2022.gada 6. oktobris

Monika, Zilga, Zilgma

Sākas projekts „Es ar savu nāburdziņu!”

Sākas projekts „Es ar savu nāburdziņu!”

Projekta iesniedzēji:  Laimdota Kancāne un Laila Malceniece
 
 
Rīgas ielas 237. namā, Jēkabpilī sev mājvietu atraduši veci, vientuļi cilvēki, mammas ar bērniem, kas iemitināti 1.stāva sociālajos dzīvokļos un Ģimenes atbalsta centra klienti, kas apdzīvo nama 2.stāvu. Ikdienas steidzīgais ritms katru aizved savās gaitās un laika kopīgām sarunām, atbalstam, uzmundrinājumam parasti atliek pavisam maz.
 
 
Kalifornijā, ASV veikti apjomīgi pētījumi pierādījuši, ka vāji socializētiem cilvēkiem, personām, kurām nav apmierināta piederības sajūta un iespējas saņemt emocionālu atbalstu, pasliktinās veselība, samazinās mūža ilgums. Droša sociālā atbalsta tīkla un piederības sajūtas zaudēšana padara cilvēku uzņēmīgāku pret slimībām, vājina imunitāti. Ekseteras universitātes sociālie psihologi pierādījuši, ka vienas no labākajām pieejamajām zālēm ir cilvēka līdzdalība un piederība dažādām sociālajām grupām. Cilvēks jau izsenis bijusi sociāla būtne, kam nav piemērota dzīve vientulībā, izolētībā.
 
 

Ņemot vērā minētos faktorus, vēlamies ar projekta palīdzību veicināt šīs mājas iedzīvotāju savstarpējo iepazīšanos, iespēju sadarboties un gūt piederības sajūtu, kā arī informēsim mērķa grupu par iespēju iekļauties nevalstiskā sektora darbībā atbilstoši savām interesēm, tādejādi uzlabojot savu, savas mājas un pilsētas dzīves kvalitāti.
 

Projektā plānoti 2 kopīgi mājas iemītniekus vienojoši pasākumi.
 

Pirmais pasākums būs iepazīšanās pie tējas tases, kas notiks dārza lapenē. Šī pasākuma laikā mājas iemītniekiem būs iespēja uzzināt ne tikai savu kaimiņu vārdu, bet arī uzzināt par viņiem ko vairāk – hobiju, vaļasprieku u.c. Lai veicinātu savstarpējo sadarbību un atbalstu, mājas iedzīvotāji tiks aicināti piedalīties kopīgā mājas košumdārza ierīkošanā, kura izveidē padomus sniegs profesionāla dārzniece. Dalībnieki vienosies par savstarpēju pienākumu sadali dārza augsnes un stādu sagatavošanai, ņemot vērā sadarbības un atbalsta principu.
 

Otrais kopīgais pasākums tiks uzsākts ar košumkrūmu stādīšanu un ieziemošanu iepriekš sagatavotā augsnē. Pēc labi padarīta darba dalībniekiem paredzēta kopēja maltīte un sarunas, lai novērtētu padarīto un stiprinātu uzsākto iepazīšanos. Kopīgajā sadraudzības pasākumā plānojam lūgt piedalīties NVO resursu centra vadītāju un kādu no senioru NVO pārstāvjiem, ar mērķi, iegūt informāciju par senioru aktivitātēm pilsētā un iesaistīšanās iespējām.
 
 
Nepieciešamais finansējuma apjoms: EUR 400
 

Finansējums tiks izlietots:

1) saliedēšanas pasākuma dalībnieku ēdināšanai;
2) daiļdārznieces konsultācija;
3) košumkrūmu iegāde.
Projekta realizācijas laiks: 2014. gada 1. oktobris līdz 30. novembris
Publicitāte: informācijas par projekta norisi tiks ievietota laikrakstos: „Brīvā Daugava", „Jēkabpils Vēstnesis", „Jaunais Vēstnesis", „Ceturtdiena" un video sižets „Vidusdaugavas TV"
 
Kontakttālrunis:
L.Kancāne 26410346
L. Malceniece 26351750

Atstājiet komentāru