2021.gada 23. septembris

Vanda, Veneranda, Venija

Jēkabpils radio1 Krustpils novada ziņas 2021.gada 20.aprīlī

Jēkabpils radio1 Krustpils novada ziņas 2021.gada 20.aprīlī

Radio1 Krustpils novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Krustpils novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā nevalstiskajām organizācijām 2021. gadā piedalījās 12 biedrības. Kopumā no 16 iesniegtajiem projektiem, tika daļēji vai pilnībā atbalstīti 10 projekti, ar kuru iesniedzējiem tuvākajā laikā tiks slēgti līgumi par projektu realizēšanu. Kopējā projektu pieprasītā finansējuma summa bija  15 tūkstoši 901 eiro.  Projekta aktivitātēm jā¬notiek Krustpils novada teritorijā un ieguvējiem no pro¬jekta rezultātiem jābūt no¬vada iedzīvotājiem. Novada nevalstiskās organizācijas savu projektu realizēšanai no pašvaldības, atbilstoši nolikumam, varēja pieprasīt finansiālu atbalstu ne vairāk kā tūkstos 200 eiro. 

Krustpils novada pašvaldības Nevalstisko organizāciju atbalsta izvērtēšanas komisija izvērtēja iesniegtos projektu pieteikumus un nolēma piešķirt finansējumu šādiem projektiem:

Disku golfs Krustpils novadā – projektā plānots iegādāties disku golfa inventāru. Kad situācija valstī uzlabosies, plānots rīkot arī dažādus pasaķumus, sacensības. Projektā iegādātais inventārs  - četri specializētie grozi un 10 diski -  paredzēti sabiedriskai lietošanai. Ikdienā – Kūku ciemā, pēc pieprasījuma – Krustpils novada pasākumos.

Iepazīsti ziemojošos putnus Krustpils novadā – projekts paredz praktisko iemaņu putnu būru gatavošanā apgūšanu, kā arī putnu vērošanas un atpazīšanas prasmju pilnveidošanu. Projektā paredzētas šādas aktivitātes – putnu barotavu sagatavju iegāde, lielās putnu barotavas iegāde un uzstādīšana, lielās putnu barotavas videosistēmas piegāde un uzstādīšana, kā arī putnu barotavu izgatavošanas darbnīca un lielās putnu barotavas pieslēgšana režīmam tiešsaistē.

Pētera Viļumsona steļļu iespēju izmantošana apģērbu audumos – 2019.gadā biedrība “Vīpes stils” realizēja projektu “Pētera Viļumsona steļļu iegāde un iedzīvināšana”, kurā stelles tika sagatavotas darbam un sadarbībā ar amatniecības centru “Māzers” tika uzsākta aušanas apmācība. Lai papildinātu steļļu sniegtās iespējas, ajā NVO projektā tiks iegādāts jauns kaprona nīšu komplekts – ar šo nīšu komplekta iegādi varēs iegūt kvalitatīvāku audumu un tas, savukārt, sniegs lielāku rakstu iespēju variāciju. 

Unguru baznīcas ieejas durvju jumtiņa izbūve – projektā plānots labiekārtot publiski pieejamo Unguru baznīcu – uzbūvēt drošu un baznīcai pieskaņotu jumtiņu virs ieejas durvīm, lai pasargātu tās no laikapstākļu nelabvēlīgās iedarbības.

Brīvdabas pasākums Daugmalēs – projektā paredzēts organizēt pasākumu brīvā dabā ar latviskām rotaļām, tradīcijām un koncertu uz brīvdabas skatuves ūdenī. Ja pieļaus epidemioloģiskā situācija Latvijā, pasākums plānots -  22.jūnijā.

Vēsturisko ērģeļu mūzikas koncerts Atašienes baznīcā – vēsturisko ērģeļu mūzikas koncerts  šī gada pirmajā Adventē Atašienes Romas katoļu baznīcā.

Āra boulings - jauna brīvā laika pavadīšanas iespēja Krustpils novadā – projektā iegādāsies āra boulingu, kas kalpos kā jauna brīvā laika pavadīšanas iespēja Medņu ciemā, tāpat šo spēli varēs izmantot un iekļaut kā jaunu disciplīnu citos novada sporta pasākumos.

Atpūtas parka izveide un labiekārtošana Zīlānu ciemā – projekts paredz radīt labiekārtotu parku – laukumu, kuru varēs izmantot Zīlānu ciema jaunieši, jaunās māmiņas un citi ciema iedzīvotāji. Projekta aktivitātes – parka teritorijas apzaļumošana, koka sola ar puķu kastēm, šūpuļtīklu un gaismas virteņu iegāde.

Ķer īstas sajūtas Laukezerā – brīvdabas kvests jauniešiem. Kvests būs kā kopīga darbošanās 3-5 jauniešu komandās, kas iekļaus fiziskas aktivitātes, dažādu atjautības uzdevumu risināšanu. Katrā pieturā komandai tiks aktivizēta kāda no maņām. Pasākuma beigu fāzē visas komandas izveidos paliekošu vides elementu – baskāju takas posmu no dabīgiem materiāliem.

Un visbeidzot projekts - Atceries Lāčplēšus, kuru realizējot plānots uzstādīt piemiņas plāksnes divās Krustpils novada Lāčplēša kara ordeņu kavalieru atdusas vietās, sakopt esošās ordeņa kavalieru atdusas vietas, kā arī organizēt skriešanas sacensības. Pēc sacensībām plānots pieminēt Krustpils novada Latvijas brīvības cīnītājus. Piemiņas plāksnes plānots uzstādīt un atklāt šī gada 6.novembrī, savukārt sacensību plānotais laiks – 13.novembris.

Plašāk par katram projektam piešīrtā finansējuma apjomu lasiet Krustpils novada pašvaldības mājaslapā – krustpils.lv.

Atstājiet komentāru