2021.gada 23. septembris

Vanda, Veneranda, Venija

Jēkabpils Radio1 Jēkabpils novada ziņas 2021.gada 15.aprīlī

Jēkabpils Radio1 Jēkabpils novada ziņas 2021.gada 15.aprīlī

Radio1 Jēkabpils novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Jēkabpils novadā noslēgusies 2021. gada NVO un Iedzīvotāju grupu iniciatīvu konkursa pieteikumu izvērtēšana. Kopā tika saņemti 13 projektu pieteikumi, 10 no nevalstiskajām organizācijām, 3 no iedzīvotāju grupām. Kopējā no pašvaldības pieprasītā finansējuma summa sastādīja 12 tūkstoši 271 eiro. Konkursa mērķiem šogad bija atvēlēti 7 tūkstoši eiro, tādēļ nebija iespējams atbalstīt visus projektus, un daļai nācās piešķirt nedaudz samazinātu finansējumu. Viens projekts netika skatīts, jo neatbilda konkursa nolikuma prasībām. Rezultātā atbalstīti 9 projekti. Plašāk par atbalstītajiem projektiem lasiet Jēkabpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē jekabpilsnovads.lv. 

Globālās pandēmijas laikā vistiešāko ietekmi jūt kultūras nozare. Ir ierobežota iespēja plānot un organizēt pasākumus. Šajos apstākļos rodas jaunas radošas idejas, tiek pilnveidoti jau par tradīcijām esoši kultūras un tūrisma pasākumi. Pamatojoties uz Zemgales Plānošanas reģiona izsludināto projektu konkursu “Latvijas Valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Zemgales kultūras programma 2021”, Jēkabpils novada pašvaldība ir iesniegusi trīs projektu idejas.

Projekts “Zasas muižas parka svētki: Leģendu nakts”. Projektā Jēkabpils novada Zasas pagastā tiks īstenota viena no Zasas muižas parka svētku aktivitātēm “Leģendu naktis”. Tiks izveidots Zasas muižas parka buklets, kā arī 3 vakaru garumā caur skaņu un gaismas spēlēm parka apmeklētājiem tiks izstāstīts leģendām apvītā Zasas muižas parka stāsts. Plānotās kopējās projekta izmaksas 12 tūkstoši 943 eiro, no kurām Valsts kultūrkapitāla fonda un AS “Latvijas Valsts meži” finansējums ir 10 tūkstoši un Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējums 2 tūkstoši 943 eiro.  Projekta vadītāja – Laura Aišpure.

Projekts “Sēlija – viena no Zemgales pērlēm”. Balstoties uz pozitīvo iepriekšējā gada pieredzi, projektā vēsturiskā Sēlijas novada teritorijā tiks turpināta tradīcija organizēt tūrisma ralliju, kura dalībniekiem būs iespēja izzināt Sēlijas kultūrvēsturiskās vērtības un vietas, liekot uzsvaru uz seno amatu prasmēm, ainaviskajiem un arhitektūras pieminekļiem. Plānotās kopējās projekta izmaksas 7 tūkstoši 302 eiro, no kurām Valsts kultūrkapitāla fonda un AS “Latvijas Valsts meži” finansējums ir 5 tūkstoši 202 eiro un Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējums 2 tūkstoši 100 eiro. Projekta vadītāja – Inta Tolmane.

Projekts “Sēļi un latgaļi sasaucas Zemgalē”. Projekta mērķis – Zemgales, Sēlijas tradicionālās kultūras un kultūras mantojuma vērtību saglabāšana un popularizēšana mijiedarbībā ar Latgales reģiona tradīcijām. Projekts ir reģionālas nozīmes, tas sniegs ieguldījumu Latvijas kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā. Projektā notiks Daugavas krastu – Latgales un Sēlijas – sadziedāšanās pasākums Dunavas pārceltuves teritorijā. Realizējot projektu, taps unikāla mūzikas koncertprogramma, tiks piesaistīti Latvijas mēroga mūzikas profesionāļi. Plānotās kopējās projekta izmaksas 3 tūkstoši 752 eiro, no kurām Valsts kultūrkapitāla fonda un AS “Latvijas Valsts meži” finansējums ir 2 tūkstoši 698 eiro un Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējums tūkstoš 54 eiro. Projekta vadītāja – Līva Stašule.

Turpinām ziņas

Jēkabpils novada jaunieši tiek aicināti sakopt savu apkārtni un iesaistīt aktivitātē “LIELĀ – MAZĀ TALKA” arī ģimeni  - līdz 2 mājsaimniecībām un līdz 10 cilvēkiem! No 10. līdz 26. aprīlim iemūžinot savu darbu un sūtot foto uz jl@jekabpilsnovads.lv , vai publicējot sociālajos tīklos, likot tēmturi #lielāmazātalka un atzīmējot pie ieraksta @jekabpilsnovadajauniesi Facebook vai Instagram lapu.

Lai arī pagastu skatēs par Jēkabpils novada kapsētu labo sakoptību dzird atsauksmes gan no vietējiem iedzīvotājiem, gan tā viesiem, tomēr joprojām nākas novērot situācijas kad, kopjot kapu kopiņas, atkritumi tiek izmesti kā pagadās. Pagastu pārvaldes aicina rūpīgi izlasīt pie kapiem uzstādītās atkritumu šķirošanas norādes – ko drīkst vai nedrīkst mest konteineros, un kas izmetams atsevišķi. Tāpat pagastu pārvaldes priecātos, ja iedzīvotāji, kopjot savu tuvinieku atdusas vietu, sakoptu arī līdzās esošo taciņu vai gadiem nekoptu kapu kopiņu vai arī plašāku kapu teritoriju. Ja vēl nav izlemts, ko šogad sakopt Lielās Talkas dienā, tad šī ir lieliska iespēja kopīgiem spēkiem sakopt novada kapsētas.

Un vēl

Ābeļu pamatskolas, Aknīstes vidusskolas, Zasas vidusskolas, Rubeņu pamatskolas un Dignājas pamatskolas skolēnu vecākiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties interaktīvā lekcijā “Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā” Lekcija platformā ZOOM tiešsaistē sāksies 20.aprīlī pulksten sešos vakarā. Tiešsaistes adrese mērķauditorijai tiks nosūtīta E-klasē. Pasākums notiek projektā “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” . Tā mērķis ir piedāvāt vecākiem praktiskas metodes un padomus atbalsta sniegšanā pusaudžiem veiksmīgas karjeras veidošanā. Plašāka informācija Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā.

Atstājiet komentāru