalpojumi un ģimeniskai videi pietuvināto pakalpojumu no Salas novada pirks kaimiņu pašvaldības. Tāpēc šie projekti tika realizēti. Protams, ka šie pakalpojumi ir ļoti  grūti ieviešami dzīvē. Atceros, ka runājām par grupas dzīvokļu izbūvi. Piemēram, Salas novads šo pakalpojumu vēlējās pirkt no kaimiņiem. Krustpils novads domāja šo pakalpojumu attīstīt pansionātā Jaunāmuiža, bet projekta virzītāji vienā adresē otru sociālo pakalpojumu nepieļāva. Tāpēc nav saprotami publiski pārmetumi Salas novadam par realizētiem projektiem, izceļot gudro Krustpils novada rīcību, atsakoties no DI projektu realizācijas.

Pie reizes vēl gribu atgādināt K.Stara publiskos izteikumus, ka Salas novadā nebija neviena sagatavota projekta, netika remontētas ielas un ceļi. 

Joprojām tagadējais novads nav uzbūvējis Salas vidusskolai sporta laukumu, kuram ir izstrādāts tehniskais projekts. Mums tā bija prioritāte un mēģinājām startēt dažādos ES projektos. 

Par peripetijām ar Biržu skolas sporta laukumu jau rakstīju, un tagadējā pašvaldība gāja vieglāko ceļu un realizēja sākotnēji sagatavoto projektu par puses sporta laukuma atjaunošanu Biržos. Nepabeigts joprojām ir kanalizācijas ierīkošanas tehniskais projekts Sēlijas ciemā. Tāpēc nevaru piekrist K.Stara apgalvojumiem, jo fakti saka ko citu. Arī mēs kādreiz piedzīvojām apvienošanu, un bijām līdzīgā situācijā, kad  izstrādātajā projektā gribējās kaut ko pamainīt. Pamainījām un uzbūvējām. Nebija nekādu žēlabu trīs gadu gadu garumā. Jāpiebilst, ka ielas atjaunojām nelielos posmos, sakārtojām automašīnu stāvlaukumus pie daudzdzīvokļu mājām, atjaunojām Sakas tiltu un dambi ap Salu . Arī nelaimīgās laipas pār Sakas upi uzturējām kārtībā. Lauku ceļu programmā atjaunojām lauku ceļus 8,035 km garumā par aptuveni 0,8 miljoniem. Tā kā 

tagadējā Ābeļu ielas projekta finansiālais apjoms Salas novadam nav nekāds kosmoss. R.Ragainis teica, ka tas šogad esot vislielākais projekts lauku pagastos, bet nepateica, ka tas ir pirmais projekts, ko Jēkabpils  novads realizē no projektēšanas līdz būvniecībai Salas pagastā. 

Pirms reformas valdības vīri solīja, ka tikšot realizēti  lieli projekti. Būtu labi, ja tos realizētu tādos apjomos kā iepriekš. 2021. gadā pirms reformas Salas novads projektus realizēja 1,5 miljonu apmērā.

Tā nu tas dzīvē iekārtots, ka pateiktie vārdi aizspurdz pasaulē un tos nav iespējams nekādi atsaukt. No visa aprakstītā gribas secināt, ka 

vispirms parādiet paši, ka esiet spējīgi izdarīt labāk un  vairāk, bet pagaidām diemžēl ….

Ne jau ar nenogurstošu kādreizējā Salas novada kritizēšanu panāksiet Salas un Sēlpils pagastu iedzīvotāju uzticēšanos un piederības sajūtas izveidošanos Jēkabpils novadam. Vismaz manu uzticēšanos esiet pazaudējuši un piederības sajūtas Jēkabpils novadam man nav.  Tikai reāli paveiktais, cieņpilna un vienāda attieksme pret darbiniekiem, iestāžu vadītājiem, laikus sniegtas atbildes uz iedzīvotāju iesniegumiem (ja tās vispār tiek sniegtas), godīgas sarunas par problēmām būs tagadējās domes darba vērtējums nākošajās vēlēšanās, kurām cītīgi jau sākuši gatavoties spices vīri.

Irēna Sproģe, bijusī Salas novada domes priekšsēdētāja

Komentāri (0-10/18)

 • Bozei
  13.05.2024 16:55
  Jūs laikam pat sliktākajos murgos nevarat pieņemt tādu variantu, ka krēsls Sproģes kundzei gana mīksts ir mājās un ka var vienkārši rūpēt vieta, kur cilvēks dzīvo?! Ka gribas justies labi savā ciemā, zināt, ka pārvaldnieks ir zināms cilvēks, kas patiešām izprot vietējo vajadzības un ka novada vadība nevis kuļ tukšus salmus katrā tikšanās reizē un smagi svīst, jo baidās no iedzīvotāju jautājumiem, bet ir darījuši darbu pēc labākās sirdsapziņas. Pašlaik ir tā, ka publiskajā telpā Stars un Co sūdzas par iepriekšējo Salas vadību, kas ir ārkārtīgi nekorekti un profesionālis NEKAD tā nedarīs, bet savu darbu, ko nosaukt, jau īsti nav. Šī novada dome ir tāds puišeļu bars, bet kur ir darītāji???
  P.S. Kur Bozes k-gs/k-dze ir mācījies latviešu valodu (tādu interpunkcijas zināšanu vakuumu sen nav gadījies redzēt:)) ?
 • Rezumē
  10.05.2024 15:05
  Nupat nesen izbraucu cauri Pils rajonam. Esmu šokā, cik slinki cilvēki tur dzīvo! Pat nevienas puķītes, ne apstādījuma, ne ērta sola, kur apsēsties, atpūsties neredzēju. Un pašvaldība nav ne par gramu labāka! Kādas tur ir ielas, ietves, celiņi. Drausmas,kā tur izskatās! Kādā vidē tur cilvēki dzīvo??? Un turpat ir pils, kur miljonus grūž iekšā!!! Ei, jūs tur visi! Kā jūs tur dzīvojiet!? Kur skatās pašvaldība!??
 • Par vienlīdzību!
  10.05.2024 09:13
  Salas novadā viss plūda uz Salu - Sēlpilī visu likvidēja. Nekas nav mainījies ar Jēkabpils novada izveidi - cilvēkiem ikdienai nekas neveidojas. Sēlpilī plaukst Zvejnieklīcis, Zasā Zasas parks, Rubeņos arī parks. Vietējie iedzīvotāji Zvejnieklīci apmeklē ĻOTI reti, tas ir atpūtniekiem, tūristiem. Un ko tur darīt, ja nu vienīgi Daugavas svētki, kad aktivitātes visiem. Vasarās bieži dzirdu mūziku - atkal kāds noīrējis šo placi, bet tas nav vietējiem, atkal kāds korporatīvs pasākums. Vietējiem atvēlēts vien simtlatnieku programmā novākt atkritumus. "Pārvaldnieks" sēlpiliešiem tik pat tālu kā Brisele, nebiju viņu vairāku gadu garumā redzējusi. Nu labi, neredzu ikdienā, jo sēž savā tronī Salā, bet tas, ka nav apmeklējis ne Daugavas svētkus, ne traktoru parādes, ne kultūras pasākumus, kur tikties ar cilvēkiem, tas ir nožēlojami, pat noziedzīgi, ja tu te saņem algu! Vispār Irēnai taisnība, kad kritizē un Irēna nav man draudzene.
 • Rasma
  10.05.2024 08:38
  Jautājums!:
  Par ko šī vadība saņem algas, ja viņi nestrādā??? Nitišs tik daudz samaksā nodokļos, a kur tā nauda paliek, a? Lai vadībai nodrošinātu greznu dzīvi un nekas nav jādara? A priekš iedzīvotājiem naudas nav! Kur tauta skatās, ka jūs šitādus savēlat, a? Ir jums smadzenes vai nav?
  No visiem nodokļiem pašvaldībai paliek tikai NĪN un laikam 70% IIN. Un tas ir ļoti maz.
 • Jopcik
  09.05.2024 21:02
  Priekš vadības algām un iegribām nauda atrodas, bet priekš tautas naudas nav! Kā tā?
 • Tija
  09.05.2024 17:00
  Tur:
  Kārli! Esi pamatoti sadevis publiski pa D….. dāmai!!! BEIDZOT!
  Ar meliem neko nevar sadot !
 • Tur
  09.05.2024 16:10
  Kārli! Esi pamatoti sadevis publiski pa D….. dāmai!!! BEIDZOT!
 • Runcis
  09.05.2024 15:55
  Visiem tà patìk stars, ka domei vajadzetu viñu paaugstinat amatà par peramo zènu un pießķirt atbilstoßu piemaksu par katru izciesto pèrienu. Balsojam, kurß par.???!
 • Bozei
  09.05.2024 14:11
  Ragaini, tu raki ar ekskavatoru ledu uz Daugavas, tu stiepi maisus uz dambja, lai Daugava neapplūstu? Skraidīji un pozējies pie ledus krāvumiem! Cik māju applūda, lauku, pļavu, ceļu. Miljonus vajag, lai to visu kompensetu un atjaunotu! Tikai muti virināt, i tad nenorunās runas kā inteliģents , gudrs cilvēks!
 • Boze
  09.05.2024 14:03
  Manā komentārā vārda "skaistās" vietā jālasa "Skostas".
12

Atstājiet komentāru