2023.gada 2. februāris

Sonora, Spīdola

Jēkabpils Radio1 Jēkabpils novada ziņas 2014. gada 23. oktobrī

Jēkabpils Radio1 Jēkabpils novada ziņas 2014. gada 23. oktobrī

6. oktobrī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs nodaļa Rubeņu pamatskolas skolēniem organizēja izbraukuma semināru uz Ilūkstes novadu. Piedalījās 6. –9.klašu skolēni. Brauciena laikā semināristi apskatīja Subates pagasta SIA „Dunduru pļavas", kas nodarbojas ar briežkopību, rapša pirmapstrādes un eļļas ražotni LPKS „Sēlijas āres" un viesu māju „Pie torņa" Ilūkstē. Izbraukums noslēdzās ar Bebrenes profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu.
 
11. oktobrī notika pašdarbnieku un amatnieku festivāls "No Miķeļiem līdz Mārtiņiem". Svētkiem bija divas galvenās vadlīnijas - amatniecība un tautas māksla. Tajos tika uzņemti viesi no Jelgavas novada, apmeklēta amatnieku darbu izstāde galerijā Mans's. Notika amatnieku apmācība. Bet vakarā svētku dalībnieki pulcējās Kalna pagasta kultūras namā, kur notika koncerts, uzstājoties kapelai „Kreicburgas ziķeri" un tautas mākslas kolektīvi.
 
Jēkabpils novada jaunieši guvuši panākumus konkursā „Laukiem būt!", kas norisinājās 9. oktobrī Aizkrauklē. Konkursā piedalījās Baiba Jansone un Mārtiņš Līcis. Jansone ieguva pirmo vietu, aizstāvot savu biznesa plānu „Austuves izveide. Austu izstrādājumu darināšana un tirdzniecība". Līcis jau ir uzsācis savu uzņēmējdarbību un savā kategorijā ieguva otro vietu, piedaloties ar plānu „Cirvju un veseru kātu ražošana''.
 
Turpinām ziņas
 
9. oktobrī Zasas vidusskolas skolotāji un tehniskie darbinieku devās ekskursijā uz Lietuvu, Rokišķiem. Ekskursija bija pieredzes apmaiņa ar Rokišķu ģimnāzijas kolēģiem un Skolotāju dienas un skolas 75 gadu jubilejas svētku izbraukums. Apciemojuma laikā skolotāji iepazinās ar skolas vidi, stundu pasniegšanu, kā tajās tiek izmantotas tehnoloģijas. Tāpat skolotāji redzēja sieru ražotni, lielāko uzņēmumu Baltijas valstīs, kur nonāk Jēkabpils piena kombināta piens. Rokišķu muižas muzejā baudījām siera programmā
 
8. oktobrī Ābeļu pamatskolā viesojās mājturības un tehnoloģiju skolotāji no novadu un pilsētas skolām. Skolotāja Gunta Bičole iepazīstināja ar skolu, rādīja prezentācijas par skolas vēsturi un skolā notiek pasākumiem. Tika pārrunāta mājturības aktualitātes. Viesi tikās arī ar pagasta „Ābeļzieda" rokdarbniecēm.
 
Un vēl
 
28. oktobrī, otrdien, plkst.14.00 Rubenes kultūras namā sadarbībā ar Rubeņu bibliotēku notiks tematisks pasākums Zaptes balle. Programmā: prezentācija „ Ievārījumu veidi", praktiska nodarbība, kur piedalās Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas ēdināšanas pakalpojumu specialitātes 3.kursa audzēkņi un skolotāja Olga Dogžina. Noslēgumā konkurss- degustācija „ Mana zapte". Ieeja uz pasākumu- zaptes burciņa. Līdzi jāņem savs iecienītākais ievārījums un recepte.

Atstājiet komentāru