2021.gada 23. septembris

Vanda, Veneranda, Venija

Jēkabpils Radio1 Krustpils novada ziņas 2021.gada 6.aprīlī

Jēkabpils Radio1 Krustpils novada ziņas 2021.gada 6.aprīlī

Radio1 Krustpils novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Krustpils novada pašvaldība nolēmusi pērnā gada 17.novembra pasākumu, kurā katru gadu tiek apbalvoti pašvaldības iedzīvotāji ar Goda rakstiem un Atzinības rakstiem, pārlikt uz šī gada maiju, taču ne kā pasākumu klātienē. Plānots, ka katrs apbalvojamais pateicību par ieguldījumu un to, ka veicinājuši Krustpils novada atpazīstamību, izaugsmi, uzņēmējdarbību un cilvēku labklājību, saņems individuāli maija sākumā. 

Krustpils novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Spunģēni - Daugavieši” iegādājusies mini ekskavatoru, lai nodrošinātu veicamo darbu mobilitāti un paplašinātu darbu apjomu, kā arī spētu sniegt ārpakalpojumu – tranšeju rakšanu kabeļu un cauruļvadu ierīkošanai, kā arī citus celtniecības darbus. Divas tehnikas vienības plāno iegādāties arī Krustpils novada pašvaldība, lai nodrošinātu sakoptus veloceliņus Spuņģēnos un Zīlānos visās sezonās, kā arī lai veiktu citus saimnieciskos darbus.

Turpinām ziņas


Projektu jomā Krustpils novada pašvaldība realizē projektu “Ciemu ielu seguma uzlabošana Krustpils novadā”. Projektā notiks ielu seguma uzlabošana visos novada pagastos – uzlabotu pamatu un klājumu iegūs Liepu un Māras iela Atašienē, Robežu ielas posms Mežārē, Sarmas un Dārzupītes iela Zīlānos, Neretas iela Vīpē un Līvānu iela Spunģēnos. Finansējums projektam plānots no pašvaldības budžeta, izmantojot iespēju ņemt aizņēmumu Valsts kasē 400 tūkstoši eiro kā pašvaldības 2021.gada prioritārajam projektam un daļu līdzekļu iegūstot pašvaldības īpašumu atsavināšanas procesā. Visiem objektiem ir izstrādāta būvniecības dokumentācija un šobrīd vēl norit būvdarbu iepirkumi, kuru rezultātā tiks noskaidroti būvdarbu veicēji un precīza projekta īstenošanai nepieciešamā summa, tomēr jau šobrīd ir zināms, ka visu izmaksu kopējā summa pārsniegs 600 tūkstoši eiro.

Krustpils novada pašvaldība informē, ka šajā mācību gadā turpinās Eiropas Sociālā fonda un Valsts Izglītības satura centra projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Dalību projektā otrajā semestrī turpināja divas Krustpils novada izglītības iestādes – Krustpils un Sūnu pamatskolas. No šī gada februāra bija iespēja pieprasīt papildus finansējumu atbalsta sniegšanai skolēniem ārkārtas situācijā gan jau pašreiz projektā esošajām skolām, gan novada skolām, kas vēl nebija iesaistītas projektā. Tā rezultātā tika pieprasīts un piešķirts finansējums Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolai pedagoga palīga STEM jeb mācību veida, kura pamatā ir ideja par izglītošanu četrās specifiskās disciplīnās: zinātnē, tehnoloģijās, inženierzinātnēs un matemātikā, kā arī multidisciplinārajā jomā darba apmaksai 0,25 slodzes apmērā. 

Pedagoga palīgs šajā izglītības iestādē var sniegt atbalstu 1.-4.klašu skolēniem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā STEM jomā (matemātika, dabaszinības, datorika) un multidisciplinārajā jomā (valodas, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas u.c. mācību priekšmetos).    Savukārt Krustpils pamatskolas pedagoga palīga slodze tika palielināta par 0,3 slodzēm līdz mācību gada noslēgumam. Sūnu pamatskola turpina pedagoga palīga darbu līdzšinējā finansējuma un slodzes apmērā. Projekta otrais plānošanas periods noslēgsies 31.maijā un tad tiks izvērtēti ieguvumi un sniegtā atbalsta kvalitāte.

Un vēl

No 31.marta pašvaldībā atsākušās vingrošanas nodarbības pieaugušajiem “Kustības prieks” Kūku pagastā, svaigā gaisā, brīvdabas estrādē “Mārdadzis”. Nodarbības notiek trešdienās -  7., 14., 21. un 28.aprīlī – pulksten 18. Pieteikšanās uz nodarbību ir obligāta, jo vietu skaits ir ierobežots. Pieteikties var zvanot pa tālruni 26862244. Vingrošanas nodarbības notiek Eiropas Sociālā fonda projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem”.

Atstājiet komentāru