2023.gada 8. februāris

Aldona, Česlavs

Jēkabpils Radio1 Salas novada ziņas 2014. gada 24. oktobrī

Jēkabpils Radio1 Salas novada ziņas 2014. gada 24. oktobrī

16. novembrī plkst.20.00 Salas novada Sēlpils kultūras namā notiks Latvijas Republikas 96. gadadienai veltīts svētku koncerts. Tajā uzstāsies Sēlpils amatiermākslas kolektīvi un Agitas Ikaunieces „Jasmīnas koris" no Rīgas, soliste Ieva Parša, ģitārists Mārcis Auziņš un pianists Raimonds Macats. Plkst.22. – Svētku balle.
 
1.oktobrī Salas kultūras namā norisinājās Senioru balle „Zelts sirdī – sudrabs matos". Šogad kultūras nams bija parūpējies par plašu Senioru balles programmu. Tajā ietilpa pašdarbības kolektīvu uzstāšanās - Sēlpils kultūras nama deju kopa „Omes un Voldemārs"; Biržu Tautas nama līnījdeju grupa „Domubiedri", Jēkabpils Tautas nama Eiropas deju kolektīvs „Daugavietes'', latviešu estrādes mūzikas leģendas Viktora Lapčenoka koncerts, gan Ērika Gruzniņa spēlētie danči.
 
8. oktobrī norisinājās Senioru erudīcijas vakars. Tajā seniori kopā ar Salas novada jauniešu domes pārstāvjiem gaisotnē dzerot tēju atbildēja uz āķīgiem jautājumiem, pārbaudīja zināšanas latviešu mūzikas lauciņā un spēlēja vārdu spēli „Alias". 31. oktobrī plkst. 13:00 paredzētas Sporta spēles senioriem Salas vidusskolas sporta zālē. Par vieglām sportiskām aktivitātēm parūpēsies Salas novada sporta organizators Pēteris Krastiņš un Salas kultūras nama darbinieki.
 
Turpinām ziņas
 
Oktobra sākumā Salā notika Salas vidusskolas jauniešu un Salas novada domes deputātu tikšanās neformālā gaisotnē "Kafija ar politiķiem". Abas puses kopīgi diskutēja par tādām tēmām kā līdzdalība, brīvais laiks un jauniešu nodarbinātība. Tā ir metode, kas radīta Zviedrijā līdzdalības metode, kuras mērķis ir pārdomātā un patīkamā vidē abām iesaistītajām pusēm dot iespēju satikties, iepazīties un pārrunāt jauniešiem aktuālus jautājumus.
 
Arī šogad Nīderlandes fonds KNHM kopā ar novadu pašvaldībām finansēja Aknīstes un Salas novadu iedzīvotāju ideju projektus. No tiem pilnībā vai daļēji finansēti tika deviņi – 4 Salas novadā un 5 Aknīstes novadā. Salas novadā izveidots bērnu rotaļu laukums Salā, papildināts un uzlabots rotaļu laukums Sēlpilī, Biržu Tautas namam iegādāta apskaņošanas tehnika un izgatavots tērpu aksesuāru komplekts pašdarbnieku kopai „Omes un Voldemārs" Sēlpilī. 2.oktobrī notika projektu vērtēšanas žūrijas izvērtēšanas brauciens uz katru īstenoto projekta vietu.
 
Un vēl
 
Trešdien, 8. oktobrī Salas vidusskolas sākumskolas zālē notika diskusija neformālā gaisotnē "Saldējums ar lielajiem". Bērni uzdeva jautājumus, ierosināja savas idejas. Piemēram, jauns skatu tornis, lai naktī varētu pētīt zvaigznes, parks ar strūklaku, jautrības centrs, panorāmas rats un citas idejas. Diskusija ir biedrības "NEXT" Latvijā adaptēta metode, neformāla dialoga veidošanai starp bērniem un lēmumu pieņēmējiem. Šīs metodes pirmsākumi meklējami Vestervikas pilsētā Zviedrijā.

Atstājiet komentāru