2021.gada 23. septembris

Vanda, Veneranda, Venija

Jēkabpils Radio1 Riebiņu novada ziņas 2021. gada 16.aprīlī

Jēkabpils Radio1 Riebiņu novada ziņas 2021. gada 16.aprīlī

Radio1 Riebiņu novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Šogad visas Latvijas pašvaldības atbalsta Lielo Talku, kas startēs 24. aprīlī plkst. 9.00 visā Latvijas teritorijā. Tāpat kā pērn, arī šogad jāņem vērā visi drošības priekšnosacījumi, kas būs aktuāli uz Lielās Talkas norises brīdi, taču Riebiņu novada dome aicina visus, kuri vēlas un var doties uz talku. Visi SOLO talkotāji no 19. līdz 24. aprīlim varēs saņemt savu īpašo talkas maisu veikalos "Maxima", veicot simbolisku pirkumu vismaz 10 centu apmērā. Jāņem vēra, ka maisu skaits ir ierobežots. Un pats galvenais nosacījums – jānogādā maiss ar savāktajiem atkritumiem kādā no tuvākajām oficiāli reģistrētajā atkritumu savākšanas talkas vietām.

Oficiāli reģistrētās atkritumu savākšanas talkas vietas Riebiņu novadā: Lielceļa Rudzāti – Stirniene posms Aizpurieši – Kassalieši un meža ceļš Aizpurieši – Vilciņi. Sīļukalna pagasta teritoriālā pārvalde. Galēnu pagasta Mičuļevkas pietura. Galēnu pagasta teritoriālā pārvalde.
Silajāņu pagasta Kotļerova. Silajāņu pagasta teritoriālā pārvalde. Pie MJIC “Pakāpieni” Riebiņos. Riebiņu parks. Riebiņu kapsēta. Gailīšu kapsēta. Un visbeidzot - Aglonas stacija (aiz bibliotēkas). Jebkuru neskaidrību gadījumā zvanīt Lielās Talkas koordinatoram Riebiņu novadā – Rolandam Naglim  - mob. 26173320 vai pagastu teritoriālo pārvalžu vadītājiem. 

Riebiņu novada Domes sēdē tika skatīts jautājums par Riebiņu novada domei piešķirtās dotācijas  Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanai un seku novēršanas pasākumu īstenošanai sadali. Jau ziņots, ka janvārī ar Ministru kabineta rīkojumu tika piešķirts finansējums 5 miljoni eiro, lai Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu īstenošanai nodrošinātu vienreizējas papildu dotācijas piešķiršanu pašvaldībām, kurām izlīdzinātie ieņēmumi ir vismaz par 10% zemāki salīdzinājumā ar vidējiem izlīdzinātiem ieņēmumiem valstī un bezdarba līmenis ir augstāks par vidējo valstī. No piešķirtajiem līdzekļiem 4 miljoni 370 tūkstoši 404 jeb 87,4% tika paredzēti Latgales pašvaldībām, tajā skaitā Riebiņu novadam –158 tūkstoši 791 eiro.

Novada domes deputāti nolēma novirzīt valsts budžeta dotāciju COVID 19 krīzes pārvarēšanai 158 tūkstoši 791 eiro apgaismojuma ierīkošanai Sīļukalna ciemata Latgales ielā; projektēšanas darbiem Dravnieku pamatskolas pārveidošanai par sociālo māju, pārbūves darbu uzsākšanai; Galēnu ģimenes ārsta prakses pieejamības nodrošināšanai un Riebiņu kultūras centra apgaismojuma un aizkaru nomaiņai. Tāpat nolemts paredzēt rezervi neparedzētajiem izdevumiem COVID-19 krīzes pārvarēšanai 20 tūkstoši eiro.

Turpinām ziņas

Riebiņu novada dome vēlas saņemt valsts budžeta aizņēmumu prioritāram investīciju projektam, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, ar maksimālo aizņēmumu summu 400 tūkstoši eiro. Domes sēdē tika pieņemts lēmums iesniegt apvienojamo Preiļu, Vārkavas, Aglonas un Riebiņu pašvaldības finanšu komisijai saskaņojuma saņemšanai un lūgt atbalstīt ilgtermiņa saistību uzņemšanos un Riebiņu novada projekta “Atpūtas vietu izveide pie Jašas, Eikša, Salmeja un Bicānu ezeriem Rušonas pagastā Riebiņu novadā”  iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Tāpat pieņemts lēmums ņemt aizņēmumu iepriekš minētā projekta realizācijai. 

Riebiņu novada dome kopš 2017. gada īstenojusi projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā”, kura mērķis ir organizēt veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumus visiem Riebiņu novada iedzīvotājiem. Projekta kopējās izmaksas - 116 tūkstoši 432 eiro. 2020. gada oktobrī tika uzsāktas fizisko aktivitāšu nodarbības Riebiņu novadā. Taču, no pērnā gada oktobra vidus šīs aktivitātes netika īstenotas, ņemot vērā ārkārtas situāciju un epidemioloģisko situāciju valstī. Līdz ar to aktivitātes projektā uz laiku tika apturētas. Bet no šī gada marta beigām ir atsākušās fizisko aktivitāšu nodarbības, kuras notiek ārā, ievērojot visus noteikumus. 

Riebiņu novadā aprīlī un maijā paredzētas ikgadējās traktortehnikas skates. Tās notiks - 21. aprīlī un 21.maijā – Aglonas stacijā un Kastīrē, 29.aprīlī un 20.maijā Galēnos un Lomos, 6.maijā - Riebiņos, Silajāņos, Pieniņos un Gaiļmuižā. 8.maijā -  Stabulniekos un Dravniekos, savukārt 13.maijā- Stikānos un Brokās. Uz skati jābūt traktortehnikai un sekojošiem dokumentiem: Traktortehnikas reģistrācijas apliecībai, Attiecīgās kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai  un spēkā esoša obligātā civiltiesiskās apdrošināšanas polise. Samaksa par pakalpojumu veicama tikai ar maksājuma kartēm. Uzziņas pa telefonu 28621858. 

Ik gadu pašvaldību apvienība “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” organizē pašvaldību Mazo grantu projektu pasākumu, kurā tiek sumināti un apbalvoti labākie projektu īstenotāji – Latvijas iedzīvotāji, kuri rakstījuši un īstenojuši pašvaldību līdzfinansētos projektus savas dzīves vides uzlabošanai, ieguldot brīvprātīgo darbu. No Riebiņu novada Mazo grantu 2020 īstenotajiem projektiem apbalvošanai tika izvirzīts Galēnu pagasta iniciatīvas grupas (IG) “Kaimiņi” projekts “Priecājies un spēlējies kopā ar draugu”, cīnoties par 1., 2. vai 3. vietu Latgales reģionā.  Pēc reģionālo koordinatoru vērtēšanas, Galēnu pagasta iniciatīvas grupa “Kaimiņi” ar projektu “Priecājies un spēlējies kopā ar draugu” ieguva 1. vietu Latgales reģionā, iegūstot balvu – 500 eiro.

Un vēl

Riebiņu novada Klientu apkalpošanas centrs aicina vizīti pieteikt telefoniski. Lai saņemtu valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra pakalpojumus, iedzīvotāji tiek aicināti sazināties un pieteikt savu vizīti iepriekš, zvanot uz klientu apkalpošanas centru pa tālruni 22417265. 

Atstājiet komentāru